Nieuws

ChristenUnie wil meer bouwen en ruimte voor nieuwe woonvormen

planning-3536753_1280.jpgwoensdag 21 oktober 2020 21:36 De gemeente Oldebroek moet inspelen op de veranderende woningmarkt. Dat schrijft de fractie van de ChristenUnie Oldebroek in een opiniërende nota over woningbouw in de gemeente. Met deze nota wil ... lees verder
Labels

Politiek is keuzes maken (Column)

Column2donderdag 08 oktober 2020 19:46 We wonen met elkaar in een heel mooi stukje Nederland. Voor de meeste mensen is het goed wonen, werken en leven in Oldebroek en dat willen we graag zo houden. Over hoe we dat doen en wat we willen... lees verder
Labels

Maatwerk en beleid

Kleine Woldweg 10.jpgvrijdag 02 oktober 2020 16:30 In de laatstgehouden raadsvergadering hebben we als fractie van ChristenUnie tegen een voorstel tot bestemmingsplanwijziging van het college gestemd. Een bijzonderheid omdat we als raad kaders hebben vastgesteld waarbinnen het college kan handelen of met moverende redenen kan afwijken. In dit geval waren we samen met de fracties van ABO en CDA niet overtuigd dat het college hieraan heeft voldaan. De SGP-fractie deed nog een verwoede poging om het voorstel van de eigen wethouder te redden maar de raad stemde in grote meerderheid tegen (6 voor en 11 tegen). lees verder
Labels

Concept-Regionale Energiestrategie

image1.pngmaandag 03 augustus 2020 09:25 De fractie van de ChristenUnie is een groot voorstander van duurzame energie. Zo kent u ons ook, wij vragen daar zeer regelmatig de aandacht voor. En toch hebben we grote moeite met het voorstel ... lees verder
Labels

Uitdagend financieel perspectief voor Oldebroek

cashbox-1642989_1920.jpgdinsdag 21 juli 2020 19:26 Zoals in de meeste gemeenten gebruikelijk is kijken we ook in Oldebroek halverwege het jaar vooruit naar het komende jaar. Het college van B&W stelt dan een perspectievennota (PPN) op, met een ... lees verder
Labels

Een toekomstbestendig Meidoornplein

Mplein foto def.jpgmaandag 13 juli 2020 14:10 Tijdens de raadsvergadering in december kreeg de gemeenteraad een voorstel voor het Meidoornplein in Wezep. De raad was echter van mening dat dit voorstel onvoldoende inhoud en veel open einden ... lees verder
Labels

College Gemeente Oldebroek stelt stikstofbeleid vast

tractor-3382681_1920.jpgdonderdag 09 juli 2020 12:09 Afgelopen commissievergadering hebben we als gemeenteraad het stikstofbeleid van de gemeente Oldebroek besproken. Dit stikstofbeleid is door het college vastgesteld naar aanleiding van de ... lees verder
Labels

Lokaal Preventie- en Sportakkoord voor een gezonder Oldebroek

team-2444978_1920.jpgdonderdag 04 juni 2020 15:57 Donderdag 14 mei zijn we in de commissievergadering Samenleving & Bestuur geïnformeerd over het Lokaal Preventie- en Sportakkoord Gezond Oldebroek. Het akkoord is ondertekend door bijna 20 lokale ... lees verder
Labels

Vernieuwd perspectief (Column)

Column2woensdag 03 juni 2020 08:48 We leven met elkaar in een bijzondere tijd. Het coronavirus heeft onze vaste waarden aan het wankelen gebracht. Voor veel mensen en bedrijven is het perspectief in enkele maanden totaal veranderd.... lees verder
Labels

Natúúrlijk, natuurlijk spelen!

thumbnail_20200529_123513.jpgvrijdag 29 mei 2020 12:06 Tijdens de afgelopen commissievergadering is het speelbeleids- en beheerplan door de commissie besproken. Er is unaniem gekozen voor uitwerking van het tweede scenario, namelijk het behouden van ... lees verder
Labels

Gebiedsvisie Mariënrade

In de laatste raadsvergadering is de gebiedsvisie voor Mariënrade vastgesteld en kunnen de plannen verder worden uitgewerkt . De fractie van de ChristenUnie is blij met dit prachtige plan om het aanzicht van Mariënrade te verbeteren. Er is een mooie combinatie gevonden van wonen, welzijn en zorg voor jong en oud. Het plan is in goed overleg  met buurtbewoners tot stand gekomen en dat is een mooi gegeven. We vinden het een pluspunt dat het dorpshuis straks te bereiken is vanaf de Zuiderzeestraatweg en daarmee voor het oog en gevoel toegankelijker voor iedereen.

Een essentieel punt is de verkeerssituatie in het plan. Er zijn ideeën om een doorgaande weg te maken tussen de Zuiderzeestraatweg en de Waterloopweg. Het is in onze ogen een uitgelezen kans om iets te doen aan de problematiek en onoverzichtelijkheid van de verkeerssituatie bij de Boni en in het geheel in die omgeving (Neder Enckweg, Waterloopweg en Wolthuisweg). We hebben in de commissievergadering aangegeven dat dit voor ons een belangrijke voorwaarde is. Wethouder Bergkamp heeft ons toegezegd dat dit zijn aandacht heeft en er inmiddels een verkeersonderzoek is gestart. We hopen dat deze bruikbare oplossingen geeft om de veiligheid en totale overzichtelijkheid te kunnen verbeteren.

In de plannen wordt ook gesproken over verplaatsing van de muziekkoepel en het monument vanuit het centrum naar Mariënrade. Het is belangrijk voor het sociaal-culturele karakter dat deze een goede plek krijgen in dit gebied. Verder vinden we het heel belangrijk en wenselijk als er op Mariënrade daadwerkelijk woningbouw voor kwetsbare jongeren gerealiseerd kan worden.

Nu de gebiedsvisie is vastgesteld zullen de daadwerkelijke plannen gemaakt worden, waarna het bestemmingsplan daarop moet worden aangepast. Het kan dus enige tijd duren, voordat de plannen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Er zal nu gekeken worden naar de uitvoerbaarheid en vervolgens concretisering hiervan. We zijn blij met deze ontwikkelingen op Mariënrade en wensen iedereen die de plannen gaat uitvoeren heel erg veel succes!