Ruimere regelgeving voor nieuwe vormen van wonen

bouwdonderdag 01 maart 2018 19:04

De afgelopen periode is het huisvestingsbeleid regelmatig onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad van Oldebroek. De fractie van de ChristenUnie is steeds kritisch geweest op de uitvoering en dan vooral de rol van de corporaties. In onze ogen worden er te weinig sociale (huur)woningen gebouwd en verloopt de verduurzaming te traag. Een ander belangrijk onderwerp vinden we de veranderende vraag naar wonen en woonvormen.

Senioren willen of moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Regelmatig bereiken ons vragen of er mogelijkheden zijn voor andere, nieuwe vormen van wonen. Wonen in een groep met inkoop van gezamenlijke zorg of wonen ‘onder de vleugels’ van anderen, veelal de kinderen. Hier zijn wel mogelijkheden voor, zo hebben we in Oldebroek beleid voor mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen maar daarvoor is een medische indicatie nodig.

De ChristenUnie heeft bij de vaststelling van de woonvisie in 2016 door een raadsbreed aangenomen amendement opdracht gegeven om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het bouwen van generatiewoningen. Een generatiewoning is een woning waar twee of drie generaties samen wonen in het zelfde huis, maar toch apart. Elke generatie heeft zijn eigen privéwoning maar wat gezamenlijk gedaan kan worden wordt gezamenlijk opgepakt. In de laatst gehouden commissievergadering zijn we over de uitkomst geïnformeerd. Het blijkt dat binnen onze beleidsuitgangspunten en regelgeving dit soort woningbouw niet mogelijk is. Wat ons betreft gaan we de regels dan maar aanpassen!

 Er komen steeds meer éénpersoons huishoudens en ook jongeren blijken steeds vaker andere woonwensen te hebben. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe trend als Tiny Houses. Een Tiny House  is een klein huisje met een woonoppervlak tot 50 m2, zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Minder huis, meer leven is het motto. Maar ook huisvesting voor mensen met een zorgbehoefte of een andere vorm van begeleiding verdient de aandacht.

De ChristenUnie wil de komende raadsperiode invulling geven aan; ‘wonen naar behoefte’. We vinden dat niet de regelgeving bepalend mag zijn maar de wensen van de mensen uit de samenleving moeten wat ons betreft leidend zijn. Samen met inwoners, woningcorporaties en zorgaanbieders willen we plannen maken om te komen tot een goed huisvestingsbeleid, voor een waardevol Oldebroek.

Labels

« Terug