Rood-Wit naar Erica-Terpstrahal

images.jpgdinsdag 23 april 2019 12:52

In de raadsvergadering van donderdag 18 april is besloten dat korfbalvereniging Rood-Wit kan verhuizen naar de Erica Terpstra-hal en daarbij kunstgras krijgt. De fractie van de ChristenUnie is blij dat het college en ambtenaren – na de impasse van 31 januari - veel energie gestoken heeft om zo spoedig mogelijk tot een meer overzichtelijk en beter uitgewerkt voorstel te komen. Zo is een onderwerp afgesloten wat al zo lang voortsleept en wat voor menigeen veel geduld heeft gevraagd.

Het gaat te ver om in dit persbericht alle ins and outs van het dossier op te sommen. De ChristenUnie wil de belangrijkste overwegingen noemen. De ChristenUnie vond en vindt het belangrijk om sport bij de burgers van onze gemeente te stimuleren en ging daarom in november 2017 akkoord om € 600.000,- beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van Rood-Wit, in combinatie met € 247.000,- voor aanpassing en uitbreiding van de Erica Terpstrahal. 

De fractie van de ChristenUnie was verbaasd toen in de voorbereiding van de commissievergadering van 17 januari jl. het voorstel van het college ‘Fase 2 verplaatsing korfbalvereniging Rood-Wit’ werd aangeboden. Wat een bedragen en in de ogen van de ChristenUnie ogen ook nog eens onvoldoende onderbouwd. De fractie heeft aangedrongen om het voorstel tijdens de raadsvergadering van 31 januari niet in behandeling te nemen en het college de opdracht gegeven om in een nieuw voorstel te komen met goed onderbouwde scenario’s inclusief de effecten op de begroting voor de komende jaren en dat is gebeurd. 

De ChristenUnie kon zich daarna al snel vinden in het nieuwe voorstel. Het gaat hierbij overigens niet alleen om de verhuizing van Rood-Wit; het voorstel heeft een veel breder doel:

  1. het multifunctioneel gebruik van de Erica Terpstrahal te versterken;
  2. zaalsporten zoveel mogelijk te concentreren in sporthallen;
  3. daardoor overbodige accommodaties (gymzalen) af te stoten;
  4. de Erica Terpstrahal vervroegd te verduurzamen;
  5. beheertaken over te dragen.

Er was nog een puntje van verschil over de duurzaamheidsmaatregelen in het voorstel. Daarom heeft de ChristenUnie met alle andere fracties een amendement ingediend. Indieners van het amendement zijn van mening dat zij - om een goede integrale afweging te maken wat nu de meest verstandige stap is om gemeentelijke gebouwen (o.a. de Erica Terpstrahal) gasloos te maken - eerst meer inzicht willen in de uitgezette trajecten (de raad van de gemeente Oldebroek heeft namelijk een ambitieuze doelstelling om de gemeentelijke organisatie in 2025 klimaatneutraal te hebben). Daarnaast is de investering ten opzichte van het te behalen rendement niet in de juiste verhouding. Gelet hierop en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen wordt er gekozen om nog niet bij deze gelegenheid de Erica Terpstrahal gasloos te maken. Wel worden alle andere maatregelen genomen die nodig zijn voor maximale besparing op energie. Financieel betekent dit voor het voorstel van het college € 184.000,- minder benodigd krediet. 

De ChristenUnie is blij dat het voorstel unaniem door de raad is aangenomen en wenst korfbalvereniging Rood-Wit veel succes in en om de Erica Terpstra-hal; een mooie kers op hun 40-jarigjubileum-taart!

foto:www.ernievanbeek.nl

Labels

« Terug

Reacties op 'Rood-Wit naar Erica-Terpstrahal'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.