De Wereldweide en IKC Wezep-Noord

foto wereldweidewoensdag 21 december 2016 09:11

Tijdens de raadsvergadering van 15 december heeft de fractie van de ChristenUnie het college bevraagd over het besluit van stichting Proo om af te zien van de verhuizing van de Wereldweide naar Wezep-Noord, waardoor de Wereldweide gehuisvest blijft in het huidige schoolgebouw. Jammer, de Wereldweide zou samen met De Uilenhorst, De Rank en het Agnieten College het Integraal Kindcentrum (IKC) Wezep-Noord vormen met betere kansen op een integrale en een interdisciplinaire aanpak, met als doel beter onderwijs voor kinderen in Wezep.

De fractie van de ChristenUnie vindt de move van stichting PROO merkwaardig. Stichting PROO geeft namelijk zelf aan dat de toekomst van de Wereldweide onzeker is. De fractie heeft de wethouder bevraagd over haar visie op de toekomst van IKC Wezep-Noord en de toekomst van het openbaar onderwijs in de gemeente c.q. de Wereldweide?

Wethouder Liesbeth Vos antwoordde dat de partners van het IKC Wezep-Noord ook onaangenaam verrast waren door het besluit van stichting PROO. De partners willen nu de mogelijkheden verkennen om alsnog stichting Proo te overreden om mee te gaan naar Wezep Noord. Zij zien een meerwaarde voor de jeugd in de gemeente. Eind januari heeft de wethouder weer een overleg met de partners. Daarna kan ze de raad meer duidelijkheid geven over de invulling van het  IKC Wezep-Noord. 

Met betrekking tot het behoud van openbaar onderwijs in onze gemeente antwoordde de wethouder dat ze al eerder heeft toegezegd er alles aan te doen om openbaar onderwijs te behouden in onze gemeente. Ook dat is onderwerp van gesprek tussen de wethouder met de diverse schoolverenigingen in onze gemeente. Een samenwerkschool zou wellicht een optie zijn. Ook dit wordt momenteel verkend.  Verder kijkt de wethouder of er andere schoolverenigingen in het samenwerkingsverband regio Zwolle zijn die willen meedenken. Hierover zal de wethouder ook in gesprek gaan met dhr. Redder van stichting PROO.  De wethouder gaf aan om alles te doen om de diversiteit van denominaties in stand te houden. De wethouder realiseert zich heel goed dat als het openbaar onderwijs een keer weg is uit onze gemeente het nagenoeg onmogelijk is dit opnieuw vorm te geven. 

De fractie van de ChristenUnie is benieuwd naar de uitkomst van de diverse gesprekken en hoopt dat het leidt tot goed en passend onderwijs voor alle leerlingen in Wezep.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Berend Jan Spijkerboer

Labels

« Terug