Raad en daad (column)

Column2vrijdag 17 mei 2019 11:08

In de begroting leggen we als gemeenteraad vast welke doelen we het komende jaar en jaren daarna willen bereiken en wat dat mag kosten. Een belangrijk uitgangspunt van de ChristenUnie is altijd geweest dat mensen waar het kan elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp bieden aan mensen die het niet op eigen kracht redden. En daar staan we nog altijd voor.

Nu is juist de hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden ons grote zorgenkind in dit geval de jeugdhulp. In Oldebroek, maar vrijwel in alle gemeenten in Nederland, hebben we te maken met enorme tekorten. In 2015 zijn de taken van de jeugdhulp overgedragen aan de gemeenten met een korting van 15% op het budget. We waren en zijn er van overtuigd dat we, doordat we korter bij de mensen staan, deze taken ook beter uit kunnen voeren en het gaat ook goed. We vinden het belangrijk om onze jongeren, als er problemen zijn (en die zijn er veel tegenwoordig) de hulp te bieden die nodig is. We hebben een goede structuur neer gezet mensen weten ons te vinden met als gevolg een toename van wel 12% aan hulpvragen. 12% meer werk en 15% minder inkomsten dat gaat niet. In Oldebroek betekent dat een tekort van ruim 3  miljoen op het hele zorgbudget.

We hebben flink gelobbyd in Den Haag en er is ons extra geld toegezegd maar lang niet toereikend. We zullen in de komende periode dan ook drastische keuzes moeten maken. Waar kunnen we nog bezuinigen of moeten we ons aanbod aan hulp beperken of anders maar belastingen verhogen? Elke politieke partij zal daarin haar eigen keuzes moeten maken.  De ChristenUnie zal haar verantwoordelijkheid daar in nemen. U mag erop rekenen dat we onze belofte dat we zorg willen bieden aan hen die het nodig hebben na zullen komen.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

Labels

« Terug

Reacties op 'Raad en daad (column)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.