Nu wel woningbouw op locatie Atlantis?

Atlantisvrijdag 07 oktober 2016 10:48

Het voormalig jeugdcentrum Atlantis in Oldebroek ligt er bouwvallig bij en dat is menigeen al jaren een doorn in het oog. In 2006 werd er een ontwikkelingswedstrijd uitgeschreven, maar de winnaar ging maar niet bouwen. Als fractie van de ChristenUnie hebben we er meermalen op aangedrongen dat de ontwikkelaar die de ontwerpwedstrijd destijds gewonnen had, te dwingen de overeenkomst na te komen en de locatie te ontwikkelen. Dat bleek uiteindelijk niet te kunnen en de overeenkomst is ontbonden. Dat biedt weer mogelijkheden en we zien dan ook niets liever dan dat deze verpauperde locatie zo snel mogelijk wordt gesloopt. We zijn dan ook blij met het voorstel van het college om opnieuw te proberen om op deze locatie woningen te bouwen.

In het projectplan waar ontwikkelaars op in kunnen schrijven wordt een extra waardering toegekend indien men wil bouwen voor sociale woningbouw maar dit wordt niet als voorwaarde opgenomen. Als fractie van de ChristenUnie kunnen we daar mee instemmen. Ook de extra waardering die toegekend wordt voor duurzaamheidsaspecten spreekt ons aan. We hebben er bij het college op aangedrongen nu wel duidelijke afspraken te maken, dat de ontwikkelaar aan wie het project uiteindelijk gegund wordt ook gehouden is om dit uit te voeren.
Als fractie van de ChristenUnie zijn we niet overtuigd dat sociale woningbouw op deze locatie het meest passend is maar als er een ontwikkelaar is die daar mogelijkheden in ziet zijn wij akkoord, de markt moet wat ons betreft daarin haar werk doen. We hebben dus ook ingestemd met de daaraan gekoppelde consequentie dat we dan een extra verlies op de grond van € 225.000,= moeten nemen, aan het bouwen van huurwoningen wordt nu eenmaal minder verdiend dan aan duurdere woningen. We zien met belangstelling uit welk plan de hoogste score zal halen en gegund zal worden.

Namens de fractie van de ChristenUnie
Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug