Uw stem doet er toe! Ook op 20 maart! (Column)

maandag 18 februari 2019 19:40

20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten (welke weer de leden van de Eerste Kamer kiezen) en het waterschap. Deze bestuursorganen staan wat verder af bij de inwoners en worden daardoor wel eens minder belangrijk gevonden. De politieke samenstelling is echter zeer belangrijk voor de te volgen koers en daardoor ook belangrijk voor de gemeenten en haar inwoners. Laat dus ook op 20 maart uw stem niet verloren gaan!

De ChristenUnie is een partij die in alle bestuurslagen graag verantwoordelijkheid neemt. En dat een kleine partij ook veel invloed kan hebben, zien we in Den Haag. We doen dat overal met dezelfde overtuiging om te werken aan een eerlijke en leefbare samenleving gebaseerd op wat de Bijbel ons leert.

Het verkiezingsprogramma  van ChristenUnie Gelderland is ook helemaal in die geest geschreven met een duidelijke visie op belangrijke onderwerpen. https://gelderland.christenunie.nl/page/2100

Op woensdag 6 maart organiseren we een verkiezingsavond met mensen van ChristenUnie Gelderland. Naast de belangrijke thema’s als verkeer, duurzaamheid, energietransitie, vliegroutes Lelystad willen we discussiëren over belangrijke regionale thema’s.

Provinciegrens overschrijdende activiteiten ondersteunen. Op de noord-Veluwe werken we steeds meer samen over provinciegrenzen heen, voor steun vanuit Arnhem mag dat geen belemmering zijn.

Geld niet oppotten maar verantwoord besteden. Gelderland is één van de rijkste provincies van Nederland we vinden dat de provincie veel meer moet doen in ondersteuning van bijvoorbeeld asbestsanering en klimaatproblematiek.

Ondersteuning van lobby richting Den Haag om A28 te verbreden. Zeer belangrijk voor onze economische top-regio Zwolle.

Minder denken in regels en meer in kansen. Minder betutteling vanuit de provincie over bijvoorbeeld aantal te bouwen woningen en hectares bedrijventerrein.

ChristenUnie Oldebroek wil u graag informeren en met u discussiëren over de standpunten van ChristenUnie Gelderland en daarom organiseren we een verkiezingsavond op woensdag 6 maart.  Kerkgebouw Noorderlicht, Mariënrade 1, Wezep. Inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen hartelijk welkom.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

Labels

« Terug