Contact

Contactgegevens

Onderstaand treft u de adresgegevens waarmee u onder andere het bestuur, fractie en wethouder kunt bereiken.

De ChristenUnie Oldebroek is ook bereikbaar via info@oldebroek.christenunie.nl  

Bestuur

Het bestuur van onze lokale afdeling bestaat op dit moment uit:

Voorzitter:

G.(Gerrit) Koerhuis
Oranjeboomlaan 23
8091 BZ Wezep
Tel. 038 3759278

koerhuis@gmail.com

Secretaris:

H. (Henk) de Groot
Zuiderzeestraatweg 187
8096 BH Oldebroek
Tel. 0525-632218

hdegrootoldebroek@gmail.com

Penningmeester:

S. (Seine) Hendriks
P.J. Oudstraat 5
8091 XG Wezep
Tel. 038 3762045

seinehendriks@gmail.com  

Leden:

Eljakim Doorneweerd
Hegenbos 32
8091 EL Wezep
Tel. 038 372394

eljakimdoorneweerd@live.nl

 Vacant

Fractie

In de gemeenteraad en commissies zijn we vertegenwoordigd door de volgende personen:

E.J. (Engbert Jan) Ruitenberg 
Mheneweg Zuid 18
8096 RG OLDEBROEK    
Tel. 0525 633505 / 06 22420211 
email: ej.ruitenberg@hetnet.nl
(fractievoorzitter)
 • Commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving
 • Lid van het Presidium

 

J. (Hans) het Lam
Zuiderzeestraatweg 111
8096 BE Oldebroek
Tel. 0525 631054
email: j.hetlam@icloud.com
(fractiepenningmeester)
 • Commissie Samenleving & Bestuur

 

B.J. (Berend-Jan) Spijkerboer   
Essenakker 63
8097 ST Oosterwolde
Tel. 0525 621932         
email: berendjanspijkerboer@gmail.com
 • Commissie Samenleving & Bestuur
 
mr. H.W. (Henk) van Bergeijk 
Zuiderzeestraatweg 567
8091 CR WEZEP
Tel.  038 3765026
Mobiel: 06 21242128
email: hwvanbergeijk@yahoo.com
(fractiesecretaris)
 • Commissie Samenleving & Bestuur
 • Commissie Financiën & Bedrijfsvoering
 
W. (Wim) Boer 
De Ploeg 18
8091 NA WEZEP
Tel. 038 3765869
email: wim.boer@filternet.nl
 • Commissie Financiën & Bedrijfsvoering
 • Voorzitter auditcommissie
 • Voorzitter commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving
 • Lid agendacommissie

 

P.H. (Popke) Graansma 
Zuiderzeestraatweg 611
8094 AP  HATTEMERBROEK    
Tel. 06 26850508
email: graansma@planet.nl
(fractievicevoorzitter)
 • Commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving

 

 
   
   

 

Partijbureau

Het partijbureau van de ChristenUnie, het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in Amersfoort.

Bezoekadres

Johan van Oldenbarneveltlaan 46, 3818 HB AMERSFOORT

> Routebeschrijving

Correspondentieadres

Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT
Telefoon: 033-4226969 (maandag 10:00 tot 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 17.00 uur)
E-mail: info@christenunie.nl

Overige mailadressen

Landelijk Bestuur - bestuur@christenunie.nl
Ledenadministratie - ledenadministratie@christenunie.nl
Bestuurdersvereniging - bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Opleidingscentrum - opleiding@christenunie.nl
Redactie partijblad - magazine@christenunie.nl
Webredactie (inhoud) - webredactie@christenunie.nl
Webmaster (techniek) - webmaster@christenunie.nl
Vertrouwenspersoon - vertrouwenspersoon@christenunie.nl
Wetenschappelijk Instituut - wi@christenunie.nl
Redactie Groen - redactiegroen@christenunie.nl
Jongerenorganisatie (PerspectieF) - info@perspectief.nu

Bankrekeningnummers

NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort
NL98 RABO 0123 0182 50 t.n.v. Mr. G. Groen van Prinstererstichting te Amersfoort
NL62 RABO 0372 9611 26 t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren te Amersfoort
NL82 RABO 0385 9623 55 t.n.v. Bestuurdersver. ChristenUnie te Amersfoort

Tweede Kamerfractie

Bezoekadres: Plein 2, 2511 CR Den Haag.
> Routebeschrijving

Correspondentieadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-3183057
E-mail: christenunie@tweedekamer.nl

Voor afspraken en/of uitnodigingen t.b.v. het Kamerlid dien je contact op te nemen met de secretaresse:

Christina Wartamova - Gert-Jan Segers en Joël Voordewind (agenda)
Melanie Fijan-Geuzebroek - Stieneke van der Graaf, Carla Dik-Faber en Eppo Bruins (agenda)

Tweede Kamerfractie op Christenunie.nl: www.christenunie.nl/tweedekamer

Eerste Kamerfractie

Bezoekadres: Binnenhof 22, 2513 AA Den Haag
> Routebeschrijving

Correspondentieadres: Postbus 20017, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-3129200 (algemeen nummer, de fractie is alleen aanwezig op dinsdagen)
Fax: 070-3653868  (algemeen nummer, de fractie is alleen aanwezig op dinsdagen)
E-mail: christenunie@eerstekamer.nl

Eurofractie ChristenUnie

Kantoor Nederland
Johan van Oldenbarneveltlaan 46
3818 HB Amersfoort
peter.vandalen-office@europarl.europa.eu

Postadres Nederland
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort

Postadres Brussel
Europees Parlement
t.a.v. Peter van Dalen
Wiertzstraat 60
WIB 04M121
B-1047 Brussel

Kijk voor meer informatie op de website van de Eurofractie van de ChristenUnie.