Geschiedenis

Geschiedenis

ChristenUnie Oldebroek is opgericht op 16 oktober 2000 als een politieke fusie en organisatorische unie van RPF en GPV. Op 1 januari 2004 is ChristenUnie Oldebroek de officiële naam van onze lokale afdeling (tot 2016 waren we een kiesvereniging) en zijn RPF en GPV opgeheven. Vanaf de oprichting van deze beide partijen hebben zij in de gemeenteraad van Oldebroek steeds gezamenlijk als RPF/GPV-fractie opgetreden. Onder deze naam is vanaf 1978 meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oldebroek. Bij het eerste optreden van de gezamenlijke fractie werden 2 zetels behaald. In de loop der jaren is het aantal van 2 naar 6 zetels uitgebreid. De RPF/GPV combinatie heeft al jaren een wethouder geleverd in Oldebroek. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 bestaat de ChristenUnie-fractie uit 6 raadsleden en enkele raadscommissieleden (onze fractievolgers) en daarnaast hebben wij een wethouder in het college van B&W zitten.

Leden, bestuur en adviserende commissies

De lokale afdeling heeft op dit moment circa 280 leden. Naast het uit 5 personen bestaande bestuur kennen we in aanloop naar de verkiezingen een campagneteam en een selectiecommissie die advies uitbrengt aan het bestuur over de volgorde van de kandidatenlijst voorzover het de gemeenteraadsverkiezingen betreft.