Start

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Combineren procedures windmolenpark geeft duidelijkheid

windmolens Van Wervenwoensdag 13 juli 2016 19:04 De laatste weken is er weer uitvoerig gesproken over de windmolens in Hattemerbroek. Dit keer niet over de plaatsing, dit politieke besluit is vorig jaar genomen, maar over de procedure. Aan de orde was het voorstel van het college om de zgn. coördinatieregeling toe te passen. Deze regeling is bedoeld voor projecten waarvoor een omgevingsvergunning en een herziening van een bestemmingsplan nodig zijn. De procedures voor de vergunning(en) en voor het bestemmingsplan worden dan gecombineerd tot één procedure. Het voordeel van deze regeling is dat het overzichtelijker wordt. Dit vanwege het feit dat er sprake is van één voorbereidingsprocedure en de afhandeling van beroepen in één keer gebeurt. De inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de besluiten is beter zichtbaar en belanghebbenden hebben eerder duidelijkheid en zekerheid over hun zienswijzen. Het betekent ook tijdwinst, de Raad van State dient binnen zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het beroep te beslissen in plaats van binnen de gebruikelijke 12 maanden. lees verder
Labels

Een huis voor iedereen (column)

Column2dinsdag 12 juli 2016 21:10 Het spreekwoord zegt: “Oost west, thuis best”. Velen zullen dat herkennen als ze na een mooie vakantie weer thuis komen. Een eigen huis waar het vertrouwd en veilig voelt is goud waard. En als dat... lees verder
Labels

Privatisering Zwembad De Veldkamp levert forse besparing op

logo zwembadzaterdag 09 juli 2016 09:44 De gemeenteraad van Oldebroek heeft unaniem besloten tot privatisering van zwembad de Veldkamp in Wezep. De exploitatie zal in handen komen van Sportfondsen Nederland. Wel is het voorbehoud gemaakt dat het zwembadpersoneel nog moet instemmen met het sociaal plan dat is overeengekomen met de vakbond. Hiermee is invulling gegeven aan de lang gekoesterde wens om een einde te maken aan de forse tekorten die het subtropisch zwembad ieder jaar met zich meebracht. lees verder
Labels

Schoon schip voor Dorpshuis Wezep

logo dorpshuis wezepdonderdag 07 juli 2016 13:05 In de laatstgehouden commissievergadering Samenleving & Bestuur is er gesproken over het Dorpshuis in Wezep, nu “Stichting Multifunctioneel Centrum Wezep”. Dit Dorpshuis heeft de gemeente in 2001 ... lees verder
Labels

ChristenUnie blikt tevreden terug op debat perspectievennota

zaterdag 28 mei 2016 15:24 De fractie van de ChristenUnie heeft in de gemeenteraadsvergadering van 26 mei het College meegegeven wat zij belangrijk vindt om in de begroting 2017 aandacht te geven. De begroting stelt de ... lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht