Fractie

Fractie

In de gemeenteraad en commissies zijn we vertegenwoordigd door de volgende personen:

E.J. (Engbert Jan) Ruitenberg 
Mheneweg Zuid 18
8096 RG OLDEBROEK    
Tel. 0525 633505 / 06 22420211 
email: ej.ruitenberg@hetnet.nl
(fractievoorzitter)
 • Commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving
 • Lid van het Presidium

 

J. (Hans) het Lam
Zuiderzeestraatweg 111
8096 BE Oldebroek
Tel. 0525 631054
email: j.hetlam@icloud.com
(fractiepenningmeester)
 • Commissie Samenleving & Bestuur

 

B.J. (Berend-Jan) Spijkerboer   
Essenakker 63
8097 ST Oosterwolde
Tel. 0525 621932         
email: berendjanspijkerboer@gmail.com
 • Commissie Samenleving & Bestuur
 
mr. H.W. (Henk) van Bergeijk 
Zuiderzeestraatweg 567
8091 CR WEZEP
Tel.  038 3765026
Mobiel: 06 21242128
email: hwvanbergeijk@yahoo.com
(fractiesecretaris)
 • Commissie Samenleving & Bestuur
 • Commissie Financiën & Bedrijfsvoering
 
W. (Wim) Boer 
De Ploeg 18
8091 NA WEZEP
Tel. 038 3765869
email: wim.boer@filternet.nl
 • Commissie Financiën & Bedrijfsvoering
 • Voorzitter auditcommissie
 • Voorzitter commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving
 • Lid agendacommissie

 

P.H. (Popke) Graansma 
Zuiderzeestraatweg 611
8094 AP  HATTEMERBROEK    
Tel. 06 26850508
email: graansma@planet.nl
(fractievicevoorzitter)
 • Commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving