Raad stemt in met plan Zeuven Heuvels

luchtfoto Zeuven heuvelsvrijdag 14 oktober 2016 11:07

In de Raadsvergadering van vorige week heeft de raad van Oldebroek unaniem ingestemd met het voorstel van het college voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Zeuven Heuvels in Wezep. Als fractie van de ChristenUnie realiseren we ons dat het veel geld kost maar zijn we blij dat er een oplossing is gevonden voor deze locatie. Het plan voorziet in een nieuwe woonwijk in Wezep op een mooie locatie en bedrijfsverplaatsingen naar Wezep-Noord.

In 2005 is er besloten om het bedrijventerrein Zeuven Heuvels te saneren en terug te brengen naar natuur. Al vrij snel bleek dat deze ambitie niet haalbaar was en sindsdien is er heel wat gebeurd. Een periode met vooral veel onzekerheid voor de betrokken ondernemers maar daar lijkt nu een eind aan te komen.

In 2013 hebben we als raad gesproken over de toekomst voor dit gebied. Natuur, recreatie, woningbouw of niets doen waren toen de opties. Als fractie van de Christenunie hebben we onze voorkeur toen uitgesproken voor de bouw van woningen op deze locatie om zo het exploitatietekort nog enigszins te kunnen beperken. Het plan wat nu is aangenomen voorziet in het bouwen van maximaal 61 woningen. Het ontwerpbestemmingsplan biedt flexibiliteit en geeft ruimte voor het bouwen van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kappers, rijwoningen of gestapelde woningen, zodat er gebouwd kan worden naar behoefte. De aanwezige bedrijven worden verplaatst naar het bedrijventerrein Wezep-Noord.

In 2013 hebben we als raad de keuze gemaakt om een oplossing te vinden voor deze locatie en zijn toen akkoord gegaan met een bijdrage van maximaal 1,8 miljoen. Met de bijdrage van de provincie is het nagenoeg gelukt om binnen die financiële kaders te blijven. Het blijft veel geld, we hadden al bijna 9 ton afgeboekt bij de aankoop van het pand Jonkers en nu moet er nog 9½ ton bij om dit plan mogelijk te maken. Toch zijn we als fractie van de ChristenUnie blij met voorliggend plan en hebben we ingestemd met het voorstel. De belangrijkste argumenten voor ons zijn:

  • Niets doen is voor ons geen optie en andere opties kosten nog (veel) meer.
  • De ondernemers blijven behouden voor onze gemeente.
  • Aan dit voorstel is een prachtig plan voor woningbouw gekoppeld waardoor de stationsomgeving een nog mooiere invulling krijgt dan wat nu al gerealiseerd is.
  • De geplande nieuwbouw geeft onder andere starters op de woningmarkt nieuwe kansen en er komen mogelijk huurwoningen vrij. Hierdoor kunnen wachtlijsten worden ingekort en blijft er een goede doorstroming. Dit alles betekent weer een impuls voor de plaatselijke economie. 

We zijn blij dat we dit dossier op deze manier kunnen afsluiten en hopen het bestemmingsplan binnenkort vast te stellen. Zodat Bouwbedrijf van de Goor uit Oldebroek snel kan beginnen met het bouwen van de eerste woningen.

Labels

« Terug