Rioolheffing

zaterdag 01 juni 2013 15:50

Dit raakt ons allen. Het raakt ons in de portemonnee op korte termijn en lange termijn. Naar aanleiding van mijn artikel van 31 mei 2013 zijn er al reacties gekomen. Reacties die aanleiding geven tot een verduidelijking.

De verschillende partijen maken een andere keuze voor de manier van financiering van de vervanging van het riool in de toekomst. Dat is niet erg, dat mag een principiële keuze zijn. Ik typeer hun mening dan ook niet als een “foutje”. Wie dat zegt doet geen recht aan het verschil van inzicht. Keuzen die anderen maken respecteer ik als hun keuze of mening.

Wel een paar kanttekeningen. Het is een vergissing te veronderstellen dat op dit moment alle kapitaalslasten van het riool in de tarieven is betrokken. Kapitaalslasten worden berekend over het bedrag van de investeringen in het riool die als waarde op de balans van de gemeente staan. Dat is maar een zeer beperkt deel, omdat van de waarde van de investeringen eerst het bedrag wordt afgetrokken dat is ontvangen uit de verkoopopbrengst van de grond of van ontwikkelaars is ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor nieuwbouw (en dat is de afgelopen jaren behoorlijk geweest) geen kapitaalslasten in de tarieven zitten. De gebruiker betaalt daar nu dus helemaal niets voor. Maar hij of zij verbruikt het wel, en vervanging moet op enig moment wel gebeuren. Dat is toch goed rentmeesterschap? Ik vind dat we dat niet uit het oog mogen verliezen.

Onafhankelijke berekeningen laten duidelijk zien dat de methode van de kapitaalslasten leidt tot een hoger tarief. De kop van ons vorige bericht  over het riool is dus gewoon feitelijk juist. In combinatie met wat ik hiervoor al schreef is dat ook volstrekt logisch. Het feitelijke effect mag dan toch ook benoemd worden, dat is toch geen geheim? Hattem hanteert de methode van de kapitaalslasten, en je ziet dat het tarief daar al meer dan 35% is gestegen in de afgelopen 3 jaar. Ook Heerde, die dezelfde methode hanteert moest het tarief al fors laten stijgen.

Als je vindt dat de jeugd de toekomst heeft, als je wilt dat het in Oldebroek betaalbaar wonen blijft, dan zul je niet alleen naar vandaag maar ook naar morgen moeten kijken. Dat is de leidraad geweest voor onze keuze. Dat kun je niet afdoen als een “foutje”. Wie dat doet gaat het niet meer om de feiten. Dat stelt teleur, dat raakt me.   

Wim Boer

Labels

« Terug

Reacties op 'Rioolheffing'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.