Bewoners positief over Jeugdwet en WMO gemeente Oldebroek

Jeugdzorg, baby bij dokter.jpgmaandag 24 september 2018 22:59

Gemeenten in Nederland moeten de opbrengsten van de Cliënt-Ervarings-Onderzoeken (CEO) bij Jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanleveren bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gemeente Oldebroek heeft in samenwerking met een onderzoeksbureau in 2017 een ervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de landelijke, verplichte standaardvragenlijst, aangevuld met extra vragen over het bespreken van de melding en de ervaring met de ondersteuning.

De uitkomsten van het CEO geven een beeld van de door inwoners ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp. De gemeenteraad van Oldebroek is natuurlijk ook geïnformeerd over de opbrengsten van deze Cliënt-Ervarings-Onderzoeken. Voor ons als fractie van de ChristenUnie zijn de opbrengsten een belangrijke indicatie om te weten hoe de inwoners van onze gemeente de ondersteuning hebben ervaren. De fractie van de ChristenUnie is over het algemeen zeer tevreden met de uitkomst. 

De gemeente Oldebroek scoorde met de WMO boven de 80% bij o.a. de kwaliteit van zorg, relevantie van zorg bij de hulpvraag, over de gekozen oplossing. Bij de WMO was te lezen dat men door de ondersteuning beter de dingen kan doen die hij/zij wil, men zich beter kan redden en een betere kwaliteit van leven ervaart.

Bij het account Jeugd viel het op dat zowel jongeren als ouders tevreden zijn over de hulp die zij kregen en de resultaten daarvan. Jongeren vinden het o.a. fijn dat er iemand meekijkt naar mogelijke oplossingen of helpen wanneer ze er zelf niet uitkomen. Verder waarderen ze het dat er altijd iemand is die naar ze luistert als ze ergens mee zitten en weten dat ze er niet alleen voor staan.

Een compliment voor wethouder Liesbeth Vos – van de Weg en alle betrokken partijen; ze hebben volgens de CEO ervoor gezorgd dat veel inwoners van de gemeente Oldebroek meer kwaliteit van leven ervaren! 

Er blijven echter ook zorgen. We komen jaarlijks ruim 2 miljoen tekort op de jeugdhulp. Dat kunnen we nu nog uit de reserves betalen, maar dat kan natuurlijk niet doorgaan. Er zijn allerlei maatregelen getroffen om de uitgaven terug te dringen en er is een interventieopdracht om nog meer besparingsmogelijkheden in beeld te brengen. Hopelijk werpen deze maatregelen de komende jaren hun vruchten af.  De gemeente Oldebroek heeft - net als veel gemeenten - het ministerie aangeschreven over het tekort. Daar wordt gewerkt aan een nieuw verdeelmodel Jeugd. Hopelijk pakt dat goed uit voor de gemeente Oldebroek. We zullen de ervaringen van onze burgers, de uitkomsten van de interventies en de landelijke politiek op de voet blijven volgen. 

De fractie van de ChristenUnie vindt het hoe dan ook belangrijk dat onze burgers de zorg blijven  krijgen die nodig is.  

Namens de ChristenUnie, 

Berend Jan Spijkerboer

Labels

« Terug

Reacties op 'Bewoners positief over Jeugdwet en WMO gemeente Oldebroek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.