Geluidsmetingen in de gemeente Oldebroek i.v.m. plannen Lelystad Airport

laagvliegroute-nee-bannerzaterdag 11 november 2017 18:19

De gemeenteraad van Oldebroek heeft met grote meerderheid € 100.000,= beschikbaar gesteld voor geluidsmetingen t.b.v. het monitoren van vliegtuiglawaai wat ons mogelijk boven het hoofd hangt. De fractie van de ChristenUnie realiseert zich dat dit veel geld is maar geeft steun aan het collegevoorstel en wil zoveel mogelijk wegen benutten om overlast te voorkomen of te beperken.

De fractie van de ChristenUnie heeft bij de behandeling van de “zienswijze ontwerp luchthavenbesluit Lelystad” in 2014 al aangedrongen op het doen van geluidsmetingen, en specifiek te zorgen voor een zogenaamde nulmeting. Wij, en een groot deel van de raad (17 voor en 2 tegen), hebben dan afgelopen donderdag ook ingestemd met het collegevoorstel om hiervoor een krediet te verstrekken. De ChristenUnie is net als het college ervan overtuigd dat het belangrijk is om nu te starten met het meten om zo de nul situatie in beeld te brengen. Planning is nog steeds dat de luchthaven 1 april 2019 in bedrijf gaat. Om in de toekomst beargumenteerd te kunnen reageren op overlast als de luchthaven in bedrijf is, moet je ook gegevens hebben hoe de situatie daarvoor was. 

Wij realiseren ons dat er nog vragen zijn over wat je met deze metingen kunt doen. Kun je de discussie aan de Alderstafel er nog mee beïnvloeden, voldoen de meetresultaten om daarmee een juridische procedure aan te gaan en gaat ondanks een toezegging daarvoor het ministerie van Infrastructuur en Milieu meebetalen? Maar één ding is ons wel duidelijk, wil je nog meetgegevens hebben van een nul situatie, dan moet je daar nu mee beginnen! Opmerkingen in de raadsvergadering dat het verzamelen van data toch allemaal geen zin heeft en er toch niks gaat veranderen, delen wij niet. Eenieder die het nieuws volgt, ziet dat protesteren wel zeker zin heeft! Actiegroepen hebben aangetoond dat er hiaten zitten in de MER voor Lelystad Airport en dit op de agenda gekregen van de Tweede Kamer. De presentatie van een nieuwe MER, welke opeens weer ruimte geeft voor 100.000 extra vluchten op Schiphol Airport, is aangehouden omdat er twijfel is of deze wel correct is. En ondertussen is er door oud-minister Winsemius een nieuw begrip gelanceerd die samenvat wat er mis gaat in dit soort procedures, het zogenaamde “Schiphollen’. 

Het bedrijf Sensornet gaat de meetpunten in onze gemeente inrichten, hierbij rekening houdend met routes van Lelystad Airport die over het grondgebied van de gemeente Oldebroek gaan. We zijn onder de indruk tot op welk niveau de gegevens kunnen worden geanalyseerd en gekoppeld aan andere databestanden zodat er een goed beeld ontstaat van overlast van overvliegende vliegtuigen. Ook de inwoners van onze gemeente kunnen op een openbare website de gegevens inzien en die daardoor ‘koppelen’ aan de eigen ervaring van overlast die zij zelf beleven. Wel heeft de ChristenUnie bij de wethouder erop aangedrongen, te blijven proberen om kosten van dit 3-jarige onderzoek (€98.195, --) te verhalen bij het ministerie van I&M conform de toezegging., en waar mogelijk andere financiering daarvoor te zoeken, bijv. bij de provincie Gelderland.  

De ChristenUnie is blij met de lokale actie groep ‘HoogoverWezep’ en zijn van mening dat we samen ons uiterste best moeten doen om overlast te voorkomen of te beperken. De lokale actiegroepen doen dat met steun van inwoners en bedrijven vanuit de maatschappij. De politiek doet dit via de kanalen en middelen die haar ter beschikking staan, zoals daar zijn de ingediende zienswijzen, internetconsultaties, politieke contacten in den Haag en nu ook door het doen van geluidsmetingen.  

ChristenUnie Oldebroek

(foto: actiecomite HoogOverWezep)

Labels

« Terug