Een huis voor iedereen (column)

Column2dinsdag 12 juli 2016 21:10

Het spreekwoord zegt: “Oost west, thuis best”. Velen zullen dat herkennen als ze na een mooie vakantie weer thuis komen. Een eigen huis waar het vertrouwd en veilig voelt is goud waard. En als dat dan ook nog eens in een mooie gemeente als Oldebroek mag staan ……..
We hebben in Oldebroek een groot percentage koopwoningen, wat ook wel past bij de volksaard. Aanpakken, als het even kan zelf klussen en een mooi eigen plekje maken. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd om wat voor redenen dan ook. Daarom is het goed dat er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn. En daar gaat het wat ons betreft niet helemaal goed.
Er bereiken ons signalen van woningzoekenden die graag een woning willen huren maar die niet kunnen vinden Tevens heeft de gemeente de verplichting om ‘statushouders’ te huisvesten en daar moeten we wat de ChristenUnie betreft ook ruimhartig aan meewerken, maar dat geeft wel extra druk op de woningmarkt. De woningbouwcorporaties die een verantwoordelijkheid hebben voor voldoende aanbod van sociale woningen herkennen deze druk enigszins maar zijn terughoudend in het (willen) bouwen van extra huurwoningen. Sinds enkele weken is er een nieuwe website www.hurennoordveluwe.nl waar het aanbod (minimaal in onze gemeente) zichtbaar is. Ook is er een mogelijkheid om in te schrijven als woningzoekende en we adviseren hier zo veel mogelijk gebruik van te maken om de vraag goed in beeld te krijgen en we ook een drukmiddel hebben richting de corporaties.
In de raadsvergadering van vorige week hebben we bij het bespreken van de ‘Woonvisie’ gepleit om de mogelijkheid van een zgn. generatiewoning (meerdere gezinnen in één woning) mogelijk te maken. Er staan veel huizen/boerderijen waar die mogelijkheid er wel is en als daar behoefte naar is moet wat ons betreft de ‘regelgeving’ dat niet tegenhouden. De ChristenUnie vindt het belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor jonge mensen die willen (blijven) wonen en daar zullen we ons voor inzetten.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug