Start

Blog

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Terugblikken op 2018

Jaarrekening 2018maandag 22 juli 2019 10:30 Het laatste onderwerp wat de raad donderdag 11 juli behandeld heeft, voordat zij met “zomerreces” is gegaan, betreft het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018. We kunnen terugkijken op... lees verder
Labels

Hart van Oosterwolde

Hart van Oosterwoldemaandag 22 juli 2019 10:20 In de raadsvergadering van 11 juli heeft de raad unaniem ingestemd met het collegevoorstel en ja gezegd  tegen het initiatief "hart van Oosterwolde” mits er een aantal voorwaarden verder worden ... lees verder
Labels

Raad weet lastenverzwaring te beperken

Topbanner geld 944x390woensdag 17 juli 2019 22:09 In de raadsvergadering van donderdag 11 juli is het financieel meerjarenperspectief van de gemeente besproken. Het was al langer bekend dat dit er, met name door de enorme tekorten op de jeugdhulp, zorgwekkend uitziet. Waar we andere jaren met elkaar debatteren over welk beleid we de komende jaren willen voeren en wat dat dan mag kosten, dit jaar hebben we een heel ander verhaal. Hoe krijgen we de begroting op orde? Hoe kunnen we het tekort van bijna 3 miljoen op het Sociaal Domein dichten? En is dat wel te dichten? lees verder
Labels

Toepassing coördinatieregeling

Coordinatie.jpgdonderdag 13 juni 2019 10:13 In de raadsvergadering van 29 mei is er gesproken over de toepassing van de coördinatieregeling voor een tweetal projecten met plannen voor zonneparken. Hoever gaat de reikwijdte van het voorstel ... lees verder
Labels

Gebiedsvisie Mariënrade

Kaart gebiedsvisie Mariënrade.jpgwoensdag 12 juni 2019 19:23 In de laatste raadsvergadering is de gebiedsvisie voor Mariënrade vastgesteld en kunnen de plannen verder worden uitgewerkt . De fractie van de ChristenUnie is blij met dit prachtige plan om het ... lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht