Koersen op samenwerking ‘Groot-Veluwe’

dinsdag 04 juni 2013 13:21

Minister Plasterk wil dat alle gemeenten vóór 31 mei a.s. doorgeven in welke samenwerkingsverbanden ze een drietal nieuwe taken willen oppakken. Dat hoeven niet de gemeenten te zijn waarmee gemeenten overwegen te fuseren. De raad ging vorige week akkoord met de antwoordbrief van het college aan de minister. Daaruit blijkt opnieuw welke enorme opgaven er op gemeentelijke bordjes liggen.

Naast de vraag over hoe het best samen te werken met Hattem en Heerde (zie ons bericht daarover) neemt onze gemeente deel aan tal van andere samenwerkingsverbanden. Dat varieert via GGD en Veiligheidsregio naar Regio Noord Veluwe, via Centrum voor Jeugd en Gezin en Arbeidsmarkt tot de stedenband Zwolle-Kampen. En nog wel wat meer. Uiteenlopende zaken dus, met verschillende status. Veel daarvan werden of worden ons door het rijk opgelegd. Deze lappendeken brengt wel eens tot de verzuchting “wat doen we elkaar toch allemaal aan”. 

De doelen waarom het gaat steunen we meestal wel. Zoals bij de drie decentralisatiedossiers waarover het gaat in het verzoek van de minister. Ze liggen in het sociale domein, zoals de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten, de rol van de gemeente bij toekennen van huishoudelijke hulp (AWBZ), en het stimuleren van arbeidsparticipatie (Participatiewet). De vraag is echter op welke schaal, en met wie je dat naar de toekomst toe het best kunt oppakken. De raad vergaderde daarover deze week. Onze fractie gaf graag steun aan de collegebrief. Daarin wordt terecht veel ‘voorlopigheid’ ingebouwd, zodat bijstelling mogelijk is. Dat is wijs en strategisch. Het is inderdaad te vroeg om definitieve keuzen te kunnen maken. Er is nog te veel onduidelijkheid in wetgeving etc. Lokaal doen wat lokaal kan, bovenlokaal wat bovenlokaal moet, en samenwerking baseren op inhoud en onnodige bureaucratie voorkomen’. Wij gaan voor een benadering van een verkenning op het niveau van ‘Groot Veluwe’, en intussen korte termijn-oplossingen hanteren. Praktisch, pragmatisch, maar ook strategisch.

Ton van Leijen (avanleijen@lijbrandt.nl)

Labels

« Terug

Reacties op 'Koersen op samenwerking ‘Groot-Veluwe’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.