Start

Blog

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Voor een waardevol Oldebroek!

zaterdag 17 februari 2018 13:44 Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

In het kort! lees verder
Labels

Duurzame campagne-auto

automaandag 05 februari 2018 10:49 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart vindt de ChristenUnie dat ook de verkiezingscampagne duurzaam moet zijn. Onze volledig elektrische campagne-auto rijdt rond in de gemeente Oldebroek met een oproep te stemmen op de meest duurzame partij. lees verder
Labels

Met Gert Jan Segers in gesprek op Oldebroeker bankje

IMG_2640woensdag 31 januari 2018 19:36 Op vrijdag 26 januari is Gert Jan Segers zijn belofte nagekomen door, “in een zaaltje in Oldebroek”, het vorig jaar bereikte regeerakkoord uit te komen leggen. In de goed bezochte Molen de Hoop ... lees verder
Labels

ChristenUnie wil actie en geen symbolisch vloekverbod

APVvrijdag 26 januari 2018 13:12 In de algemene plaatselijke verordening (APV) zijn gemeentelijke regels vastgelegd op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de afgelopen periode is de gemeente onder andere in gesprek gegaan met de inwoners van Oldebroek om te bezien welke regels wellicht overbodig zijn en dus aanpassing behoeven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe APV die door de gemeenteraad op 25 januari 2018 is vastgesteld. Naar de mening van de fractie van de ChristenUnie past het helemaal bij de wens om te dereguleren en dus minder regels op te leggen en meer over te laten aan de inwoners zelf. Wij konden niet instemmen met de het voorstel van de SGP om op onderdelen juist meer regels op te leggen. lees verder
Labels

Waardevol Oldebroek (Column)

Column2dinsdag 16 januari 2018 09:00 U denkt misschien nog niet aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart maar wij zijn er volop mee bezig. Het verkiezingsprogramma is geschreven, de foto’s gemaakt en campagneactiviteiten ... lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht