Wethouder

Wethouder

 • Liesbeth Vos-van de Weg

  Portefeuille:

  • Wmo
  • Jeugd(hulp)
  • Welzijn
  • Werk en inkomen
  • Onderwijs
  • Project Wonen, Welzijn, Zorg
  • Volksgezondheid
  • Subsidiebeleid
  • Vluchtelingenbeleid
  • Economie en arbeidsmarktbeleid
  • Bibliotheken
  • Regionaal trekker jeugdhulp
  • Regionaal trekker welzijn, onderwijs en zorg (in combinatie met Elburg)
  • Regionaal trekker menselijk kapitaal (arbeidsmarktregio Zwolle)