Waardevol Oldebroek (Column)

Column2dinsdag 16 januari 2018 09:00

U denkt misschien nog niet aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart maar wij zijn er volop mee bezig. Het verkiezingsprogramma is geschreven, de foto’s gemaakt en campagneactiviteiten ingepland.

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie heeft de titel Waardevol Oldebroek. Wij zijn van mening dat we een gemeente hebben met mooie dorpen in een prachtige omgeving met zoveel waardevolle mensen. De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en ook meedoet. We willen daarom niet alleen vóór de inwoners van onze gemeente aan het werk, maar vooral mét de inwoners.  Iedereen is waardevol. We geven bijzondere aandacht aan mensen die vanwege hun inkomen, hun leeftijd of hun beperking kwetsbaar zijn. De overheid is er om hen een steuntje in de rug te geven als dat nodig is.

De ChristenUnie staat voor rentmeesterschap. Dat betekent zuinig zijn op de waardevolle schepping en zorgen voor een leefbare wereld voor ons en onze kinderen. Er is geen tijd te verliezen! We willen volop inzetten op een schone en circulaire economie. De gemeente heeft hierin een voortrekkersrol. Samen voor een gezond klimaat en een sterke, duurzame economie. Samen voor een waardevolle toekomst! In de dorpen is ruimte om te wonen voor alle generaties, ook voor nieuwe woonvormen.

Dit zijn een aantal kernwaarden waar we als ChristenUnie voor staan. Ons programma is na te lezen op www.lijst1.nl . Geen hoge ambities maar haalbare doelen. Daar willen we verantwoordelijkheid voor dragen, dat hebben we de afgelopen periode ook gedaan. Er is hard gewerkt en Oldebroek staat er goed voor. Als u dat ook vindt willen we daar de komende periode met uw steun graag mee doorgaan.

Stem voor een Waardevol Oldebroek. Stem 21 maart lijst 1 ChristenUnie

Wie met ons of met onze landelijk partijleider Gert Jan Segers in gesprek wil is welkom op vrijdag 26 januari om 15.00 uur bij Molen de Hoop in Oldebroek.

Met vlnr: Berend-Jan Spijkerboer, Jan Souman, Erna van den Bosch-Pleijter, Henk van Bergeijk, Eljakim Doorneweerd, Liesbeth Vos-van de Weg, Arno Hardonk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne en Popke Graansma

Labels

« Terug