ChristenUnie blij met aanpassingen begraafbeleid

Begraafplaatszaterdag 11 maart 2017 20:52

In de raadsvergadering van 9 maart is er gesproken over het begraafbeleid. De fractie van de ChristenUnie is tevreden met de voorstellen van het college en konden we dus ook instemmen met de voorgestelde aanpassingen.

In 2015 zijn er een tweetal bewonersavonden georganiseerd waarin tekst en uitleg is gegeven over begraven in Oldebroek en trends en ontwikkelingen. Tijdens deze avonden zijn enquêtes uitgedeeld om een indruk te krijgen van wat er leeft in de Oldebroeker samenleving. Ook is er een gesprek met begrafenisondernemers geweest. Deze input is meegenomen in het ‘Beleidsplan gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Oldebroek’  wat destijds door de raad is vastgesteld.

Het ‘beheer en financieringsplan gemeentelijke begraafplaatsen’ waar we nu over gesproken hebben was dan ook een uitwerking van dit beleidsplan. De uitgangspunten van de fractie van de ChristenUnie zijn:

  1. We willen een gedegen, goed onderhouden begraafplaats. Daarom kiezen we er ook voor om het onderhoudsniveau op hoog te continueren.
  2. We willen goede voorzieningen welke aansluiten bij de wensen vanuit de samenleving, ook al zijn dit soms zaken waar we zelf niet direct gebruik van zullen maken. Aanpassingen waar we mee ingestemd hebben zijn: verruiming van de begraaftijden, realisatie van een sterretjesveld (herdenkingsplek voor kinderen geboren voor 24 weken) op aandringen van vrijwel alle fracties ook in Oosterwolde, uitbreiding van asbestemmingsmogelijkheden in Wezep, mogelijkheid tot drie-diep begraven in Wezep en keuzemogelijkheid voor een liggend grafmonument.
  3. We gaan voor kostendekkende tarieven welke vergelijkbaar mogen zijn met tarieven in de omgeving maar wel bewaken dat ze niet stijgen, ook daar voldoet dit voorstel aan. 

We hebben nog wel een paar kanttekeningen gemaakt bij de voorstellen. 

We willen graag dat de begraafplaatsadministratie gedigitaliseerd wordt (nu nog allerlei grote boeken), de invoering ervan kost wat maar uiteindelijk is dit veel efficiënter en zorgvuldiger. Het college heeft ons toegezegd dat met de invoering van het nieuwe ICT-systeem dit meegenomen zal worden. Een wens welke we dan ook nog op ons lijstje hebben is een digitaal bord bij de ingang van elke begraafplaats waar alle graven gemakkelijk op te vinden zijn. Maar dan moet alles wel eerst gedigitaliseerd zijn. 

Met het mogelijk maken van drie-diep begraven is het voor ons de vraag of we het principe welke we tot nu toe hanteren, dat de kosten voor het onderhoud van de gehele begraafplaats moet worden gedragen door het aantal uit te geven graven, moeten vasthouden. Dit systeem hebben we ingesteld om de tarieven voor Oosterwolde (waar twee-diep begraven niet mogelijk is) gelijk te houden met de andere locaties, wat ons betreft een goed uitgangspunt. We hebben bij motie, samen met VVD en CDA, voorgesteld om voor het derde graf (drie-diep) geen extra onderhoudsrecht te laten betalen. Dit graf komt er extra bij, de eerste twee betalen al onderhoudsrecht wat toereikend is voor de exploitatie. We denken dat dit een eerlijker manier van kostentoerekening is en beter is uit te leggen. Alle raadsfracties konden deze gedachtegang volgen en steunden de motie, alleen SGP wenste vast te houden aan eerder vastgestelde uitgangspunten. 

Begraafplaatsenbeleid is een onderwerp waar we altijd met een gevoel van eerbied en waardigheid over spreken. We vinden het belangrijk dat dit goed geregeld is met voorzieningen die aansluiten bij de wensen uit de samenleving voor aanvaardbare tarieven. Daarom zijn we als fractie van de ChristenUnie blij met bovengenoemde aanpassingen. 

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug