Een boodschap voor Den Haag

foto regioracedinsdag 07 maart 2017 09:21

De ChristenUnie heeft op maandag 6 en dinsdag 7 maart een ‘regiorace’ gehouden. Dit is een estafette van Groningen naar Den Haag waarbij elke lokale ChristenUnie afdeling een gedeelte van de tocht voor zijn rekening neemt en tegelijk een boodschap meegeeft voor de bestuurders in Den Haag. In Wezep namen Liesbeth Vos, Popke Graansma, Gijs van den Brink en Engbert Jan Ruitenberg het stokje over van Marten Beeftink uit Hattem en fietsten het stokje naar ’t Harde waar de plaatselijke afdeling van Elburg de reis vervolgde.
Woensdag hopen de laatste lopers de koker met boodschappen aan te bieden aan Carola schouten nummer twee op de lijst van de ChristenUnie. De boodschap vanuit Oldebroek luidt:

Beste ChristenUnie bestuurders in Den Haag

In de gemeente Oldebroek is het veelal een goede gewoonte om elkaar te helpen en te zorgen voor elkaar als dat nodig is. In twee dorpen (Oosterwolde en ’t Loo) werken we met een burgerbegroting. De dorpsgroepen voeren verschillende taken uit in de leefomgeving welke eerder door de gemeente werden gedaan. Elders noemt men dat burgerparticipatie, hier noemen wij dat: ‘Oldebroek voor Mekaar’. Nu lopen we er tegenaan dat allerlei wetten en regelgeving de invoering hiervan erg complex en moeilijk maakt.

Daarom willen we u met klem vragen:

Maak een speerpunt voor de komende vier jaar om de immense regeldruk te verminderen en denk dan vooral ook aan de zorg en het onderwijs.

De gemeente Oldebroek is gelegen op de Noord Veluwe onder de rook van Zwolle, een economisch sterke regio. Voor een goede economische ontwikkeling is een goede ontsluiting erg belangrijk. De A28 is voor ons de verbinding met de rest van Nederland. We merken vrijwel dagelijks dat de economie weer aantrekt met vele files als gevolg.

Daarom willen we u met klem vragen:

Maak werk van de A28, maak middelen vrij om deze belangrijke verkeersader niet te laten dichtslibben.

Economische groei is belangrijk voor de ontwikkeling van onze gemeente, de regio en het land. Het genereert opbrengsten waar we allerlei ontwikkelingen van kunnen betalen. Maar laten we ook oog hebben voor wat dat kost. Economische groei betekent meer productie en veelal ook meer CO2-uitstoot. Oldebroek is gelegen op de prachtige Veluwe, de prachtige natuur die er is willen we graag zo houden. Dit vraagt om economische groei op een verantwoorde manier!

Daarom willen we u met klem vragen:

Blijf met volle inzet de verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst. Investeer in innovaties voor een klimaatneutraal 2050.  Belast de vervuilers en stimuleer energiebesparing.

Hartelijke groet en Gods zegen op jullie werk, ChristenUnie Oldebroek!

Labels

« Terug