Start

Weblogs

Lees hier de nieuwste weblog van onze Wethouder Arno Hardonk

Weblog: Leren van de vogels - ChristenUnie Oldebroek

Toegankelijker en duurzamer Grinthuus

samen+recht+doen.pngzaterdag 18 maart 2023 08:35 In de raadsvergadering van 9 maart 2023 heeft de fractie van de ChristenUnie van harte ingestemd met het voorstel om € 138.515,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen voor een ... lees verder
Labels

Wie zijn de mensen achter het Toeristisch Platvorm Oldebroek? ChristenUnie maakt kennis

TPlatvorm Oldebroekdinsdag 14 maart 2023 16:21 Op 15 december j.l. heeft de raad ingestemd met een nieuw werkplan, opgesteld door het TPO in samenwerking met de gemeente Oldebroek. Als raad werden we uitgebreid geïnformeerd over plannen die in... lees verder
Labels

Energie en het dreigende tekort daarvan in onze regio. ChristenUnie in overleg met fa. Jan Bakker en bedrijvenpark H2O over dit onderwerp.

Bezoek Jan Bakkerwoensdag 08 maart 2023 08:02 Zaterdag 25 februari jl. zijn de (kandidaat) statenleden van de ChristenUnie fractie Gelderland op werkbezoek geweest bij het bedrijf van Jan Bakker in Hattemerbroek. Het bezoek, georganiseerd ... lees verder
Labels

Ieder mens is van waarde, over het uitvoeringsplan re-integratie en participatie

Samen Recht Doen.pngmaandag 06 februari 2023 20:31 Ieder mens is van uniek en van waarde! Als iemand zonder werk zit en geen inkomen heeft kennen we in Nederland de bijstand. In het uitvoeringsplan re-integratie en participatie beschrijft het ... lees verder
Labels

Aandacht voor energiearmoede

Samen Recht Doen.pngmaandag 06 februari 2023 20:23 Veel mensen ervaren in  deze tijd dat alles duurder wordt. Vooral de energieprijzen gingen hetafgelopen jaar zeer fors omhoog. Voor veel mensen is energie haast onbetaalbaar geworden. De ... lees verder
Labels

Raamovereenkomst prestatieafspraken 2023-2028 met woningbouwcorporaties

Samen Recht Doen.pngzaterdag 04 februari 2023 20:55 Wat we allemaal belangrijk vinden is een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk. Helaas is de beschikbaarheid van de juiste woningen niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor ... lees verder
Labels

Bezoek aan Opvang vluchtelingen Oekraïne

Flag_of_Ukraine.gifmaandag 30 januari 2023 22:10 Sinds eind maart 2022 worden in het Buitencentrum op ’t Loo vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Om een beeld te krijgen hoe de opvang daar plaatsvindt hebben een aantal raads(commissie)leden op... lees verder
Labels

ChristenUnie op werkbezoek bij Kernteam hulp Oekraïne en de Internationale Schakelklas

oekrainedinsdag 20 december 2022 19:30 Vrijdag 9 december gingen namens ChristenUnie Oldebroek Popke Graansma, Arno Hardonk en Erna van den Bosch in gesprek met leden van het kernteam hulp Oekraïne, vertegenwoordigd door de bevlogen ... lees verder
Labels

ChristenUnie Stemt in met Budgetoverschrijding Meidoornplein

Samen Recht Doen.pngmaandag 19 december 2022 21:09 Als gemeenteraad werden we geconfronteerd met een enorme kostenoverschrijding voor de herinrichting van het Meidoornplein. In 2019 hebben we ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar gesteld en nu moet ... lees verder
Labels

Bestemmingsplan Buurskamp vastgesteld

Samen Recht Doen.pngmaandag 19 december 2022 21:09 In de gemeenteraadsvergadering van 15 december is het bestemmingsplan Buurskamp vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 25 woningen. Als fractie van de ChristenUnie hebben ... lees verder
Labels