Balans zoeken in een politieke herfst (Column)

dinsdag 19 oktober 2010 10:00

Het regeerakkoord maakt het niet gemakkelijker voor onze gemeente. Eerste uitsmijter: de nieuwe regering wil het aantal raadsleden en wethouders verminderen. Dat is een rechtstreekse aanval op de lokale democratie! Want die krijgt juist steeds meer taken.

Kijk naar de trend: steeds meer zaken komen naar de gemeenten zonder voldoende middelen om die te kunnen uitvoeren. Eerder bij diverse wetten (WWB en WMO), nu ook de  Wabo (voor omgevingsvergunningen), de jeugdzorg (van de provincie naar de gemeente), de zorg (onderdelen van de AWBZ), en een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (zeg maar: werkgelegenheidsproblemen, re-integratie e.d.). Er zit veel goeds in deze verschuivingen, maar ze betekenen wel een aanzienlijke verbreding van het takenpakket en  de ambtelijke inzet. Dan komen er nog bezuinigingen aan. In de begroting voor 2011 lijkt dit nog enigszins beheersbaar, maar het college zag zich al genoodzaakt de instellingen die subsidie krijgen een waarschuwende brief te schrijven. 

Tegelijkertijd wil de rijksoverheid de gemeente graag zien als de ‘eerste overheid’. Ze wil graag dat burgers voor zo ongeveer alles terecht kunnen bij de eigen gemeente, die dan eventueel doorverwijst. Prima. Maar dat levert ons als gemeente dus wel weer het probleem op van meer benodigde menskracht bij minder geld.   

We zijn bang dat dit alles de afstand tussen burger en overheid zal vergroten. Want onze werklast als raad neemt enorm toe. We zijn dankbaar voor de 6 zetels die de kiezers ons hebben gebracht. Als grootste fractie wordt er ook een extra beroep op ons gedaan. We voelen ons verantwoordelijk, proberen ons werk goed te doen. 

Van de raad als geheel vragen de ontwikkelingen die we hierboven beschrijven weer veel meer kaderstelling, beleidsontwikkeling. Terwijl we ons juist sterk inspannen om minder te vergaderen zodat er meer tijd is voor de (andere) volksvertegenwoordigende rol: burgercontacten, werkbezoeken e.d. Dit laten we ons niet afpakken. Binnen raad en college is constructieve kritiek soms nodig, maar we stoppen geen energie in het afgeven op anderen. We hebben als doel het doen van goede dingen voor de samenleving. Betrouwbaar, stabiel, transparant, betrokken.

Info: www.oldebroek.christenunie.nl. Reacties: mijn-idee@oldebroek.christenunie.nl

Op de foto vlnr: Inge de Vries-de Jong, Willem Bart Junte, Henk van Bergeijk, Liesbeth Vos-van de Weg, Gijs van den Brink, EngbertJan Ruitenberg, Hans het Lam, Ton van Leijen en Wim Boer

Labels

« Terug