Raad stemt in met Project Noorderrot

tekening.pngwoensdag 30 juni 2021 19:47

In de raadsvergadering van 3 juni is het project Noorderrot besproken. Dit project houdt in dat er in Noordeinde een kleinschalige haven wordt gerealiseerd. Deze haven moet een ontmoetingsplek worden voor de Noorders en zorgt ervoor dat men ook in de toekomst kan blijven recreëren op het Veluwemeer.

Er zijn rondom Noordeinde op het water veel ontwikkelingen geweest als onderdeel van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ bij Kampen. Van de compensatie voor het Noordeinde die helaas niet op papier beloofd was, weet plotseling niemand zich nog iets te herinneren. Daarom heeft een aantal inwoners van Noordeinde zelf het initiatief genomen en een plan gemaakt. De fractie van de ChristenUnie stelt dat zeer op prijs en steunt deze plannen van harte. Er komt een klein haventje in Noordeinde, maar het is vooral belangrijk dat de verbinding met de vaargeul in het Drontermeer uitgediept wordt, zodat deze vanaf het Noordeinde  bereikbaar blijft.  Dit moet ervoor zorgen dat Noordeinde niet volledig ingesloten raakt in het natuurgebied en dat de boten die her en der verspreid in het riet liggen straks een nette ligplaats krijgen. 

Als fractie van de ChristenUnie waren we best kritisch op de communicatie van het plan. Natuurlijk is het lastig om avonden te organiseren in Corona tijd, maar we hadden graag gezien dat ook de (kritische) omwonenden beter waren meegenomen en hebben de wethouder gevraagd om hier in het vervolgtraject scherp op toe te zien.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er ook duidelijke afspraken komen voor het beheer van het terrein.  De gemeente wordt eigenaar van de grond en is dus ook verantwoordelijk. Het is voor ons een voorwaarde dat er eerst duidelijke afspraken over beheer en exploitatie worden gemaakt, voordat we verder gaan met deze plannen.  Het kan niet zo zijn dat we als gemeente hierin investeren en later worden opgescheept met verrommeling of tekorten in de exploitatie.

Wij vinden het mooi dat dit initiatief uit het dorp Noordeinde zelf is gekomen en het plan kan wat ons betreft een mooie impuls geven aan Noordeinde en omgeving.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raad stemt in met Project Noorderrot'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.