Perspectief (column HaH)

dinsdag 23 mei 2017 19:31

Het woordje perspectief wordt in de Nederlandse taal steeds vaker gebruikt. Perspectief betekent dat je iets zichtbaar maakt vanaf een bepaald punt. Oorspronkelijk komt het vanuit de meetkunde, en de teken- en schilderkunst, maar tegenwoordig wordt het vanuit allerlei perspectieven gebuikt. Op de agenda van de komende gemeenteraad staat de perspectievennota: vanaf een bepaald punt (2017) geeft het college aan waar de speerpunten liggen voor de begroting 2018 in het najaar en waar uiteindelijk de speerpunten liggen voor het komende jaar en de komende jaren. 

Een perspectief start dus vanaf een bepaald punt. Voor de ChristenUnie is het startpunt de Bijbel, wat meer is; ‘het vlees geworden Woord’ Jezus Christus. We mogen een deel zijn van dat lichaam, van zijn gemeente. Hij is het hoofd van dat lichaam en die gemeente en iedereen mag een deel zijn van dat lichaam, van die gemeente. 

De maatschappij is veranderd. De tijd dat we een verzorgingsstaat waren is voorbij. De verzorgingsstaat kon financieel niet meer uit, de bureaucratie was te weinig flexibel om maatwerk te bieden en de verzorgingsstaat maakte van mensen passieve en geïndividualiseerde welvaartsconsumenten. Dit betekent niet dat er helemaal geen hulp door de (lokale)overheid wordt aangeboden. Als lokale overheid willen we juist graag de mensen die hulp nodig hebben meer in beeld krijgen en daar hebben we ook u voor nodig. Hulp kan namelijk preventief werken en dat heeft een positief effect op de individuele mens en op de maatschappij. 

Het is belangrijk om sociaal maatschappelijke problemen te signaleren en elkaar te verwijzen naar de mogelijkheden die er zijn (bijv. naar het Sociaal Team). Het moet eigenlijk een gewoonte zijn dat we oog hebben voor de mensen van dat ene lichaam, van de gemeente, van de maatschappij. ‘Als één lid lijdt, lijden andere leden mee’ (1 Kor 12:26).

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug