Meer ruimte voor de verantwoordelijke burger en aanpak huftergedrag

Hans 2014 nr 2donderdag 20 februari 2014 13:50

De afgelopen tijd heeft de ChristenUnie zich sterk gemaakt voor méér invloed van burgers op hun eigen leefomgeving. In onze mooie gemeente wonen veel bewoners die zich al lange tijd inzetten voor hun buurt. Eventjes het gras maaien, even de stoep vegen, de samenleving mag zich gelukkig prijzen met burgers die zich op die manier inzetten! 

Recentelijk zijn de mogelijkheden verruimd, doordat de gemeenteraad beleid voor zelfbeheer heeft vastgesteld (klik op link onderaan om de beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen te downloaden). Het als bewoners inrichten en onderhouden van het openbaar groen is hierdoor op nog grotere schaal mogelijk. Tegelijkertijd krijgen dorpen via de zogenaamde burgerbegroting meer zeggenschap bij het maken van keuzes bij de inrichting van de openbare ruimte. Als ChristenUnie hebben we ons hiervoor altijd sterk gemaakt en we zijn blij met het bereikte resultaat! 

En we willen verder! Daarom maken we ons ook hard voor het schrappen van overbodige regels: deregulering. Bij meer verantwoordelijkheid voor de samenleving hoort immers ook meer vrijheid om naar eigen inzicht afwegingen te maken. Op het gebied van evenementenbeleid en welstand zijn resultaten geboekt en we zijn al bezig met verdere stappen. 

Dat betekent niet dat alles kan en mag! Bij het overtreden van regels in de openbare ruimte hoort een duidelijke handhaving van normen. Dit is volgens de ChristenUnie een specifieke taak van de overheid. De wijkagent kan helaas niet alle vormen bekeuren van parkeeroverlast, zwerfafval, illegaal grondgebruik en vernieling van openbaar groen. Daarom pleiten wij ervoor om als gemeente meer in te zetten op de opsporing en het bekeuren van die situaties. De Boa (bijzondere opsporingsambtenaar) is daarvoor een goed instrument. 

Juist die burgers die zich met hart en ziel inzetten voor hun leefomgeving verdienen onze steun. Als ChristenUnie staan wij pal achter hen! Wij willen niet dat zij zich zouden kunnen laten ontmoedigen door hen die de fatsoenregels aan hun laars lappen en daarmee weg lijken te komen. Alle ruimte dus voor de burgers die hun verantwoordelijkheid nemen en voor wie die burgers het leven zuur maakt volgt een prent van de Boa!

Hans het Lam

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen238,6 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Meer ruimte voor de verantwoordelijke burger en aanpak huftergedrag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.