Start

Blog

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Wat betekent de PAS uitspraak voor Oldebroek?

Foto artikel pas.jpgzaterdag 14 september 2019 14:48 Het zal u niet ontgaan zijn, gezien alle publiciteit die hier al over is geweest, dat door een uitspraak van de Raad van State het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) niet meer gebruikt mag worden bij vergunningverlening. Dit heeft gevolgen voor nog te verlenen vergunningen, maar ook voor de vrijstelling van de vergunningplicht die in dit programma waren geregeld. Die mogen niet meer gegeven worden. Ook heeft deze uitspraak gevolgen voor activiteiten en vergunningen die reeds onder het PAS-beleid zijn verstrekt maar nog niet definitief waren geworden. lees verder
Labels

Welkom in ons gemeenteThuis (Column)

donderdag 12 september 2019 22:27 Het gemeentehuis in Oldebroek is vrijwel geheel vernieuwd. Het is functioneel en vooral het binnenklimaat is enorm verbeterd (en dat was ook hard nodig). Een prima werkplek voor de ambtenaren die ... lees verder
Labels

Terugblikken op 2018

Jaarrekening 2018maandag 22 juli 2019 10:30 Het laatste onderwerp wat de raad donderdag 11 juli behandeld heeft, voordat zij met “zomerreces” is gegaan, betreft het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018. We kunnen terugkijken op... lees verder
Labels

Hart van Oosterwolde

Hart van Oosterwoldemaandag 22 juli 2019 10:20 In de raadsvergadering van 11 juli heeft de raad unaniem ingestemd met het collegevoorstel en ja gezegd  tegen het initiatief "hart van Oosterwolde” mits er een aantal voorwaarden verder worden ... lees verder
Labels

Raad weet lastenverzwaring te beperken

Topbanner geld 944x390woensdag 17 juli 2019 22:09 In de raadsvergadering van donderdag 11 juli is het financieel meerjarenperspectief van de gemeente besproken. Het was al langer bekend dat dit er, met name door de enorme tekorten op de jeugdhulp, zorgwekkend uitziet. Waar we andere jaren met elkaar debatteren over welk beleid we de komende jaren willen voeren en wat dat dan mag kosten, dit jaar hebben we een heel ander verhaal. Hoe krijgen we de begroting op orde? Hoe kunnen we het tekort van bijna 3 miljoen op het Sociaal Domein dichten? En is dat wel te dichten? lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht