Start

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Begroting 2017

reclamebelastingdinsdag 22 november 2016 11:50 In april heeft het college ons de perspectievennota aangeboden. Daarin gaven burgemeester en wethouders een voorzet voor de begroting van 2017. In de raadsvergadering van 26 mei hebben we als raad... lees verder
Labels

ChristenUnie maakt zich zorgen over stort bagger in Hattemerbroek

kolk Hattemerbroekvrijdag 18 november 2016 13:35 De fractie van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W met betrekking tot de verontruste berichten die gisteren in de pers waren te lezen. Vervuild slib uit de ... lees verder
Labels

Verbouwing Raadhuis bittere noodzaak

foto raadhuisdonderdag 17 november 2016 22:21 Alle fracties waren eensgezind en besloten unaniem om het raadhuis te verbouwen voor een bedrag van 5.350.000 euro. De exploitatielasten van het raadhuis stijgen vanwege de renovatie met “slechts” 40.000 euro maar daar krijgen we een raadhuis voor terug dat voldoet aan de huidige kwaliteitsnormen. lees verder
Labels

Waar geven we ons geld aan uit? (Column)

dinsdag 08 november 2016 16:32 Het college van B&W heeft de begroting voor 2017 van de gemeente Oldebroek opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van donderdag 10 november a.s. zullen we daarover ... lees verder
Labels

Raad stemt in met plan Zeuven Heuvels

luchtfoto Zeuven heuvelsvrijdag 14 oktober 2016 11:07 In de Raadsvergadering van vorige week heeft de raad van Oldebroek unaniem ingestemd met het voorstel van het college voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Zeuven Heuvels in Wezep. Als fractie van de ChristenUnie realiseren we ons dat het veel geld kost maar zijn we blij dat er een oplossing is gevonden voor deze locatie. Het plan voorziet in een nieuwe woonwijk in Wezep op een mooie locatie en bedrijfsverplaatsingen naar Wezep-Noord. lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht