Start

Blog

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Hoop voor de toekomst

wolk website.jpgvrijdag 19 november 2021 10:52 In de raadsvergadering van donderdag 11 november heeft de raad van gemeente Oldebroek de meerjarenbegroting 2022-2025 unaniem vastgesteld. Alle partijen waren blij dat we eindelijk meer geld van ... lees verder
Labels

Samen Recht Doen

samen recht doen.jpgwoensdag 27 oktober 2021 12:37 Leden van de ChristenUnie Oldebroek stelden in de vergadering van 26 oktober samen de lijst en het verkiezingsprogramma vast voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Waar we voor willen ... lees verder
Labels

Oldebroek ‘geeft ruimte’ voor nieuw kabinet (column)

Column2dinsdag 19 oktober 2021 16:40 We hadden alles geregeld, een avond met ChristenUnieleider Gert-Jan Segers in Oldebroek. Aanleiding waren opmerkingen uit de achterban over kloven tussen burgers en politiek, stad en platteland, ... lees verder
Labels

Opkomen voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van onze naaste

head-826319.jpgdonderdag 07 oktober 2021 18:45 11 maart jl. is de motie “Plan van aanpak LHBTQ+” door de raad aangenomen, in de afgelopen raadsvergadering is de uitwerking daarvan besproken. Waar hebben we het dan precies over? We spreken dan ... lees verder
Labels

Geannuleerd: In gesprek met Gert-Jan Segers

In gesprek met GJ Segers.pngwoensdag 29 september 2021 16:53 Geannuleerd: In gesprek met Gert-Jan Segers In verband met de ontwikkelingen van vandaag omtrent de kabinetsformatie zal de avond met Gert-Jan Segers geannuleerd worden. Hij wordt de komende weken... lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht