Fractie

In de gemeenteraad en commissies zijn we vertegenwoordigd door de volgende personen:

 • P.H. (Popke) Graansma

  email:pgraansma@oldebroek.nl

  Woonplaats: Oldebroek

  • Fractievoorzitter
  • Voorziter Commissie Samenleving & Bestuur
  • Lid Commissie Financien & Bedrijfsvoering
  • Lid van het Presidium
  • Lid van de agendacommissie

  Ik ben Popke Graansma, getrouwd met Sylvia en gezegend met 2 zonen, 2 dochters, 1 schoondochter en een kleinzoon. Ik ben in 1968 geboren in de Noordoostpolder en heb daar ook mijn jeugd doorgebracht. Na ons trouwen hebben we eerst in Kampen gewoond, daarna 10 jaar in Friesland en sinds eind 2008 woonachting in de mooie gemeente Oldebroek, waarvan alweer 10 jaar in de kern Hattemerbroek. 

  In het dagelijks leven actief met het ontwikkelen en onderhouden van duurzame energieprojecten. Daarnaast bezig met verhuur en onderhoud van onroerend goed. We zijn lid van de gereformeerde kerk vrijgemaakt het ‘Noorderlicht’ in Wezep waar we ons thuis voelen en op diverse fronten actief zijn.

  Ik ben sinds 2012 actief bezig voor de fractie van de ChristenUnie in Oldebroek, waarvan de afgelopen 8 jaar als raadslid. Daarnaast heb ik in de afgelopen raadsperiode ook voorzitter mogen zijn van de raadscommissie samenleving en bestuur. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is het thema: Samen Recht Doen. Ik wil mij daarvoor graag als lijsttrekker van de ChristenUnie, samen met een mooie groep enthousiaste mensen, de komende periode voor inzetten!

 • H. (Henri) Wijnne 

  email:hwijnne@oldebroek.nl

  Woonplaats: Oosterwolde 

  • Vice Fractievoorzitter
  • Fractiepenningmeester
  • Lid Commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving

  Mijn naam is Henri Wijnne. Ik ben getrouwd met Gerrianne en ben vader van Thijs, Boas en Liva. In het dagelijks leven ben ik Teamleider Support bij Ifunds. Een bedrijf dat software levert voor non-profit organisaties. Ik woon in het prachtige dorp Oosterwolde. 

  De afgelopen jaren heb ik mij in de gemeenteraad vooral ingezet voor het thema wonen. Ik heb me hard gemaakt voor het versnellen van woningbouwproject om meer woningen te bouwen voor starters. Ook heb ik veel energie gestoken in het verruimen van het beleid voor woningsplisting, mantelzorgwoningen en inwoning.

  De komende jaren wil ik daar graag mee doorgaan en me opnieuw inzetten voor woningbouw. Speerpunt daarin wordt het zorgen voor voldoende woningen voor starters en ouderen en ervoor zorgen dat omwonenden beter kunnen participeren in een woningbouwinitiatief in hun buurt. Als raadslid vind ik het belangrijk om er voor alle inwoners te zijn en ook goed te luisteren naar inwoners en hen betrekken bij onze besluiten.

 • A. (Arno) Hardonk

  email:ahardonk@oldebroek.nl

  Woonplaats: Wezep

  • Lid Commissie Samenleving & Bestuur

  Mijn naam is Arno Hardonk, 53 jaar jong, getrouwd met Lucia en woonachtig in Wezep. Samen hebben wij drie dochters ontvangen die inmiddels op eigen benen staan. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als klachtencoördinator bij de gemeente Zwolle/ sociaal domein. Ik ben trots op onze politieke partij die oog heeft voor de kwetsbaren in de samenleving. Een partij die alle leven belangrijk vindt ongeacht leeftijd en afkomst en zich daarbij laat inspireren door de bijbel. Ik hoop in samenwerking met de andere politieke partijen eraan mee te kunnen werken dat de gemeente Oldebroek een plek zal blijven waar het leefbaar blijft en waar we elkaar helpen en respecteren. Ook de komende vier jaar wil Ik graag meewerken in de gemeente Oldebroek aan een samenleving met oog voor elkaar en gelijke kansen voor iedereen.

 • F.B. (Erna) van den Bosch-Pleijter

  email: evandenbosch@oldebroek.nl 

  Woonplaats: Oldebroek

  • Lid Commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving

  Mijn naam is Erna van den Bosch - Pleijter en ben 46 jaar. Samen met mijn man, vier kinderen (21, 19, 16 en 12) en sint-bernardshond Yuna, woon ik in het prachtige buitengebied van Oldebroek. Tot een jaar terug ben ik altijd werkzaam geweest als bloembindster, een mooi en creatief beroep.

  Maar ik wilde ook nog graag iets anders en ben me meer gaan verdiepen in de politiek. Sinds drieënhalf jaar ben ik actief binnen het lokale ChristenUnie bestuur, waarvan de laatste twee jaar als secretaris. En nu plek vijf op de lijst, een spannende stap. Maar ik hoop dat ik, als creatief denkende, praktisch opgeleide en maatschappelijk betrokken vrouw met hart voor het platteland, namens de inwoners een positieve bijdrage kan leveren in de gemeenteraad van Oldebroek.

  Als ChristenUnie gaan we ons inzetten om ook onze geweldige mooie buitengebieden leefbaar te blijven houden voor zowel boer als burger. Samen Recht Doen aan Oldebroek als plattelandsgemeente!

 • M. (Miranda) Sloots - Kieviet

  email: msloots@oldebroek.nl 

  Woonplaats: Oldebroek

  • Lid Commissie Samenleving & Bestuur

  Mijn naam is Miranda Sloots, getrouwd met Rolf en moeder van 3 kinderen (20,17,16).  Sinds 2 jaar wonen wij met veel plezier in Oldebroek. Hier hebben we een bijzonder huis mogen neerzetten dat gasloos en duurzaam gebouwd is. Dit is iets dat in de afgelopen jaren steeds meer een plaats in ons gezin gekregen heeft; duurzaamheid en zorg dragen voor de schepping. Het is mooi te zien dat we de generatie na ons hierin mee mogen nemen, dit is ook samen recht doen. Voor mij is samen rechtdoen onderdeel van mijn dagelijks werk binnen het sociaal domein. Ik hoop dat ik binnen mijn werk het verschil mag blijven maken. Door mijn werk ben ik ook betrokken geraakt bij de politiek. Door het inspreken en samen met ambtenaren na denken over wat er nodig is voor de jeugd binnen een gemeente, werd mijn interesse groter en steeds meer bevestigd. Na het volgen van de training “Politiek actief” besloot ik me kandidaat te stellen. Ik zet me graag in om dat binnen de ChristenUnie handen en voeten te geven. Het is belangrijk dat we als vrouwen ook betrokken zijn bij politiek om zo een afspiegeling van de maatschappij te kunnen vertegenwoordigen.

 • W.H. (Wim-Henk) Peggeman

  email: wpeggeman@oldebroek.nl 

  Woonplaats: Oosterwolde

  • Lid Commissie Financien & Bedrijfsvoering
  • Lid Commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving
  • Roulerend voorzitter Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving
  • Lid van de agendacommissie

  Mijn naam is Wim-Henk Peggeman, ik ben getrouwd en ben vader van twee kinderen. We wonen sinds 2011 in het dorp Oosterwolde, een mooie warme gemeenschap. Ik ben registeraccountant en in mijn dagelijkse werk betrokken bij een aantal fondsen die financiële oplossingen bieden op het gebied verduurzaming en andere maatschappelijke thema’s. Binnen ons dorp ben ik als één van de initiatiefnemers betrokken geweest bij het project Hart van Oosterwolde. Een mooi project dat bijdraagt aan het behoud van een actieve en levendige gemeenschap.

  In Gods woord leren we hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien; om niet te gaan voor eigen gewin, maar voor een gezamenlijk doel. Omzien naar de zwakkere die een minder grote stem heeft of die het moeilijk vindt zijn stem te laten horen. Ik wil als raadslid een bijdrage leveren aan een maatschappij waar we meer oog hebben voor elkaar en waar we in staat zijn om onze eigen belangen opzij te zetten om een ander te laten groeien.

 • G.J. (Geerco) André (raadscommissielid)

  Email: gandre@oldebroek.nl 

  Woonplaats: Wezep

  • Fractiesecretaris
  • Lid Commissie Samenleving & Bestuur

  Ik ben Geerco André en al ruim 23 jaar woon ik samen met mijn vrouw en kinderen in Wezep.  Ruim 30 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs. Als directeur heb ik gewerkt in Wezep, Heerde, Hattem en Zwolle. De laatste jaren ben ik directeur-bestuurder van vijf scholen in Elburg. Ik wil kinderen door goed onderwijs optimale kansen te geven op een mooie toekomst.

  In de gemeenteraad wil ik mij inzetten voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een samenleving waarin mensen met elkaar samenwerken en actief zijn om de wereld, waarin onze kinderen leven en opgroeien verder te ontwikkelen. Op een rechtvaardige, eerlijke manier, besluiten nemen die daaraan bijdragen. Ik geloof dat ieder mens in deze wereld, een wereld die geschapen is door onze goede God, een bijdrage hieraan kan leveren.