Start

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Raad stemt in met plan Zeuven Heuvels

luchtfoto Zeuven heuvelsvrijdag 14 oktober 2016 11:07 In de Raadsvergadering van vorige week heeft de raad van Oldebroek unaniem ingestemd met het voorstel van het college voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Zeuven Heuvels in Wezep. Als fractie van de ChristenUnie realiseren we ons dat het veel geld kost maar zijn we blij dat er een oplossing is gevonden voor deze locatie. Het plan voorziet in een nieuwe woonwijk in Wezep op een mooie locatie en bedrijfsverplaatsingen naar Wezep-Noord. lees verder
Labels

Nu wel woningbouw op locatie Atlantis?

Atlantisvrijdag 07 oktober 2016 10:48 Het voormalig jeugdcentrum Atlantis in Oldebroek ligt er bouwvallig bij en dat is menigeen al jaren een doorn in het oog. In 2006 werd er een ontwikkelingswedstrijd uitgeschreven, maar de winnaar ging maar niet bouwen. Als fractie van de ChristenUnie hebben we er meermalen op aangedrongen dat de ontwikkelaar die de ontwerpwedstrijd destijds gewonnen had, te dwingen de overeenkomst na te komen en de locatie te ontwikkelen. Dat bleek uiteindelijk niet te kunnen en de overeenkomst is ontbonden. Dat biedt weer mogelijkheden en we zien dan ook niets liever dan dat deze verpauperde locatie zo snel mogelijk wordt gesloopt. We zijn dan ook blij met het voorstel van het college om opnieuw te proberen om op deze locatie woningen te bouwen. lees verder
Labels

Combineren procedures windmolenpark geeft duidelijkheid

windmolens Van Wervenwoensdag 13 juli 2016 19:04 De laatste weken is er weer uitvoerig gesproken over de windmolens in Hattemerbroek. Dit keer niet over de plaatsing, dit politieke besluit is vorig jaar genomen, maar over de procedure. Aan de orde was het voorstel van het college om de zgn. coördinatieregeling toe te passen. Deze regeling is bedoeld voor projecten waarvoor een omgevingsvergunning en een herziening van een bestemmingsplan nodig zijn. De procedures voor de vergunning(en) en voor het bestemmingsplan worden dan gecombineerd tot één procedure. Het voordeel van deze regeling is dat het overzichtelijker wordt. Dit vanwege het feit dat er sprake is van één voorbereidingsprocedure en de afhandeling van beroepen in één keer gebeurt. De inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de besluiten is beter zichtbaar en belanghebbenden hebben eerder duidelijkheid en zekerheid over hun zienswijzen. Het betekent ook tijdwinst, de Raad van State dient binnen zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het beroep te beslissen in plaats van binnen de gebruikelijke 12 maanden. lees verder
Labels

Een huis voor iedereen (column)

Column2dinsdag 12 juli 2016 21:10 Het spreekwoord zegt: “Oost west, thuis best”. Velen zullen dat herkennen als ze na een mooie vakantie weer thuis komen. Een eigen huis waar het vertrouwd en veilig voelt is goud waard. En als dat... lees verder
Labels

Privatisering Zwembad De Veldkamp levert forse besparing op

logo zwembadzaterdag 09 juli 2016 09:44 De gemeenteraad van Oldebroek heeft unaniem besloten tot privatisering van zwembad de Veldkamp in Wezep. De exploitatie zal in handen komen van Sportfondsen Nederland. Wel is het voorbehoud gemaakt dat het zwembadpersoneel nog moet instemmen met het sociaal plan dat is overeengekomen met de vakbond. Hiermee is invulling gegeven aan de lang gekoesterde wens om een einde te maken aan de forse tekorten die het subtropisch zwembad ieder jaar met zich meebracht. lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht