Nieuwsbrief

Meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland en Integraal veiligheidsplan vastgesteld

christenunie logo oldebroek afkorting vierkant_burned (3).jpgwoensdag 07 februari 2024 19:49 Een veilig Oost-Nederland, dat is het doel van de wettelijke taak van de politie Oost-Nederland. Het meerjarenbeleidsplan geeft aan wat daar voor nodig is. Het plan moet aansluiten op de lokale ... lees verder

Ontwikkelagenda onderwijs en kinderopvang is vastgesteld

christenunie logo oldebroek afkorting vierkant_burned (3).jpgwoensdag 07 februari 2024 19:45 Ontwikkelagenda onderwijs en kinderopvang is vastgesteld Samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente is nodig om een goed ontwikkel- en leerklimaat te realiseren. Met het ontwikkelen ... lees verder

Uitstel besluit over afval dossier

christenunie logo oldebroek afkorting vierkant_burned (3).jpgwoensdag 07 februari 2024 19:24 In de afgelopen commissievergadering van Ruimtegebruik en Leefomgeving hebben we dit onderwerp behandeld. De behandeling in de commissie heeft nog wel de nodige vragen bij ons opgeroepen en daar ... lees verder

Interpellatiedebat mogelijke komst AZC

donderdag 16 november 2023 22:25 Afgelopen donderdag 28 september hebben we een raadsvergadering gehad welke het nodige teweeg heeft gebracht. Het betrof een interpellatiedebat, aangevraagd door de fractie van het Christelijk ... lees verder