Start

Blog

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Nieuw evenementenbeleid vastgesteld

vrijdag 27 september 2019 17:18 In de commissievergadering Samenleving en Bestuur van 12 september is het door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde nieuwe evenementenbeleid besproken. Het evenementenbeleid en ... lees verder
Labels

Grond- en veldopstelling van zonnepanelen

Solar energy[34008].jpgvrijdag 27 september 2019 12:12 Het opwekken van stroom met eigen zonnepanelen heeft ondertussen een belangrijke plek verworven in de transitieplannen naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Ook in onze gemeente ... lees verder
Labels

Wat betekent de PAS uitspraak voor Oldebroek?

Foto artikel pas.jpgzaterdag 14 september 2019 14:48 Het zal u niet ontgaan zijn, gezien alle publiciteit die hier al over is geweest, dat door een uitspraak van de Raad van State het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) niet meer gebruikt mag worden bij vergunningverlening. Dit heeft gevolgen voor nog te verlenen vergunningen, maar ook voor de vrijstelling van de vergunningplicht die in dit programma waren geregeld. Die mogen niet meer gegeven worden. Ook heeft deze uitspraak gevolgen voor activiteiten en vergunningen die reeds onder het PAS-beleid zijn verstrekt maar nog niet definitief waren geworden. lees verder
Labels

Welkom in ons gemeenteThuis (Column)

donderdag 12 september 2019 22:27 Het gemeentehuis in Oldebroek is vrijwel geheel vernieuwd. Het is functioneel en vooral het binnenklimaat is enorm verbeterd (en dat was ook hard nodig). Een prima werkplek voor de ambtenaren die ... lees verder
Labels

Terugblikken op 2018

Jaarrekening 2018maandag 22 juli 2019 10:30 Het laatste onderwerp wat de raad donderdag 11 juli behandeld heeft, voordat zij met “zomerreces” is gegaan, betreft het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018. We kunnen terugkijken op... lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht