Uitbreiding begraafplaats Oosterwolde toch aan noordzijde

begraafplaats Oosterwoldedonderdag 15 maart 2018 13:19

De begraafplaats in Oosterwolde is zo goed als vol. Er is door inbreiding nog voor enkele jaren ruimte gecreëerd om te begraven maar er moet wat gebeuren. De fractie van de ChristenUnie heeft daar meermalen op aangedrongen. We willen te allen tijde voorkomen dat er niet begraven kan worden in Oosterwolde. Het college van B&W is met de eigenaren van twee percelen grond aan de oost- en westzijde overeengekomen om deze percelen aan te kunnen kopen en stelde de raad voor om daar budget voor beschikbaar te stellen. De overweging om dit te doen is dat er mogelijk bezwaren komen en dat er dan altijd aan de andere zijde ontwikkeld kan worden.

De fractie van de ChristenUnie is niet overtuigd om naar oost of west uit te breiden. We denken daarentegen dat we beter naar de noordzijde kunnen uitbreiden. De overwegingen die we daarvoor hebben zijn:

  1. Het bestemmingsplan is klaar, we kunnen zo aan de slag.
  2. Minder impact op de directe woon- en leefomgeving van direct omwonenden.
  3. Ontwikkeling van de noordzijde is beter inpasbaar bij de inrichting van de begraafplaats. Oost moet er een verbinding gemaakt worden over het oude gedeelte van de begraafplaats. West moet over het fietspad. Allebei niet wenselijk en richting noord kan zo een doorsteek gemaakt worden.
  4. De bovengenoemde voordelen wegen wat ons betreft makkelijk op tegen de extra kosten voor het ophogen van de grond want die ligt nu fors lager. De ontwikkeling van noord is relatief gezien wel duurder maar de kosten zijn te overzien.
  5. Met noord hebben we 18 jaar ruimte voor begraven en dat geeft voldoende tijd geeft om plannen te maken voor verdere uitbreiding van de begraafplaats. Wat ons betreft kijken we daarvoor naar de grond welke we al in bezit van de gemeente is, namelijk over de Streektersloot.

Verder lijkt het ons wenselijk de grond aan de westzijde wel aan te kopen als strategische aankoop. Deze grond is veel goedkoper dan aan de oostzijde en mogelijk in de toekomst ook te benutten voor andere doeleinden zoals uitbreiding parkeerplaats. Wat ons betreft: Beter mee verlegen dan om verlegen.

Alle partijen in de gemeenteraad waren dit met ons eens en daarom hebben we het voorstel van het college aangepast en besloten om de grond aan de westzijde aan te kopen en het college opgeroepen om zo snel mogelijk met de ophoging van de grond aan de noordzijde te beginnen. Zodat er voor de komende 20 jaar begraafcapaciteit beschikbaar is. 

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug