Schoon schip voor Dorpshuis Wezep

logo dorpshuis wezepdonderdag 07 juli 2016 13:05

In de laatstgehouden commissievergadering Samenleving & Bestuur is er gesproken over het Dorpshuis in Wezep, nu “Stichting Multifunctioneel Centrum Wezep”. Dit Dorpshuis heeft de gemeente in 2001 laten bouwen en verkocht aan Stichting Dorpshuis Wezep. Het Dorpshuis bleek na een aantal jaren financieel vast te lopen. Het bestuur van het Dorpshuis lukte het niet de exploitatie in de zwarte cijfers te krijgen. Om die reden heeft de gemeenteraad in 2009 besloten een geldlening van € 150.000,- aan het Dorpshuis te verstrekken om de financiële positie te ondersteunen waarmee aan de directe en structurele verplichtingen kon worden voldaan. Hiermee werd de kans gegeven om met een hand in de rug de exploitatie weer rendabel te maken. In de afgelopen jaren werd het echter niet beter. De resultaten bleven negatief waardoor het einde van het Dorpshuis in deze vorm nabij zou zijn. 

In 2015 heeft de gemeenteraad besloten de functie van het toenmalige Dorpshuis te veranderen in een Multifunctioneel Centrum. Onder andere het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Bibliotheek en de Politie krijgen in dit gebouw een plaats.

Ondertussen is na onderzoek gebleken dat terugkoop van het gebouw door de gemeente voor alle partijen het meest gunstig is. De stichting krijgt hetzelfde bedrag voor het gebouw terug als waar zij het in 2001 van de gemeente voor gekocht heeft. Dit bedrag wordt verrekend met de geldlening die nog openstaat.

Echter, ondanks de nieuwe “bedrijfsvoering” van het Multifunctioneel Centrum Wezep blijft er de komende jaren een verwacht exploitatietekort van € 20.000,-. Het is redelijkerwijs niet aan te nemen dat de restschuld nog betaalt zal worden. Daarom heeft het college voorgesteld om het nog openstaande bedrag van € 59.243,95 aan de stichting kwijt te schelden. Daarmee wordt schoon schip gemaakt voor het bestuur van dit centrum. Als fractie van de ChristenUnie steunen we dit voorstel. We vinden het belangrijk dat juist nu de zorgtaken voor gemeente zijn veranderd, er een vindbaar en compleet centrum is waar iedere inwoner van onze gemeente geholpen kan worden. Maar ook dat het dorpshuis, al is het in en andere vorm kan blijven bestaan. 

Namens de fractie van de ChristenUnie,  

Hans het Lam

Labels

« Terug