Start

Blog

Welkom op de website van de ChristenUnie Oldebroek

Realisering ‘Wezeper Veste’ een stap dichterbij

donderdag 23 november 2017 22:20 De gemeenteraad heeft 16 november jl. de grondprijs vastgesteld van de benodigde gronden voor het seniorenproject ‘Wezeper Veste’. Met het vaststellen van de grondprijs is het laatste onderdeel om dit project mogelijk te maken ingevuld zodat de initiatiefgroep nu verder kan met de ontwikkeling van het plan. lees verder
Labels

Heeft kerk oog voor huiselijk geweld?

kleiner logodonderdag 23 november 2017 16:29 ChristenUnie Oldebroek heeft alle kerken in de gemeente Oldebroek uitgenodigd voor een bijeenkomst over huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld denken we aan kinder-, partner- en ouderenmishandeling en seksueel geweld. De kerk mag en kan haar ogen hier niet voor sluiten en houdt pastorale zorg voor dader(s) en slachtoffer(s) hoe complex dit soms ook kan zijn. lees verder
Labels

Complimenten voor sluitende begroting gemeente Oldebroek

begrotingmaandag 13 november 2017 19:46 In de raadsvergadering van donderdag 9 november is de begroting 2018 van de gemeente Oldebroek unaniem vastgesteld. Er was veel overeenstemming onder de partijen en waardering dat er voor het derde jaar op rij een sluitende begroting voorlag zonder lastenverhogingen voor de inwoners. Aan het eind van de beraadslagingen verzuchtte een oppositiepartij: “Ach eigenlijk zijn we het over heel veel dingen wel met elkaar eens”. Een groter compliment kun je als college niet krijgen! lees verder
Labels

Geluidsmetingen in de gemeente Oldebroek i.v.m. plannen Lelystad Airport

laagvliegroute-nee-bannerzaterdag 11 november 2017 18:19 De gemeenteraad van Oldebroek heeft met grote meerderheid € 100.000,= beschikbaar gesteld voor geluidsmetingen t.b.v. het monitoren van vliegtuiglawaai wat ons mogelijk boven het hoofd hangt. De fractie van de ChristenUnie realiseert zich dat dit veel geld is maar geeft steun aan het collegevoorstel en wil zoveel mogelijk wegen benutten om overlast te voorkomen of te beperken. lees verder
Labels

Engbert Jan Ruitenberg gekozen tot lijsttrekker ChristenUnie Oldebroek

IMG_1766_1donderdag 09 november 2017 08:19 Engbert Jan Ruitenberg, de huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie Oldebroek, is tijdens de ledenvergadering van woensdag 8 november gekozen tot de lijsttrekker van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Naast de kandidatenlijst is ook het verkiezingsprogramma aan de leden gepresenteerd en door hen vastgesteld. lees verder
Labels

Nieuwsoverzicht