Na verkiezingswinst tijd om samen de mouwen op te stropen (Column)

mouwen opstropendinsdag 24 april 2018 10:25

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de ChristenUnie zeer succesvol verlopen. We zijn nog steeds verwonderd over de uitslag: ruim 500 stemmen erbij en van 6 naar 7 zetels in de raad van Oldebroek. We zijn dankbaar voor deze brede steun en het in ons gestelde vertrouwen en zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die dat geeft.

Wij zijn er niet alleen voor de ChristenUnie stemmers, maar voor alle inwoners. Daarom vinden we het belangrijk om in de raad constructief met elkaar op te trekken, met waardering voor elkaars standpunten. Regeren doe je niet vanuit macht en door tegenstellingen te versterken, maar juist vanuit kracht en elkaar aanvullen, daar geloven we in. Daarom zijn we na de verkiezingen gestart met een raadsbijeenkomst waar alle partijen konden aangeven welke thema’s ze belangrijk vinden en wat de komende jaren prioriteit moet krijgen.

Daarna is het proces gestart om een nieuwe coalitie te vormen. We hebben Bort Koelewijn (burgemeester van Kampen) gevraagd om ons daarin te begeleiden. Hij heeft met alle partijen gesproken en zijn advies is in een raadsbijeenkomst op 19 april aan de raad aangeboden. Daaruit bleek unaniem steun voor de voortzetting van de huidige coalitie van ChristenUnie, SGP en ABO.

Deze partijen werken nu onder leiding van dhr. Koelewijn aan een coalitieakkoord.  Er zal een verdiepingsslag gemaakt moeten worden op de door alle partijen aangedragen thema’s. Er zal een antwoord gegeven moeten worden op actuele items zoals nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving, de energietransitie en veranderende woonwensen. Maar ook: hoe houden we de zorg betaalbaar en waar willen we in de toekomst bouwen. Een spannend proces met een meerjarenbegroting die een structureel verlies laat zien van ongeveer 2 miljoen per jaar.  Maar de ChristenUnie heeft alle vertrouwen in goede onderhandelingen en ziet het als een grote uitdaging het financiële huishoudboekje van de gemeente, ook voor de komende jaren, gezond te houden.

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Liesbeth Vos-van de Weg, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

Labels

« Terug

Reacties op 'Na verkiezingswinst tijd om samen de mouwen op te stropen (Column)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.