Ruime meerderheid voor windmolens Hattemerbroek

Windmolens.jpgdonderdag 13 juli 2017 10:23

In de raadsvergadering van donderdag 6 juli in Oldebroek is met een ruime meerderheid van 14 voor en 5 tegen het bestemmingsplan windmolenpark Hattemerbroek vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om 4 windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek te plaatsen. Bezwaarmakers kunnen nog in beroep bij Raad van State die dan uiteindelijk moet toetsen of de procedures allemaal goed gevoerd zijn.

Meer dan 10 jaar is er in de politiek van Oldebroek gesproken over de wens van initiatiefnemer van Werven om windmolens te plaatsen langs de N 50 bij Hattemerbroek. Het standpunt van de ChristenUnie is daarin steeds heel duidelijk geweest. Wij zijn voor opwekking van duurzame energie en vinden dat er alles aan gedaan moet worden om de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 gehaald moet worden. We zijn als raad onlangs geïnformeerd welke opgave we in Oldebroek hebben om in 2050 klimaatneutraal te worden, en dan zijn we er nog lang niet met deze vier molens. Veel politieke partijen onderschrijven dat ook allemaal in hun verkiezingsprogramma’s maar als het dan op uitvoering aankomt worden er nogal eens allerlei argumenten gezocht of gevonden om er toch maar niet aan mee te werken. Gelukkig hebben we hier in Oldebroek meerdere partijen die die keuze wel durven te maken en daar voor staan.

Als fractie van de ChristenUnie geloven we dat de aarde ons door God gegeven is om op te leven maar ook om te beheren en we zien het als onze plicht zorg te dragen voor de volgende generatie. Wij noemen dat Rentmeesterschap maar dat is geen recht op zich, we voelen ons gesterkt door mensen die uit allerlei andere overtuigingen dezelfde mening zijn toegedaan. Rechtvaardigt dit dan het plaatsen van deze molens in Hattemerbroek? Is de horizonvervuiling, de aantasting van het landschap, dan acceptabel? We zijn ons er van overtuigd dat elke vorm van energieopwekking zijn prijs heeft. Die prijs kun je vandaag betalen of voor je uitschuiven. Kies je voor kerncentrales dan heb je afval en schuif je de prijs voor je uit. Kies je voor kolencentrales dan heb je CO2-uitstoot en schuif je de prijs voor je uit. Haal je gas uit de grond in Groningen ook dan komt de rekening een keer dat zien we nu. Het getuigt wat ons betreft van goed rentmeesterschap als je de prijs nu wilt betalen, de molens nu plaatsen en daar de gevolgen van nemen.

We hebben er als raad voor gekozen om de hele procedure zeer zorgvuldig, in kleine stapjes te maken. Alle gevolgen voor mens en natuur zijn zorgvuldig onderzocht in de MER en blijven veelal ruim binnen de wettelijke normen. De anterieure overeenkomst welke gesloten is met initiatiefnemer is voor ons een belangrijke voorwaarde. De afspraken die daarin vastgelegd zijn, zijn wat ons betreft een goede handreiking naar de omgeving. Als fractie van de ChristenUnie hebben we ons ook steeds ingezet om met initiatiefnemer deze afspraken te maken. We weten dat dit voor velen niet in verhouding staat tot de gevreesde impact van de molens op de leefomgeving. Aantasting van woongenot is dan eigenlijk ook nooit in geld te betalen. Maar we denken wel dat met name de bijdrage die er komt voor het duurzaamheidsfonds wat in 20 jaar toch op kan lopen tot zo’n 4 tot 5 ton een mooi bedrag is waar de omgeving van Zalk, Hattem en Hattemerbroek hele mooie duurzame dingen mee kan doen. En dat na 25 jaar als de molens weer weg zijn, daar de voordelen nog van worden ervaren.

Namens de fractie van de ChristenUnie

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug