Start

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

ChristenUnie stelt vragen over bomenkap op Hullerpad in Oldebroek

hullerpadvrijdag 01 september 2017 13:31 De fractie van de ChristenUnie is verbaasd over de kap van ruim 20 beuken en eiken op het Hullerpad in Oldebroek. Zaterdag 26 augustus blijken er massaal bomen gekapt aan de karakteristieke laan langs ‘De Talter’. De fractie wil van het college van B&W weten of er een vergunning is verleend en of er dan voorwaarden voor bijv. herplant zijn gesteld. De fractie wil ook weten wie er opdracht heeft gegeven en of dit in overleg en instemming met de eigenaar (Stichting Feitenhof) is gebeurd en of er een verband is met het Piratenfestijn en Streetrace welke op het nabij gelegen perceel wordt georganiseerd. De belangrijkste vraag voor de fractie is echter welke actie is of wordt er ondernomen om de ‘schade’ te herstellen. lees verder
Labels

Ruime meerderheid voor windmolens Hattemerbroek

Windmolens.jpgdonderdag 13 juli 2017 10:23 In de raadsvergadering van donderdag 6 juli in Oldebroek is met een ruime meerderheid van 14 voor en 5 tegen het bestemmingsplan windmolenpark Hattemerbroek vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om 4 windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek te plaatsen. Bezwaarmakers kunnen nog in beroep bij Raad van State die dan uiteindelijk moet toetsen of de procedures allemaal goed gevoerd zijn. lees verder
Labels

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

donderdag 06 juli 2017 09:37 In juli 2014 heeft de gemeente samen met de schoolbesturen uit Oldebroek een Toekomstvisie voor het onderwijs opgesteld. Een belangrijk onderdeel van deze visie is de wijze waarop we de onderwijshuisvesting vorm willen geven. Op basis van dit huisvestingsplan is besloten om te werken naar een aantal IKC’s (Integrale Kind Centra), 3 in Wezep en 2 in Oldebroek. lees verder
Labels

Geluidsoverlast festival Defqon.1

maandag 26 juni 2017 23:02 Afgelopen weekend is op het evenemententerrein Walibi World te Biddinghuizen het festival ‘Defqon.1’ gehouden. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn. De geluidsoverlast die gepaard ging met ... lees verder
Labels

Wonen op "Mulligen"

vrijdag 09 juni 2017 08:26 In 2013 heeft een grote meerderheid van de raad van Oldebroek het initiatief genomen om te bezien of er een mogelijkheid was om permanent wonen op ‘Mulligen’ toe te staan. In 2014 is er een besluit genomen dat het permanent bewonen van de recreatiewoning onder voorwaarden mogelijk moest maken. Alles leek in kannen en kruiken totdat we enkele maanden geleden verrast werden met de mededeling dat de provincie bij nader inzien toch niet akkoord ging met dit plan. Zoals nu blijkt was dit al enkele jaren bekend en is er ambtelijk doorgewerkt aan een oplossing zonder de raad daarover te informeren. Als fractie van de ChristenUnie zijn we niet blij met deze gang van zaken en hebben de wethouder daar ook op aangesproken. Wethouder Westerbroek erkende de fout en heeft zijn excuses daarvoor aangeboden. lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht