Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek

14052018 Ondertekening bestuursovereenkomstdonderdag 17 mei 2018 11:37 ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’; deze titel geven de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en ABO mee aan de bestuursovereenkomst 2018-2022 die zij afgelopen maandag hebben ondertekend lees verder
Labels

Na verkiezingswinst tijd om samen de mouwen op te stropen (Column)

mouwen opstropendinsdag 24 april 2018 10:25 De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de ChristenUnie zeer succesvol verlopen. We zijn nog steeds verwonderd over de uitslag: ruim 500 stemmen erbij en van 6 naar 7 zetels in de raad van ... lees verder
Labels

Informateur Bort Koelewijn adviseert voortzetting coalitie Oldebroek

Bort Koelewijnzaterdag 21 april 2018 17:15 Op basis van gesprekken die informateur Bort Koelewijn (burgemeester van Kampen) heeft gevoerd met alle partijen in de gemeenteraad van Oldebroek, adviseert hij een voortzetting van de huidige ... lees verder
Labels

ChristenUnie vraagt aandacht voor rattenplaag in Oosterwolde

rattenzaterdag 21 april 2018 14:19 Raadslid Henri Wijnne heeft namens de ChristenUnie in de raadsvergadering van 19 april door middel van mondelinge vragen aandacht gevraagd voor de overlast van ratten in Oosterwolde. In ... lees verder
Labels

Belangrijkste bouwstenen bestuursakkoord zijn aangedragen

bouwstenenvrijdag 06 april 2018 09:58 (In)formateur Bort Koelewijn is inmiddels gestart met het vormen van een nieuwe coalitie. Voor het eerst is er voor gekozen om hiervoor een andere werkwijze te hanteren. Op donderdag 5 april 2018 is tijdens een openbare raadsvergadering raadsbreed gedebatteerd over belangrijke thema’s. De resultaten van het debat, inclusief de benoemde thema’s, zijn door de raad meegegeven aan de onderhandelende/coalitievormende partijen. De betreffende resultaten en thema’s kunnen vervolgens als richting worden beschouwd voor de totstandkoming van een nieuw bestuursakkoord 2018-2022. Door deze nieuwe werkwijze worden alle partijen er bij betrokken en is er sprake van meer transparantie. lees verder
Labels

Inbreng coalitieakkoord bestaat uit vijf thema's

voorzittershamer_318-137835donderdag 05 april 2018 15:13 Voor de bespreking in de raadsbredecommissievergadering van 5 april heeft de fractie van de ChristenUnie 5 thema's ingebracht die wat de fractie betreft uitwerking behoeven in het coalitieakkoord. Aan alle fracties is gevraagd om in volgorde van prioriteit 5 thema's te benoemen. De discussie over de verschillende thema's zal als input dienen voor het op te stellen coalitieakkoord voor de periode 2018-20122, ook wel bestuursakkoord genoemd. lees verder
Labels

Brede inbreng voor coalitieakkoord met Bort Koelewijn als (in)formateur

Bort Koelewijnzaterdag 31 maart 2018 16:05 De nieuwe raad van Oldebroek begint op donderdag 5 april met een raadsbrede discussie over welke thema’s de komende vier jaar prioriteit dienen te krijgen. Daarna zal (in)formateur Bort Koelewijn (burgemeester van Kampen) aan de slag gaan met de opdracht om een nieuwe coalitie te vormen. lees verder
Labels

Wisseling in de raadsfractie

de nieuwe raadvrijdag 30 maart 2018 08:19 Afgelopen week hebben we in de gemeenteraad afscheid genomen van twee ChristenUnie raadsleden. Hans het Lam raadslid geweest van 2014-2018 en Wim Boer van 2010-2018. Beiden hebben aangegeven het ... lees verder
Labels

Blij, dankbaar en verwonderd

bedankt voor uw stem 3vrijdag 23 maart 2018 09:33 De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de ChristenUnie Oldebroek zeer succesvol verlopen. We hebben het vertrouwen van maar liefst 3619 kiezers gekregen, een derde van alle stemmen. Een winst van ruim 500 stemmen ten opzichte van 2014, wat resulteert in een extra zevende raadszetel. Dit maakt ons blij maar ook stil en verlegen, waar hebben we dit aan te danken? lees verder
Labels

‘Energie steken in duurzame oplossingen’

IMG_2638dinsdag 20 maart 2018 18:34 ‘Energie steken in duurzame oplossingen’, is één van de speerpunten voor de ChristenUnie Oldebroek in het verkiezingsprogramma 2014-2018, maar hoe gaat dat nu al in de praktijk? Op weg naar een klimaat neutrale energievoorzienig in 2050 moeten er de nodige stappen genomen worden. Onder andere inzetten op energieneutrale nieuwbouw, maar ook het verduurzamen van bestaande woningen. Om te kijken hoe dat gaat, hebben we een woning bezocht waarin recent een aantal energiebesparende maatregelen zijn genomen. lees verder
Labels