Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Zorgen...........

dinsdag 28 augustus 2018 19:01 Vele minima in de Gemeente Oldebroek dreigen de voordelige zorgverzekering kwijt te raken die ze via de gemeente hebben afgesloten. De reden: zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis stoten gebieden af waar de collectiviteitsverzekering, lees: “minimapolis” niet rendabel voor hen is. lees verder
Labels

Samen aan de slag (column)

Column2maandag 27 augustus 2018 21:18 Voor veel mensen is het vakantietijd, zo ook voor politici. Een tijd van afstand nemen en even helemaal wat anders doen, heerlijk wegdromen in een mooi boek, op reis gaan in Nederland of verder ... lees verder
Labels

Prioritering voor kansrijke woningbouw

bouwvrijdag 13 juli 2018 17:44 Op de vergadering op 27 juni van de commissie ruimtegebruik en leefomgeving is de beleidsnotitie prioritering van woningbouwproject besproken. Hierdoor worden nieuwe initiatieven voor woningbouwprojecten niet meer alleen beoordeeld op basis van de financiën en het aantal woningen, maar ook naar de kwaliteit van het project. lees verder
Labels

ChristenUnie wil ieder kind mee laten doen bij sport en cultuur

Cultuur kleurt het levendinsdag 10 juli 2018 23:55 In de commissievergadering “Samenleving en Bestuur’ van afgelopen donderdag heeft de fractie van de ChristenUnie het College verzocht om onderzoek te doen hoe met name eenzame en depressieve kinderen, tieners en andere leeftijdsgroepen gestimuleerd kan worden om deel te nemen aan de activiteiten van de verschillende verenigingen. lees verder
Labels

Nieuwe bestuursperiode met realistische ambities

Liesbeth Vosdonderdag 28 juni 2018 09:04 In de raadsvergadering van 14 juni is de bestuursovereenkomst 2018-2022 ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ in de raad van Oldebroek besproken en zijn de wethouders Liesbeth Vos (ChristenUnie), Ben Engberts (SGP) en Bob Bergkamp (ABO) benoemd. lees verder
Labels

Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek

14052018 Ondertekening bestuursovereenkomstdonderdag 17 mei 2018 11:37 ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’; deze titel geven de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en ABO mee aan de bestuursovereenkomst 2018-2022 die zij afgelopen maandag hebben ondertekend lees verder
Labels

Na verkiezingswinst tijd om samen de mouwen op te stropen (Column)

mouwen opstropendinsdag 24 april 2018 10:25 De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de ChristenUnie zeer succesvol verlopen. We zijn nog steeds verwonderd over de uitslag: ruim 500 stemmen erbij en van 6 naar 7 zetels in de raad van ... lees verder
Labels

Informateur Bort Koelewijn adviseert voortzetting coalitie Oldebroek

Bort Koelewijnzaterdag 21 april 2018 17:15 Op basis van gesprekken die informateur Bort Koelewijn (burgemeester van Kampen) heeft gevoerd met alle partijen in de gemeenteraad van Oldebroek, adviseert hij een voortzetting van de huidige ... lees verder
Labels

ChristenUnie vraagt aandacht voor rattenplaag in Oosterwolde

rattenzaterdag 21 april 2018 14:19 Raadslid Henri Wijnne heeft namens de ChristenUnie in de raadsvergadering van 19 april door middel van mondelinge vragen aandacht gevraagd voor de overlast van ratten in Oosterwolde. In ... lees verder
Labels

Belangrijkste bouwstenen bestuursakkoord zijn aangedragen

bouwstenenvrijdag 06 april 2018 09:58 (In)formateur Bort Koelewijn is inmiddels gestart met het vormen van een nieuwe coalitie. Voor het eerst is er voor gekozen om hiervoor een andere werkwijze te hanteren. Op donderdag 5 april 2018 is tijdens een openbare raadsvergadering raadsbreed gedebatteerd over belangrijke thema’s. De resultaten van het debat, inclusief de benoemde thema’s, zijn door de raad meegegeven aan de onderhandelende/coalitievormende partijen. De betreffende resultaten en thema’s kunnen vervolgens als richting worden beschouwd voor de totstandkoming van een nieuw bestuursakkoord 2018-2022. Door deze nieuwe werkwijze worden alle partijen er bij betrokken en is er sprake van meer transparantie. lees verder
Labels