Basisschool “Het Noordermerk” blijft open

foto noordermerkvrijdag 17 februari 2017 08:43

Geweldig en precies binnen de moraal van de ChristenUnie is het - op een formele hamerslag tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering na - een feit: ‘Het Noordermerk’, de basisschool van Noordeinde blijft open. De fractie van de ChristenUnie is er erg blij mee. De fractie had tijdens verschillende ontmoetingen met scholenvereniging ‘De Akker’, de bewoners van Noordeinde en de wethouder al veel waardering voor de intentie om de Basisschool open te houden.

Tijdens de commissievergadering ‘Samenleving en Bestuur’ van afgelopen donderdagavond is gesproken over het collegevoorstel om ‘Het Noordermerk’ open te houden. In het voorstel van het college staat te lezen dat een aantal ouders van ‘Het Noordermerk’ en een aantal inwoners van Noordeinde bereid zijn om onderhoudswerkzaamheden aan het schoolgebouw op zich te nemen. Hierdoor weet ‘De Akker’ de benodigde eenmalige bijdrage voor het onderhoud met € 10.000,- te verlagen naar € 40.000,--. 

De fractie van de ChristenUnie hoefde niet lang na te denken en zal instemmen met de eenmalige bijdrage en daarmee met het openhouden van ‘Het Noordermerk’. De ChristenUnie heeft al vaker - bijv. bij monde van ChristenUnie leider Gert Jan Segers – gesteld een voorstander te zijn van bijzonder onderwijs waar school, ouders en kinderen samen de identiteit en de onderwijsvisie samenstellen: “De betrokkenheid van ouders bij een school maakt een school alleen maar sterker. Dat levert fantastisch onderwijs op. Een school en de ouders en leerlingen die bij die school horen, zijn een gemeenschap die je als overheid zo veel mogelijk vrijheid moet geven". 

In of liever gezegd op Noordeinde hoort een basisschool, wat ten goede komt aan de leefbaarheid in het dorp. De fractie van de ChristenUnie is overtuigd geraakt van met name de goodwill van de bewoners van Noordeinde en de expertise van scholenvereniging de Akker. De fractie van de ChristenUnie heeft veel waardering voor de overige schoolbesturen in de gemeente Oldebroek. Deze hebben afgezien om gebruik te maken van het zogenaamde recht op doorvergoeding. De gemeente behoort namelijk alle schoolbesturen gelijk te behandelen. Ze zou een gedeelte van de € 40.000,-- ( € 15.700,--) naar rato aan de andere schoolbesturen in Oldebroek moeten door vergoeden. Het college heeft de besturen verzocht om af te zien van hun recht op doorvergoeding. Alle besturen hebben positief gereageerd op dit verzoek. Al met al een geweldig resultaat! 

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Berend Jan Spijkerboer

(Foto: Locourant)

Labels

« Terug