Wethouder

Wethouder

 • Liesbeth Vos-van de Weg

  Portefeuille:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Participatiewet
  • Jeugdzorg (inclusief gastheerschap regionaal beleid)
  • Welzijn
  • Onderwijs
  • Lokale economie en arbeidsmarktbeleid
  • Gezondheid
  • Subsidies
  • Vluchtelingenbeleid
  • Dienstverlening Sociaal Domein