Start

Blog

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Voordeel van € 77,95 voor alle klanten van Vitens in Oldebroek

precario.jpgzaterdag 18 januari 2020 16:05 Nog één keer Vitens en precariobelasting. In een vorig artikel hebben wij uitleg gegeven over precariobelasting op het waterleidingnetwerk van Vitens en het beroep bij de rechter dat gewonnen is ... lees verder
Labels

Een flinke stap naar minder afval

IMG_0202 3.jpgvrijdag 27 december 2019 09:49 Met unanieme instemming heeft de gemeenteraad besloten om over te gaan tot invoering van diftar in onze gemeente. Een belangrijke stap om de hoeveelheid restafval te verminderen tot de afgesproken kilo’s in de VANG-doelstelling.
Om de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling van 100 kg in deze coalitie-periode en 30kg in 2025 te halen, moeten de nodige stappen genomen worden. Waar eerdere voorstellen om dit doel te bereiken in de afgelopen jaren als niet besluitrijp door de commissie teruggegeven werden aan het college, is er nu grote eenstemmigheid over de voorgestelde aanpak van het college. lees verder
Labels

Werk aan de winkel op het Meidoornplein

Visie Meidoornpleindinsdag 24 december 2019 17:00 Op donderdag 12 december is er in de raad van Oldebroek weer gesproken over de Revitalisering van het Meidoornplein. Na de eerste fase in 2015 - 2016 was het de bedoeling dat de ondernemers zelf ... lees verder
Labels

Precariobelasting en Vitens

Douchekraanmaandag 23 december 2019 19:05 Vanaf 2016 heft gemeente Oldebroek precariobelasting van Vitens voor het waterleiding netwerk. We hebben indertijd als raad dit besluit genomen op juridisch advies. Er werd ons verteld dat we ... lees verder
Labels

Kerstgroet

kerstbel-1170x760.jpgzaterdag 21 december 2019 15:26 lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht