“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

donderdag 06 juli 2017 09:37

In juli 2014 heeft de gemeente samen met de schoolbesturen uit Oldebroek een Toekomstvisie voor het onderwijs opgesteld. Een belangrijk onderdeel van deze visie is de wijze waarop we de onderwijshuisvesting vorm willen geven. Op basis van dit huisvestingsplan is besloten om te werken naar een aantal IKC’s (Integrale Kind Centra), 3 in Wezep en 2 in Oldebroek.

Een korte technische toelichting

In het huisvestingsplan is bij het berekenen van de kosten uitgegaan van de normen die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorschrijft. Dit zijn de standaard normen met betrekking tot de bouwkosten voor een nieuw te bouwen schoolgebouw. Echter, ieder gebouw in Nederland moet voldoen aan het Bouwbesluit (wettelijk minimum). Wanneer een schoolgebouw wordt gebouwd volgens dit Bouwbesluit liggen de kosten fors boven de normen van de VNG. Dit geldt voor iedere nieuwe school en brengt dus een stevige investering met zich mee.

Toekomstbestendig bouwen

De fractie van de ChristenUnie wil zich graag inzetten voor goede en gezonde onderwijshuisvesting voor onze kinderen. Een groot deel van hun tijd wordt doorgebracht in en rond een schoolgebouw. We vinden het daarom belangrijk dat het (binnen)klimaat van de scholen gezond en fris is. Daar willen we graag in investeren voor de toekomst. We zijn daarom het college en in het bijzonder wethouder Vos (verantwoordelijk voor Onderwijs in onze gemeente) dankbaar dat zij de raad een voorstel heeft gedaan waarbij extra wordt geïnvesteerd in “frisse scholen” en duurzaamheid, zoals LED-verlichting, zonnepanelen en hoogwaardige beglazing. Deze keuze kost de gemeente 40% meer dan aanvankelijk met elkaar is vastgesteld. Maar investeren in duurzaamheid leidt uiteindelijk ook tot kostenbesparing voor de scholen. 

De schoolbesturen zijn daarom bereid om met elkaar een eigen bijdrage te betalen van € 30.000,- per jaar. Dat vinden we groots! Deze bijdrage komt direct ten goede aan het onderwijs want leren en werken in een prettig klimaat levert betere resultaten op. Zo laten we met elkaar zien dat we het belang van onze kinderen voorop stellen en inzetten op een duurzame, gezonde toekomst!

Namens de fractie van ChristenUnie Oldebroek,

Berend Jan Spijkerboer en Hans het Lam

Labels

« Terug