Lokaal Hippisch Centrum

Raadmeerderheid voor amendement ChristenUnie onderzoek komst manege aan de Brandsweg

Paardenvrijdag 19 december 2008 14:45 In de afgelopen raadsvergadering stelde het college aan de raad voor om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een lokaal hippisch centrum aan de Brandsweg in Wezep. Tevens werd nagegaan of deze locatie eventueel ook geschikt zou zijn voor een veel groter landelijk hippisch centrum. Er bleek geen meerderheid voor het voorstel van het college te zijn. Een amendement van de ChristenUnie op het voorstel kreeg uiteindelijk wel brede steun van de raad. Het college kreeg de opdracht mee om voor maximaal de helft van het gevraagde budget volgende maand met de onderzoeksresultaten te komen of een lokaal hippisch centrum planologisch en financieel (zonder steun van de gemeente) haalbaar is aan de Brandsweg. Klik op onderstaande link voor het volledige artikel.

http://oldebroek.christenunie.nl/l/searchengine/o?u=http%3A%2F%2Foldebroek.christenunie.nl%2Fk%2Fnews%2Fview%2F326083&q=hippisch+centrum

http://oldebroek.christenunie.nl/l/searchengine/o?u=http%3A%2F%2Foldebroek.christenunie.nl%2Fk%2Fnews%2Fview%2F351671&q=hippisch+centrum

http://oldebroek.christenunie.nl/l/searchengine/o?u=http%3A%2F%2Foldebroek.christenunie.nl%2Fk%2Fnews%2Fview%2F358451&q=hippisch+centrum

http://oldebroek.christenunie.nl/l/searchengine/o?u=http%3A%2F%2Foldebroek.christenunie.nl%2Fk%2Fnews%2Fview%2F340585&q=hippisch+centrum

Vergadering commissie Samenleving

maandag 29 juni 2009 19:30

Vergadering commissie Samenleving samen met commissies Middelen en Ruimte en Grond over het hippisch centrum Oldebroek Klik op onderstaande link voor het volledige artikel.http://oldebroek.christenunie.nl/l/searchengine/o?u=http%3A%2F%2Foldebroek.christenunie.nl%2Fk%2Fnews%2Fview%2F352130&q=hippisch+centrum

Politiek: soms een paardenmiddel COLUMN

dinsdag 02 juni 2009 18:00

Stel je voor: twee paardenclubs verliezen acuut hun oefenruimte. Het college denkt mee over een oplossing. Een paardenhouder elders wil onderdak bieden. De plaats waar het zou kunnen is een fraai landelijk gebied. Gevolg: vele buurtbewoners komen in verzet en slaan het college om de oren met argumenten uit de eigen beleidsstukken van de overheid. Een andere, grotere paardensportvereniging komt onverwacht snel ook voor de noodzaak te verplaatsen. Het college ziet combinaties en denkt aan één lokaal hippisch centrum. De ‘grote’ vereniging komt met een doordacht voorstel, maar zij wil niet op de plek bij de genoemde paardenhouder. Klik op onderstaande link voor het complete artikel. http://oldebroek.christenunie.nl/l/searchengine/o?u=http%3A%2F%2Foldebroek.christenunie.nl%2Fk%2Fnews%2Fview%2F351545&q=hippisch+centrum

Ruiterverenigingen krijgen allerlaatste kans op gemeenschappelijk hippisch centrum

zaterdag 04 juli 2009 20:53 De Heuvelruiters, NoordVeluweruiters en Ponyclub Oosterwolde hebben van de meerderheid van de gemeenteraad nog tot uiterlijk 31 december van dit jaar de tijd gekregen om het samen eens te worden over de realisatie van een gemeenschappelijk hippisch centrum in de gemeente Oldebroek (HCO). Een tweetal locaties is nog in beeld te weten de Brandsweg en de Bovenheigraaf. Het komende halfjaar zal duidelijk moeten worden in hoeverre deze locaties haalbaar zijn om een HCO te realiseren en of de ruiterverenigingen het samen eens kunnen worden. Klik op onderstaande link voor het complete artikel.

ChristenUnie helpt paardensportverenigingen in het zadel

vrijdag 19 februari 2010 14:30 Dankzij een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie dat in de raadsvergadering van 16 februari steun kreeg van de PvdA kunnen de Noordveluwe ruiters en ponyclub Oosterwolde verder met hun plannen om hun sport uit te oefenen aan de Brandsweg. Het voorstel van het college om grond ter beschikking te stellen aan de verenigingen was voor de ChristenUnie en een raadsmeerderheid een brug te ver. Er is ook grond aan de Rambonnetweg aangekocht door de gemeente voor de mogelijke komst van de Heuvelruiters. De pachtkamer doet binnenkort uitspraak in hoeverre deze grond wel pachtvrij kan worden verkregen. Zodra hier duidelijkheid over is zal wat betreft de ChristenUnie deze grond weer verkocht worden nu de verenigingen het niet eens konden worden over één lokaal hippisch centrum in Wezep.

http://oldebroek.christenunie.nl/k/n3800/news/view/416492/43747/ChristenUnie-helpt-paardensportverenigingen-in-het-zadel.html