Start

Blog

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Prioritering voor kansrijke woningbouw

bouwvrijdag 13 juli 2018 17:44 Op de vergadering op 27 juni van de commissie ruimtegebruik en leefomgeving is de beleidsnotitie prioritering van woningbouwproject besproken. Hierdoor worden nieuwe initiatieven voor woningbouwprojecten niet meer alleen beoordeeld op basis van de financiën en het aantal woningen, maar ook naar de kwaliteit van het project. lees verder
Labels

ChristenUnie wil ieder kind mee laten doen bij sport en cultuur

Cultuur kleurt het levendinsdag 10 juli 2018 23:55 In de commissievergadering “Samenleving en Bestuur’ van afgelopen donderdag heeft de fractie van de ChristenUnie het College verzocht om onderzoek te doen hoe met name eenzame en depressieve kinderen, tieners en andere leeftijdsgroepen gestimuleerd kan worden om deel te nemen aan de activiteiten van de verschillende verenigingen. lees verder
Labels

Nieuwe bestuursperiode met realistische ambities

Liesbeth Vosdonderdag 28 juni 2018 09:04 In de raadsvergadering van 14 juni is de bestuursovereenkomst 2018-2022 ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ in de raad van Oldebroek besproken en zijn de wethouders Liesbeth Vos (ChristenUnie), Ben Engberts (SGP) en Bob Bergkamp (ABO) benoemd. lees verder
Labels

Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek

14052018 Ondertekening bestuursovereenkomstdonderdag 17 mei 2018 11:37 ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’; deze titel geven de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en ABO mee aan de bestuursovereenkomst 2018-2022 die zij afgelopen maandag hebben ondertekend lees verder
Labels

Na verkiezingswinst tijd om samen de mouwen op te stropen (Column)

mouwen opstropendinsdag 24 april 2018 10:25 De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de ChristenUnie zeer succesvol verlopen. We zijn nog steeds verwonderd over de uitslag: ruim 500 stemmen erbij en van 6 naar 7 zetels in de raad van ... lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht