Raadsmeerderheid tegen opheffing geheimhoudingsplicht aankoop gronden

HCO bord grote foto fyeodinsdag 06 oktober 2009 12:41

Er zijn de laatste weken in de media berichten verschenen over de geheimhoudingsplicht die het college van B&W aan de raadsleden heeft opgelegd. Het gaat dan over de aankoop van grond door de gemeente aan de Brandsweg die misschien gebruikt gaan worden voor de eventueel te realiseren Hippisch Centrum Oldebroek (HCO). Onder aanvoering van Jan Kaiser (één van de oprichters van Algemeen Belang Oldebroek) ligt er het verzoek op tafel om het koopcontract van de gronden openbaar te maken. De voorzieningenrechter heeft inmiddels het verzoek van Kaiser afgewezen omdat er geen spoedeisend belang aan ten grondslag ligt. In de raadsvergadering van vorige week dinsdag heeft de SGP fractie op haar vraag overduidelijk van de alle andere fracties te horen gekregen dat de SGP alleen blijft staan in haar verzoek om het college te dwingen de geheimhoudingsplicht op te heffen.

Nabetaling

De fractie van de ChristenUnie is uiteraard voorstander van zoveel mogelijkheid openheid ook wat betreft de aankoop van deze grond door de gemeente. De raad heeft ingestemd met de aankoop van de grond uit strategisch oogpunt voor een bedrag van ongeveer € 300.000 met de uitdrukkelijke voorwaarde dat de grond die niet gebruikt zal worden voor de realisatie van een eventueel HCO na 1 januari 2010 weer zal worden verkocht. Komt er geen HCO aan de Brandsweg dan zal alle grond weer verkocht worden, en het college heeft aangegeven dat dit tegen hetzelfde bedrag zal kunnen als waarvoor de gemeente de grond heeft aangekocht. Per saldo heeft het de gemeente dan geen geld gekost. Indien een deel van de grond voor de realisatie van een HCO gebruikt zal worden dan is met de verkoper afgesproken dat er een nabetaling komt waarbij de hoogte afhankelijk is van de hoeveel m2 die hiervoor benodigd is. Als van te voren duidelijk zou zijn geweest hoeveel grond voor een HCO benodigd zou zijn dan was de koopprijs uiteraard hoger uitgevallen dan de 300.000 euro (agrarische waarde) die er nu is afgesproken. Echter die duidelijkheid over de hoogte van de na- of bijbetaling komt er pas in de loop van de komende maanden. Het college zal bij het voorstel over de eventuele komst van het HCO ook het totale financiële plaatje (o.a een dekking voor de kosten) moeten aanreiken en dan zal de raad een besluit nemen of ze hiermee akkoord kan gaan.

Openbaarmaking

Wat betreft de kosten voor het HCO zal dan ook duidelijk zijn welk bedrag aan nabetaling uiteindelijk is afgesproken.Openbaarmaking van de berekening op welke wijze deze nabetaling tot stand zal komen heeft geen enkele meerwaarde op dit moment. Ten eerste omdat totaal niet duidelijk is om welk bedrag het uiteindelijk zal gaan aangezien niet duidelijk is of er een HCO komt en om hoeveel m2 het gaat. Ten tweede is openbaarmaking van de berekening meer dan ongewenst omdat dan toekomstige verkopers van grond exact kunnen nagaan op welke wijze de gemeente de berekening maakt en wordt het dus voor de gemeente een stuk moeilijker onderhandelen over de prijs van de in de toekomst aan te kopen grond.

Wat de fractie van de ChristenUnie betreft wachten we dus nog tot het einde van dit jaar met welk voorstel het college naar de raad komt. Pas dan zal de raad zich uitspreken of er een HCO aan de Brandsweg komt en of de kosten (inclusief de eventuele nabetaling en het afstoten van niet gebruikte grond) die hiermee gepaard gaan, aanvaardbaar zijn. De raad heeft dus het laatste woord.

Henk van Bergeijk

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsmeerderheid tegen opheffing geheimhoudingsplicht aankoop gronden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.