ChristenUnie wil ieder kind mee laten doen bij sport en cultuur

Cultuur kleurt het levendinsdag 10 juli 2018 23:55

In de commissievergadering “Samenleving en Bestuur’ van afgelopen donderdag heeft de fractie van de ChristenUnie het College verzocht om onderzoek te doen hoe met name eenzame en depressieve kinderen, tieners en andere leeftijdsgroepen gestimuleerd kan worden om deel te nemen aan de activiteiten van de verschillende verenigingen.

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat: Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen”. In de commissievergadering van afgelopen donderdag werd de commissie door het college geïnformeerd over de nota “evaluatie subsidie muziekverenigingen”. Naar aanleiding van deze nota wordt een zogenaamd lokaal “convenant cultuureducatie” samengesteld. In dit convenant wordt vastgelegd op welke wijze partijen (onderwijs, gemeente, verenigingen, etc.) zich tot elkaar verhouden en wat de verwachtingen over en weer zijn. 

Een mooie aanleiding om het punt uit het verkiezingsprogramma aan de orde te stellen. De fractie van de ChristenUnie heeft het college tevens gevraagd om ook los van het convenant te kijken hoe eenzame en bijv. kinderen, tieners in armoede gestimuleerd kunnen worden om deel te nemen aan activiteiten van verenigingen. De fris en fruitige wethouder Bob Bergkamp heeft, namens het College, toegezegd om het punt van de ChristenUnie mee te nemen en zal de commissie later hierover informeren. 

De fractie van de ChristenUnie is blij met de toezegging en is ervan overtuigd dat participatie van mensen in de samenleving en met name in verenigingen het geluk van het individu en de gemeenschap zal bevorderen. Een mooie vorm preventie in het kader van Oldebroek voor mekaar.  

Namens de fractie van de ChristenUnie, 

Berend Jan Spijkerboer

Labels

« Terug