Kandidatenlijst

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

zoals vastgesteld in de ledenvergadering van 8 november 2017

naam kern
1 E.J. Ruitenberg Oldebroek
2 E.G. Vos- van de Weg Oldebroek
3 P.H. Graansma Hattemerbroek
4 A. Hardonk Wezep
5 B.J. Spijkerboer Oosterwolde
6 H.W. van Bergeijk Wezep
7 H. Wijnne Oosterwolde
8 E.D. Doorneweerd Wezep
9 F.B. van den Bosch-Pleijter Oldebroek
10 J.L. Souman Hattemerbroek
11 J. van de Worp Oldebroek
12 W.M. Peggeman Oosterwolde
13 J. het Lam Oldebroek
14 A.M. Rigterink-Maris ‘t Loo
15 E. Bijl-de Groot Wezep
16 G. de Hoop Wezep
17 I.D. Grijpstra-van Leijen Wezep
18 E.J. Westerink Wezep
19 E. de Jong-van Gurp Wezep
20 H.E. van de Kamp-Wastenecker Oldebroek
21 H. Harink Wezep
22 H.J. Nijkamp Wezep
23 J. van Werven Oldebroek
24 A.T. Boer-Venema Hattemerbroek
25 K. Wiersma Wezep
17 P.F. Immerzeel Wezep
27 J. Schreurs Oldebroek
28 G. van den Brink Wezep
29 W. Boer Wezep
30 T. Beekman-Oudijk Oldebroek


1. Engbert Jan Ruitenberg

Mijn naam is Engbert Jan Ruitenberg, 55 jaar geleden geboren in Zalk en getrouwd met Regina. Samen hebben we drie prachtige kinderen ontvangen. In mijn dagelijks leven werk ik als inspecteur bij het Nederlands Rundvee Stamboek (CRV). Koeien beoordelen en boeren adviseren in de fokkerij. Van die boeren heb ik geleerd niet praten maar doen! Dat is ook mijn motto in de politiek.

Sinds 1990 wonen we met veel plezier in Oldebroek. Voor ons een aangename gemeente om te wonen, kleinschalig met goede voorzieningen, kortbij of iets verder weg maar goed bereikbaar en een prachtige leefomgeving.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het behoud en het versterken van deze mooie leefomgeving. Voor mij is het belangrijk dat we een gemeente hebben waarin we echt samen-leven, er voor elkaar zijn en die leefbaar blijft ook voor onze kinderen. Daar wil ik me voor inzetten. Daarom ben ik vanaf 2009 actief als raadslid voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Oldebroek, de laatste jaren als fractievoorzitter.

Om een goede belangenafweging te kunnen maken vind ik het belangrijk om van mensen zelf te horen hoe iets in elkaar zit. Ik ga voor kwaliteit, bouw dossierkennis op en ga voor het belang van Oldebroek. Ik baseer mijn politieke standpunten op de waarden die ik ontleen aan mijn christelijk geloof, recht doen aan elkaar en opkomen voor zwakkeren. In volle overtuiging dat al het leven van God gegeven is en we geroepen zijn om ons in te zetten voor het behoud van de schepping en onze naasten lief te hebben als ons zelf.

2. Liesbeth Vos-van de Weg

Wie is Liesbeth Vos 

Misschien komt mijn gezicht op de foto u ook wel bekend voor. Want veel mensen zeggen tegen mij als ik ze spreek: Ik zie je bijna wekelijks in de krant staan.  Maar als ik in de krant sta, gaat het vaak niet om mij als persoon. Maar in deze kennismakingsblog is dat anders. 

Dus nu vertel ik u graag een paar persoonlijke zaken. 

In 1980 trouwde ik als jonge vrouw van 21 jaar, met een Oldebroeker en we gingen wonen in Kampen. Dat was toen prijstechnisch beter. Maar ik wist dat als de kans zich zou voordoen we naar Oldebroek zouden terugkeren. Reden daarvoor was de familieband, het je thuis voelen in Oldebroek, maar ook de betrokkenheid met de geloofsgemeenschap Luctor et Emergo. Dat gebeurde in 2002. Samen met de 3 zonen die we ondertussen hadden gekregen betrokken we onze huidige woning.  

Onze zonen vonden alle drie een lieve vrouw en verhuisden de afgelopen jaren naar een eigen stekje. We kregen al 5 kleinkinderen.  Daarvan zeg ik nu: dat zijn er drie om mee te knuffelen, om op te passen en veel van te genieten en 2 om dankbaar en met veel liefde aan terug te denken. 

We woonden dus op een gegeven moment met twee mensen in een best groot huis. Mijn ouders zijn op een leeftijd gekomen dat kleiner wonen, minder tuin etc goed voor hen zou zijn ( vonden ze zelf gelukkig ook). Hoewel ze nog zelfstandig woonden, namen vragen van hen richting ons wel toe. Zij hebben toen hun huis verkocht en mijn man en onze kinderen hebben in ons huis een enorme verbouwing gedaan. Mijn ouders hebben nu een mantelzorgwoning in ons huis en ook onze leefruimte is enorm mooi geworden. Dat voelt echt als heel luxe en daar zijn we dankbaar voor.

Het voelt ook goed om zo er te kunnen zijn voor mijn ouders (helaas zijn mijn schoonouders al overleden) en ook onze kinderen te kunnen steunen met bv kinderopvang en andere hulpvragen. Dat doe je vanuit je hart, niet omdat het altijd eenvoudig is. En dan is mijn blog rond. Want ook het wethouderschap vul ik in vanuit mijn hart. Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen en wil graag vanuit mijn hart en dus ook vanuit mijn christelijk geloof, wat betekenen voor de inwoners van onze mooie gemeente. We zijn nog steeds lid van de geloofsgemeenschap Luctor et Emergo en geloven dat wij een opdracht hebben om ons dagelijks leven het geloof  te laten zien. 

Om die reden stel ik mij ook graag weer beschikbaar als wethouderskandidaat namens de ChristenUnie voor een nieuwe periode. 


3. Popke Graansma

Ik ben Popke Graansma, getrouwd met Sylvia en ons gezin bestaat uit 2 zonen, 2 dochters en 1 schoondochter. Ik ben in 1968 geboren in de Noordoostpolder en heb daar ook mijn jeugd doorgebracht. Na ons trouwen eerst in Kampen gewoond, daarna 10 jaar in Heerenveen en nu alweer meer dan 9 jaar in de mooie gemeente Oldebroek, waarvan de laatste 6 jaar in de kern Hattemerbroek.

In het dagelijks leven ben ik actief met het ontwikkelen en onderhouden van duurzame energieprojecten. Daarnaast ben ik me de laatste jaren gaan bezig gaan houden met de verhuur van woningen waarbij ik zelf ook de nodige onderhouds- en verbouwwerkzaamheden uitvoer.

Mijn vrouw is werkzaam in het muziekonderwijs. Samen zijn we mantelzorger voor mijn moeder die woonachtig is in ‘Turfhorst’. We zijn lid van de gereformeerde kerk vrijgemaakt het ‘Noorderlicht’ in Wezep waar we ons thuis voelen en waar nodig, actief bezig zijn.

Ik ben nu 6 jaar actief bezig voor de fractie van de ChristenUnie in Oldebroek, waarvan de afgelopen 4 jaren als raadslid. In deze tijd heb ik mij veel beziggehouden met het onderwerp duurzaamheid. Daar zou ik graag de komende 4 jaar ook weer mee verder willen, er moet nog veel gebeuren!

Onze doelstelling in 2050 klimaat neutraal te zijn. Dat is werken aan een schone en circulaire economie. Werken aan een gezond klimaat waar het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggedrongen. Maar ook werken aan een sterke en duurzame economie.

Onze fractie wil zich de komende 4 jaar volop inzetten om dit te bereiken, maar daar hebben we uw stem voor nodig: ‘Samen voor een waardevolle toekomst”

 

4. Arno Hardonk

Mijn naam is Arno Hardonk, 49 jaar jong, getrouwd met Lucia en wij hebben drie prachtige dochters ontvangen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als juridisch adviseur bij de gemeente Zwolle/ werkveld Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ik wil mij de komende jaren actief bezig gaan houden met de politiek in Oldebroek. In het gezin waarin ik opgroeide, is mij met de paplepel ingegoten dat het goed is om je dienstbaar op te stellen in de maatschappij en je talenten te gebruiken. De Christenunie is de partij die helemaal bij mij past. De christelijke uitgangspunten zijn de basis in mijn eigen leven.

In de gemeente Oldebroek zijn veel vrijwilligersorganisaties aktief, ook vanuit de kerken. Ik zou graag zien dat er nog meer samenhang komt, dat we van elkaar weten wie wat biedt, en zo elkaar kunnen versterken.

Ik hoop in samenwerking met de andere politieke partijen er aan mee te kunnen werken dat  de gemeente Oldebroek een plek zal blijven waar het leefbaar blijft en waar we elkaar helpen en respecteren. 

5. Berend Jan Spijkerboer

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 stel ik me graag aan u voor. Mijn naam is Berend Jan Spijkerboer, ik ben getrouwd, vader van twee kinderen en woon in Oosterwolde. In mijn dagelijks leven ben ik docent Godsdienst aan de - wederom door Elsevier uitgeroepen superschool -  het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg, een school voor HAVO/VWO. 

De partij die het meest bij mij past is zonder twijfel de ChristenUnie. Een partij die staat voor de ‘C’, niet twijfelt over fundamentele waarden, opkomt voor de zwakkeren in de samenleving en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Afgelopen raadsperiode heb ik me o.a. bezig gehouden met  het Sociaal Domein en Onderwijs met onderwerpen die bij me passen en sterk mijn voorkeur hebben. Rondom deze verkiezingen is mijn speerpunt ‘Kinderen’. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen gelukkig zijn en blijven en dat ze hun talent kunnen ontwikkelen in een gezonde en veilige omgeving. Ik vind het een meerwaarde hebben voor het geluk van kinderen dat elk kind de mogelijkheid heeft deel te nemen aan activiteiten die te maken hebben met expressie, zoals muziek, sport, theater, kunst, etc. Kinderen – ook die extra ondersteuning nodig hebben – leven en leren zoveel mogelijk dichtbij huis, school en identiteit. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ouders wat betreft de opvoeding zelf verantwoordelijk zijn en waar nodig deskundige hulp krijgen. 

Afgelopen zomer was ik in Assisi en heb ik mij verdiept in Franciscus van Assisi. Zijn gebed spreekt me enorm aan en inspireert mij voor de nieuwe raadsperiode: ‘Heer, maak van mij een instrument van Uw vrede. Laat mij waar haat is liefde brengen, waar wrok is vergeving, waar tweedracht eenheid, waar dwaling waarheid, waar twijfel geloof, waar wanhoop hoop, waar duisternis licht, waar verdriet vreugde.

Heer, geef dat ik meer zoek te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen, te beminnen dan bemind. Want door te geven krijgen we, door ons te vergeten vinden we, door te vergeven wordt ons vergeven, door te sterven verrijzen we tot het eeuwig leven, Amen!”

 

6. Henk van Bergeijk

Ik ben Henk van Bergeijk, 59 jaar geleden geboren te Ede en getrouwd met Maaike en vader van 6 zonen en een dochter. Sinds 1987 woon ik in de kern Wezep en heb me van het begin af aan graag ingezet voor diverse bestuurlijke activiteiten ten behoeve van de Oldebroeker samenleving. Voor de kerk, school, politiek maar ook bijvoorbeeld voor de voetbalvereniging. Vanaf 1999 ben ik raadslid voor de ChristenUnie. 

Het geeft mij iedere keer weer energie om de visie van de ChristenUnie te vertalen naar alledaagse uitdagingen. Dat doe ik vanuit de overtuiging dat God bewogen is met onze gemeente Oldebroek, een gemeente waar ik van hou! Wat God van u en mij vraagt is terug te vinden in de inspirerende woorden uit Micha 6:8. 

  • Niets anders dan recht te doen
  • Goedertierenheid lief te hebben
  • En ootmoedig te wandelen met uw God

Mijn belangstelling is breed maar als ik dan toch een speerpunt mag noemen is het wel dat er in onze gemeente gebouwd moet worden naar behoefte. Woningen op maat bouwen zowel voor de jongeren als de ouderen. Laten we voorkomen dat zowel jongeren als ouderen noodgedwongen moeten verhuizen naar de omliggende gemeenten. Ook het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap moet meer gestimuleerd worden om zelf te kunnen bouwen met bijbehorende mate van keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en risico.

Ik zie uit naar een nieuwe periode om samen met enthousiaste fractiegenoten “mij in te zetten voor de bloei van de stad” (Jeremia 29)

7. Henri Wijnne

Mijn naam is Henri Wijnne. Ik ben getrouwd met Gerrianne en ben vader van Thijs, Boas en Liva.

Ik ben opgegroeid in Oosterwolde, heb daarna in Leuven (Bel.) en Harderwijk gewoond en woon nu weer sinds een aantal jaren in het mooie Oosterwolde. In het dagelijks leven werk ik voor de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Bij de IZB adviseer ik kerken en leden van de kerk hoe zij getuige kunnen zijn van het evangelie in hun dagelijks leven.

Getuige zijn kan je doen door over het evangelie te spreken, maar kan je ook doen door je in te zetten voor de samenleving. In de Bijbel staat de brief van de profeet Jeremia aan de ballingen in Babel. Zijn oproep aan die ballingen was om zich in te zetten voor de stad waarin zij leefden, want: 'De bloei van de stad, is ook jullie bloei'.

De afgelopen jaren was ik voorzitter van een CPO vereniging. Bij CPO ben je als groep bewoners zelf de opdrachtgever van een woningbouw project. Het is heel mooi om samen met medebouwers zelf het hele plan te ontwikkelen en zo de woning te creëren die bij iedereen past. Ik wil me er graag voor inzetten dat er voor iedereen een passende woonvorm is in de gemeente Oldebroek. Zo moet er voldoende nieuwbouw zijn voor jongeren en werken we aan voldoende huurwoningen en seniorenwoningen.

 Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en dat we oog hebben voor mensen die het minder hebben en dat zuinig zijn op onze schepping. Daar wil ik me graag voor inzetten in de gemeenteraad van Oldebroek. We werken samen aan een prachtige gemeente waar iedereen op een goede manier met elkaar samen leeft.

 

8. Eljakim Doorneweerd

 

Mijn naam is Eljakim Doorneweerd en al sinds mijn geboorte ben ik een trotse Wezeper! Ik ben 21 jaar oud en daarmee ook de jongste op de kandidatenlijst van de ChristenUnie Oldebroek. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik als jongere zo’n mooie plek heb gekregen op de lijst en hoop dat ik de komende jaren veel kan betekenen voor de gemeente.

 

Mijn drijfveer om actief te zijn binnen de politiek is dat ik graag iets wil betekenen voor anderen. Iedereen verdient het om een mooi leven te hebben en daar wil ik me graag voor inzetten. Als jongere wil ik uiteraard ook dat jongeren meedenken over thema’s die spelen in de gemeente. Jongeren zijn de generatie van de toekomst en hoe belangrijk is het dat wij dan mee mogen praten over onze eigen toekomst!

 

In het dagelijks leven studeer ik Bestuurskunde en ben ik actief bij verschillende organisaties. Zo ben ik actief lid voor de tafeltennisvereniging en presenteer ik maandelijks op zaterdagmiddag het programma Sportief Zijn Zeker Weten op LOCO FM. Ik ben dan ook een enorme sportliefhebber en houd ervan om met sport bezig te zijn en me er voor in te zetten. Sport verbindt en verbroedert en daarom zijn sportverenigingen onmisbaar, ook in de gemeente Oldebroek!

 

Voor ons als ChristenUnie is iedereen even waardevol en willen we er voor iedereen zijn. Iedereen is uniek en verdient dezelfde kansen! Inwoners uit onze prachtige gemeente moeten in de toekomst ook naar elkaar blijven omzien en blijven zien hoe mooi iemand anders is. Ik geloof erin, u ook?

9. Erna van den Bosch-Pleijter

Mijn naam is Erna van den Bosch- Pleijter.

Ik ben getrouwd met Wichard en samen hebben we 4 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 17 jaar.

In mijn dagelijkse leven ben ik naast vooral moeder, werkzaam als bloembindster. 

Van kinds af aan is mij al geleerd om je in te zetten voor de samenleving, oog te hebben voor je naasten en je talenten in te zetten waar mogelijk is, mijn ouders waren daarin een levend voorbeeld  voor mij.

Ook politiek gezien was ons gezin altijd betrokken en meelevend, als kinderen werden we daar al jong in meegenomen. 

Sinds een aantal jaar is mijn interesse in politiek toegenomen. Vooral de kinderen en jongeren in de gemeente hebben een speciale plek in mijn hart. Door goed naar ze te luisteren, betrokken te zijn en het gesprek aan te gaan, komen de meest prachtige verhalen boven, maar ook vaak zorgen, problemen, hobbels die genomen dienen te worden, maar niet wetend hoe. 

Om een sterk en stabiel netwerk te kunnen creëren voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben, is samenwerking van diverse partijen zoals gemeente, kerk, scholen, essentieel. 

Door mij verkiesbaar te stellen, hoop ik een verschil te kunnen maken voor onze kinderen en jongeren, zij zijn tenslotte de toekomst voor ons prachtig Oldebroek! 

Laatst las ik Prediker 11: 9 

“Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd.

Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen.

En onthoud daarbij dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.” (NBV) 

En dat gun ik ieder kind, zonder uitzondering!

 


10. Jan Souman

Hallo, Ik ben Jan Souman, 38  jaar, getrouwd met Jeanet en samen hebben wij drie kinderen, Daniël, Julian en Thomas. Ik ben geboren en opgegroeid op dezelfde plek waar wij nu met ons gezin wonen, namelijk het plattelandsdeel van Hattemerbroek. Wij hebben daar een bedrijf met melkkoeien bijbehorend jongvee en een aantal schapen. Voordat wij dit bedrijf van mijn ouders hebben overgenomen heb ik jaren op een accountantskantoor gewerkt.

Een van de mooiste tijden van het jaar is toch wel het voorjaar, als alles weer begint te groeien en te bloeien, de lammetjes worden geboren en de koeien weer naar buiten kunnen. Dan besef je weer extra de grootheid van God in de schepping en dan weet je ook weer dat er inzet van ons verwacht wordt om deze aarde goed te onderhouden.

Van huis uit heb ik al meegekregen om de gaven die je hebt ook in te zetten voor een ander. Ik ben op dit moment bestuurlijk actief voor de coöperatie FrieslandCampina, waar ik mij inzet voor onze leden melkveehouders. Daarvoor ben ik actief geweest in onze kerk en niet te vergeten de ChristenUnie. Toen mij gevraagd werd of ik mij wilde inzetten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kon ik dit niet weigeren. De ChristenUnie is een partij met hart voor de samenleving en wil oog hebben voor een ieder in onze gemeente.

Vanuit mijn beroep ben ik natuurlijk extra betrokken op het mooie agrarische gebied in onze gemeente en op het bedrijfsleven daaromheen. Daarom wil ik mij de komende jaren inzetten voor gezonde bedrijven in onze gemeente en voor een duurzame ontwikkeling van ons agrarisch gebied. Wonen, werken en leven in een waardevolle omgeving!