Goed onderwijs en goed bestuur in de gemeente

De Bron wezepdonderdag 28 september 2017 22:59

De gemeenteraad van Oldebroek heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het college om op de huidige locatie van Basisschool ‘de Bron’ een Integraal Kind Centrum (IKC) te bouwen. De ChristenUnie is niet alleen inhoudelijk een voorstander; ook de manier waarop het voorstel is gerealiseerd, stemt de fractie van de ChristenUnie tot tevredenheid.

In een IKC zijn allerlei voorzieningen, zoals onderwijs (voor leerlingen tot 12 jaar), buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en eventueel een kinderdagverblijf en allerlei andere welzijnsactiviteiten. Een groot voordeel van een IKC is dat er samengewerkt kan worden door voorzieningen met elkaar te delen. Zo kan men bijv. samen gebruik van een lokaal wat is ingericht voor bepaalde activiteiten en kan men verschillende disciplines met elkaar delen wat ten goede komt aan beter onderwijs en betere leef- en leeromstandigheden voor kinderen tot 12 jaar. 

Vanaf 2014 zijn we als raad intensief bezig met IKC’s in de gemeente Oldebroek. Als eerste hebben we toen de Toekomstvisie onderwijshuisvesting en bijbehorend huisvestingsplan vastgesteld. In deze visie werd door de schoolbesturen in Oldebroek en de gemeente harmonieus aangegeven wat wenselijk is voor goed onderwijs in de gemeente Oldebroek. Volgens de wet is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijs en de schoolbesturen voor de onderwijsvisie (de manier waarop onderwijs wordt aangeboden). 

Daarna heeft de raad toestemming gegeven voor het realiseren van verschillende IKC’s. Tijdens de commissie vergadering ‘Samenleving en Bestuur’ van 14 september is men unaniem akkoord gegaan met de realisatie van de laatste IKC; Zuidwest. Dit IKC houdt in dat de Basisscholen de Meidoorn (sinds 1 augustus 2016 gefuseerd met de Klepperbelt) en de Bron een IKC gaan vormen op de huidige locatie van de Bron, waarbij men samenwerkt met SKO (Stichting Kindcentrum Oldebroek). SKO biedt kinderopvang voor hele of halve dagen voor kinderen van 0 – 4 jaar en/of buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar. 

Vanuit den Haag wordt de gemeente een programma van Eisen aangeboden, waaraan een frisse school moet voldoen. De eisen hebben te maken met energie, binnenluchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Het college en de raad hebben gekozen voor “Frisse Scholen klasse B”, waarin de eisen als “goed’ worden gewaarborgd. 

Er wordt heel veel geld geïnvesteerd in de IKC’s binnen de gemeente. De fractie van de ChristenUnie is van harte vóór deze investering; het werkt mee aan goede onderwijs-omstandigheden die de ontwikkelingskansen van onze kinderen vergroten. Daarnaast getuigt het voorstel van het college van een goede en constructieve samenwerking van onze wethouder met de verschillende schoolbesturen en de omwonenden en daar zijn we zeer content mee! 

Namens de fractie van de ChristenUnie, 

Berend Jan Spijkerboer

Labels

« Terug