30% kerkgangers in gemeente Oldebroek

kerkdinsdag 04 april 2017 23:23

Dat Oldebroek een christelijke gemeente is blijkt wel uit de verkiezingsuitslagen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige maand behaalden ChristenUnie, CDA en SGP ruim 50% van de stemmen in onze gemeente. En in de gemeenteraad van Oldebroek hebben deze partijen samen een ruime meerderheid van 13 van de 19 raadszetels. Uit een recent gehouden enquête van de ChristenUnie Oldebroek onder alle kerken in onze gemeente blijkt dat het merendeel van de inwoners van Oldebroek lid is van één van de 16 kerken. Maar liefst 63% van de ruim 23.000 inwoners staat geregistreerd als lid bij een kerkelijke gemeente. Zeker zo interessant is te weten hoeveel inwoners van onze gemeente zondags naar de kerk gaan want helaas niet ieder lid is actief betrokken bij de kerk. Op basis van de enquête blijkt dat 30% van alle inwoners kerkgangers zijn. Bijna 6.900 inwoners bezoeken dus met een zekere regelmaat één van onze kerkgebouwen die de gemeente Oldebroek rijk is.

Kerken geven aan dat ze de komende jaren geen al te grote veranderingen verwachten in de ledenaantallen en kerkbezoek anders dan lichte teruggang die ook als landelijk trend is waar te nemen.

In de enquête die is gehouden in de afgelopen maanden is ook gevraagd naar welke activiteiten de kerken organiseren op het gebied van de sociale dienstverlening (Sociaal Domein). Hoewel de ene kerk wat actiever op dit gebied is dan de andere kerk zien we dat er uiteenlopende klusjes en activiteiten worden georganiseerd voor mensen die zorg en hulp nodig hebben. Opvallend is dat de kerken aangeven veelal gericht zijn op hun eigen kerkelijke gemeente. Maar ook steeds meer komen er initiatieven die door de kerken gezamenlijk worden opgepakt. SchuldhulpMaatje is daar een mooi voorbeeld. SchuldHulpMaatje Oldebroek is een initiatief van de kerken in onze gemeente waarbij vrijwilligers hulp bieden aan inwoners van Oldebroek die te maken hebben met (dreigende) schulden. Maar ook ZorgSaam Oldebroek mag hier niet onvermeld blijven. ZorgSaam Oldebroek is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft de betrokkenheid voor de medebewoners in de gemeente Oldebroek te vergroten.

De enquête heeft verder waardevolle informatie opgeleverd die de ChristenUnie Oldebroek zal gebruiken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022.

Henk van Bergeijk

Labels

« Terug