Verbouwing Raadhuis bittere noodzaak

foto raadhuisdonderdag 17 november 2016 22:21

Alle fracties waren eensgezind en besloten unaniem om het raadhuis te verbouwen voor een bedrag van 5.350.000 euro. De exploitatielasten van het raadhuis stijgen vanwege de renovatie met “slechts” 40.000 euro maar daar krijgen we een raadhuis voor terug dat voldoet aan de huidige kwaliteitsnormen.

De fractie van de ChristenUnie sprak haar waardering uit dat het College al in een vroegtijdig stadium de raads- en commissieleden had meegenomen in de plannen en de besluitvorming. Voor de burgers die op bezoek komen oogt het allemaal schitterend voor elkaar met een recentelijk verbouwde entree en klantcontactcentrum. Ook de verbouwde trouwzaal annex raadszaal geeft niet meteen aanleiding om te denken dat het in de kantoorruimten elders beduidend minder is. Tijdens rondleidingen door het gebouw werd het alle raadsleden duidelijk dat er veel achterstallig (groot) onderhoud was. De vele losse airco’s, ventilatoren en bijzetkacheltjes waren stille getuigen dat de kantoorruimten verre van optimaal waren. In de bijna 40 jaar dat het gebouw er staat is de kijk op verduurzaming en energiezuinig behoorlijk veranderd en is het gebouw aan een forse renovatie toe.

De fractie van de ChristenUnie is zeer positief over de Warmte Koude Opslag waarvoor gekozen is omdat deze installatie tegen geringe kosten het gebouw zomers koelt en ’s winters opwarmt. Verwarmingsketels en airco’s werken daarentegen maar een beperkt deel van het jaar. De renovatie betekent ook een enorme verduurzaming van het gebouw waarbij de energielasten fors dalen en ook dat de CO2-uitstoot verlaagd wordt met maar liefst 40%. We komen daarmee al een heel stuk tegemoet aan de afspraken die we hebben gemaakt bij de routekaart klimaatneutrale regio Noord Veluwe. Bij nieuwbouw zouden we weliswaar een nog grotere teruggang scoren maar daar staat dan wel een veel hogere investering en beduidend hogere exploitatielasten tegenover.  Met een geringere investering kunnen we minder uitstoot van CO2 beter bij andere objecten in onze gemeenten realiseren.

Ingenomen was onze fractie ook met het positieve advies van de ondernemingsraad. Voor de ambtenaren gaat er namelijk nogal al wat veranderen nu we overstappen naar flexibele werkplekken waarbij niemand meer een vaste plek in het gebouw heeft. Je hebt dus veel minder ruimte nodig nu de werkplekken gedeeld worden en ook kunnen in het kader van gemeentelijke samenwerking ambtenaren van andere gemeenten al dan niet tijdelijk aan het werk in Oldebroek.

Met het oog op de fusiebesprekingen een aantal jaren geleden met Hattem en Heerde is de toen al noodzakelijke renovatie nog uitgesteld. Er vinden op dit moment gesprekken plaats over samenwerking met Elburg en Nunspeet, dat loopt goed en we werken ook al wel samen, maar de ervaring heeft wel geleerd dat van een mogelijk samengaan van gemeenten de komende jaren geen sprake zal zijn. Als goed werkgever hebben we een verantwoordelijkheid voor een goede, gezonde en veilige werkomgeving voor onze medewerkers, Iets wat we nu maar amper kunnen garanderen. Gedeeltelijk opknappen is vanuit financiële en milieutechnische reden ook niet interessant. Alle reden om de uitgestelde renovatie en verduurzaming van het raadhuis nu op te pakken en niet langer uit te stellen. Daar waren alle raadsleden het grondig over eens.

Henk van Bergeijk

Labels

« Terug