Nieuws

Kiezen voor wat echt telt (Column)

Column2zaterdag 09 januari 2021 15:34 We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waar we minder gemakkelijk plannen voor kunnen maken dan we gewend zijn te doen. In het afgelopen jaar hebben we opnieuw geleerd dat alles ... lees verder
Labels

Kerstwens

kerstbel-1170x760.jpgwoensdag 23 december 2020 21:10 lees verder
Labels

Haalbaarheidsonderzoek WHC, WTC en VLS

haalbaarheid whc wtc vls.jpgdinsdag 22 december 2020 20:11 Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de Wezep Hattemerbroek Combinatie, Wezepse Tennisvereniging en Van ... lees verder
Labels

Waardig ouder worden in Oldebroek en Elburg

waardig ouder worden.pngdonderdag 17 december 2020 13:36 Op zaterdag 12 december 2020 hebben de lokale fracties van de ChristenUnie In Elburg en Oldebroek meegedaan aan de actie Waardig ouder worden 2.0. Dit is een landelijke actie georganiseerd door de... lees verder
Labels

ChristenUnie wil meer geld voor gemeenten

visual+digitaal+partijcongres+21+november+2020+-+banner.pngdinsdag 15 december 2020 22:09 Ondanks jaren van bezuinigingen heeft een groot deel van de gemeenten vanwege tekorten de begroting niet meer op een redelijke manier sluitend kunnen krijgen. Verdergaande bezuinigingen hebben impact op de gehele sociale infrastructuur van de gemeenten maar ook op praktische zaken zoals het onderhoud van de openbare ruimte. De bezuinigingen zijn ingezet in de periode dat er sprake was van hoogconjunctuur en het wordt steeds moeilijker om deze bezuinigingen uit te leggen aan de inwoners. lees verder
Labels

Begroting 2021-2024

wallet-2292428_1920.jpgwoensdag 11 november 2020 12:08 In de raadsvergadering van donderdag 5 november heeft de raad van gemeente Oldebroek de meerjarenbegroting 2021-2024 unaniem vastgesteld. Alle partijen waren het wel met elkaar eens dat we in deze... lees verder
Labels

Visie ChristenUnie op Afvalbeleid

vehicle-3327066_1280.pngwoensdag 04 november 2020 14:43 Met ingang van 1 januari 2021 wordt in Oldebroek het systeem van betalen voor afval gewijzigd. We produceren met elkaar veel te veel afval en dat moet omlaag. De kosten voor de afvalinzameling ... lees verder
Labels

Polder Oosterwolde mooi houden met boeren

images (1).jpgdonderdag 29 oktober 2020 10:59 De fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over voorgestelde aanpassingen in de omgevingsverordening van de provincie Gelderland en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Oldebroek. lees verder
Labels

ChristenUnie wil meer bouwen en ruimte voor nieuwe woonvormen

planning-3536753_1280.jpgwoensdag 21 oktober 2020 21:36 De gemeente Oldebroek moet inspelen op de veranderende woningmarkt. Dat schrijft de fractie van de ChristenUnie Oldebroek in een opiniërende nota over woningbouw in de gemeente. Met deze nota wil ... lees verder
Labels

Politiek is keuzes maken (Column)

Column2donderdag 08 oktober 2020 19:46 We wonen met elkaar in een heel mooi stukje Nederland. Voor de meeste mensen is het goed wonen, werken en leven in Oldebroek en dat willen we graag zo houden. Over hoe we dat doen en wat we willen... lees verder
Labels

Gebiedsvisie Mariënrade

In de laatste raadsvergadering is de gebiedsvisie voor Mariënrade vastgesteld en kunnen de plannen verder worden uitgewerkt . De fractie van de ChristenUnie is blij met dit prachtige plan om het aanzicht van Mariënrade te verbeteren. Er is een mooie combinatie gevonden van wonen, welzijn en zorg voor jong en oud. Het plan is in goed overleg  met buurtbewoners tot stand gekomen en dat is een mooi gegeven. We vinden het een pluspunt dat het dorpshuis straks te bereiken is vanaf de Zuiderzeestraatweg en daarmee voor het oog en gevoel toegankelijker voor iedereen.

Een essentieel punt is de verkeerssituatie in het plan. Er zijn ideeën om een doorgaande weg te maken tussen de Zuiderzeestraatweg en de Waterloopweg. Het is in onze ogen een uitgelezen kans om iets te doen aan de problematiek en onoverzichtelijkheid van de verkeerssituatie bij de Boni en in het geheel in die omgeving (Neder Enckweg, Waterloopweg en Wolthuisweg). We hebben in de commissievergadering aangegeven dat dit voor ons een belangrijke voorwaarde is. Wethouder Bergkamp heeft ons toegezegd dat dit zijn aandacht heeft en er inmiddels een verkeersonderzoek is gestart. We hopen dat deze bruikbare oplossingen geeft om de veiligheid en totale overzichtelijkheid te kunnen verbeteren.

In de plannen wordt ook gesproken over verplaatsing van de muziekkoepel en het monument vanuit het centrum naar Mariënrade. Het is belangrijk voor het sociaal-culturele karakter dat deze een goede plek krijgen in dit gebied. Verder vinden we het heel belangrijk en wenselijk als er op Mariënrade daadwerkelijk woningbouw voor kwetsbare jongeren gerealiseerd kan worden.

Nu de gebiedsvisie is vastgesteld zullen de daadwerkelijke plannen gemaakt worden, waarna het bestemmingsplan daarop moet worden aangepast. Het kan dus enige tijd duren, voordat de plannen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Er zal nu gekeken worden naar de uitvoerbaarheid en vervolgens concretisering hiervan. We zijn blij met deze ontwikkelingen op Mariënrade en wensen iedereen die de plannen gaat uitvoeren heel erg veel succes!