Muziekonderwijs

muzieklesdinsdag 07 november 2017 11:31

Muziek is een belangrijk onderdeel bij de culturele ontwikkeling van kinderen. Niet alleen door muziek te luisteren maar zeker ook het bespelen van een instrument. Dat kan van alles zijn. Van piano tot dwarsfluit, van viool tot drum. Tot 2015 was er de mogelijkheid om muziekonderwijs te volgen bij de muziekschool. Helaas is deze muziekschool failliet gegaan maar gelukkig hebben de muziekverenigingen uit onze gemeente een deel van deze taak op zich genomen voor de lessen aan eigen leden. Om de kosten per leerling betaalbaar te houden is destijds besloten om een afbouwende subsidie van 3 jaar te verstrekken, met het nadrukkelijke advies om die tijd te gebruiken om andere bronnen van inkomsten te zoeken. De subsidie loopt namelijk dit jaar af. 

Op verzoek van de gemeenteraad is deze subsidie geëvalueerd en er is onderzocht of de verenigingen inmiddels financieel zelfredzaam zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste verenigingen creatieve oplossingen hebben bedacht om tot extra inkomsten (en minder uitgaven) te komen. Echter, regeren is vooruitzien. Het merendeel geeft aan op langere termijn niet zonder de subsidie te kunnen zonder kwaliteit van het onderwijs en leden te verliezen. Om de verenigingen een extra jaar de tijd te geven om een structurele oplossing te bedenken heeft het college voorgesteld om ook voor 2018 een, weliswaar lagere, eenmalige subsidie te verstrekken. In de commissievergadering van 26 oktober jl. is dit voorstel behandeld en akkoord bevonden door alle fracties.

 Als fractie van de ChristenUnie begrijpen we dat muziekverenigingen belang hebben bij (nieuwe) leden die een adequate opleiding volgen of hebben gehad. Onze fractie is echter van mening dat het geen taak van de gemeente is om subsidie te geven voor muziekonderwijs. Voor ons gevoel is het niet rechtvaardig om iemand die trompetles krijgt wel subsidie te geven en iemand die pianoles krijgt niet. Aan de andere kant waarderen we de maatschappelijke bijdrage van onze muziekverenigingen. Hiervoor krijgen zij een “basissubsidie” en we zijn van mening dat dit losstaat van het muziekonderwijs. Als fractie van de ChristenUnie zijn we dan ook blij dat in het besluit is opgenomen dat in 2018 wordt bekeken of deze “basissubsidie” voldoende ondersteuning biedt voor de verenigingen om hun waardevolle bijdrage aan de samenleving te kunnen blijven uitoefenen.

Namens de fractie van ChristenUnie Oldebroek,

Berend Jan Spijkerboer en Hans het Lam 

Labels

« Terug