Heeft kerk oog voor huiselijk geweld?

kleiner logodonderdag 23 november 2017 16:29

ChristenUnie Oldebroek heeft alle kerken in de gemeente Oldebroek uitgenodigd voor een bijeenkomst over huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld denken we aan kinder-, partner- en ouderenmishandeling en seksueel geweld. De kerk mag en kan haar ogen hier niet voor sluiten en houdt pastorale zorg voor dader(s) en slachtoffer(s) hoe complex dit soms ook kan zijn.

De bijeenkomst vindt op woensdagavond 6 december 2017 bij de Zeuven Heuvels in Wezep. Het doel is om met andere kerken ervaringen uit te wisselen op welke wijze we (pastoraal) handelen als bijvoorbeeld een ouderling of jeugdwerker in zijn of haar contacten constateert dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld. Dorine Wering en Esther Grootnibbelink van het sociaal team Oldebroek en wijkagenten Han Moes en Jan-Willem Jansen zullen als ervaringsdeskundigen een presentatie verzorgen waarbij nader ingegaan wordt op huiselijk geweld in onze gemeente. Ze zullen voorbeelden aanreiken hoe huiselijk geweld gesignaleerd kan worden en waar dit gemeld kan worden. Niet onbelangrijk is ook te vernemen wat er met een melding gebeurt en welke rol er voor de kerk is weggelegd.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Henk van Bergeijk via fractie@oldebroek.christenunie.nl of 038 3765026

Labels

« Terug