Hoopvol realistisch (Column Huis aan Huis)

Column2woensdag 18 oktober 2017 18:55

Met de orkanen ‘Irma en José’ in het Caribische gebied nog vers in het geheugen en de ook in ons land veranderende weersomstandigheden beginnen steeds meer mensen in te zien dat het klimaat echt aan het veranderen is. Er zullen drastische maatregelen genomen moeten worden om de gevolgen hiervan enigszins te kunnen beperken. Persoonlijk kunnen we hieraan allemaal een (klein)steentje bijdragen, maar de politiek zal belangrijke keuzes moeten maken. Op het moment van schrijven zijn de coalitie-onderhandelingen in Den Haag in een afrondende fase. We gaan er min of meer vanuit dat daar ook afspraken op dit vlak gemaakt worden. 

Als fractie van de ChristenUnie zijn we hoopvol en geloven we dat God ons leven leidt, maar we zijn ook realistisch en beseffen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor hoe we met de aarde en onze naasten omgaan. Dit zijn dan ook steeds belangrijke speerpunten in ons beleid; de zorg voor de mensen en de zorg voor de leefomgeving. Niet alleen met woorden maar ook doen waar je voor staat al zijn de kosten soms hoog.

 In Oldebroek hebben we daar de afgelopen periode ook flink op ingezet. De hele transitie van het sociaal domein (jeugdzorg, WMO en de participatiewet) naar de gemeente is een hele klus geweest, maar is in onze ogen goed verlopen. We hebben ook al goede stappen gezet voor een duurzame gemeente Oldebroek. We zien wel dat dit veel geld kost en zal gaan kosten, maar daar lopen we niet voor weg. Als fractie van de ChristenUnie zijn we hoopvol voor de toekomst en blij dat onze fractie in Den Haag mee doet in de nieuwe regering. We zijn ook realistisch en weten dat de ChristenUnie landelijk maar een kleine fractie is, maar een klein beetje zout kan een heel gerecht nu net die extra smaak geven!

 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug