Nieuw evenementenbeleid vastgesteld

vrijdag 27 september 2019 17:18

In de commissievergadering Samenleving en Bestuur van 12 september is het door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde nieuwe evenementenbeleid besproken. Het evenementenbeleid en met name de sluitingstijden is onderdeel geweest van de coalitiebesprekingen. De collegepartijen hebben toen afgesproken de sluitingstijden bij evenementen gelijk te trekken met die van horecagelegenheden.  In het bestuursakkoord dat vorig jaar is gesloten en ook is behandeld in de gemeenteraad van mei 2018 staat duidelijk te lezen dat in deze collegeperiode (2018-2022) de sluitingstijden van bij tent en schuurfeesten (evenementen) gelijkgetrokken worden met de sluitingstijden (eindtijden) van de APV voor de horeca.

De fractie van de ChristenUnie heeft in de commissievergadering duidelijk aangegeven wat de achtergrond was van deze gelijktrekking van de sluitingstijden. We vinden het belangrijk dat alle horeca-activiteiten gelijk worden behandeld. De burgemeester kan dan ook beter maatwerk leveren als het gaat om het afgeven van een evenementenvergunning. Hij of zij heeft de bevoegdheid om per evenement af te wegen om een later sluitingstijdstip vast te stellen en daar dan ook voorwaarden aan te koppelen. Dit staat ook duidelijk vermeld in het nieuwe evenementenbeleid en de Nota van wijzigingen. Maar het is niet meer dat standaard het sluitingstijdstip voor tent- en schuurfeesten later is dan de reguliere horeca. We voorkomen hiermee ook dat een horecagelegenheid besluit om een evenement te organiseren om in aanmerking te kunnen komen voor een later sluitingstijdstip.

Labels

« Terug

Reacties op 'Nieuw evenementenbeleid vastgesteld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.