Zorg over organisatieontwikkeling

vrijdag 07 juni 2013 00:42

Vorig jaar hebben college en raad besloten te investeren in de organisatie. Dat is hard om nodig om te voldoen aan de eisen van de tijd. Om een adequaat antwoord te kunnen geven op de nieuwe eisen die vanuit hogere overheden worden opgelegd, maar ook vanuit de samenleving op ons afkomen. En zeker ook om de organisatie sterker te maken voor de fase van een noodzakelijke stap in de samenwerking van gemeenten, in welke vorm dan ook. Maar we zien nog geen merkbare beweging op dit onderwerp. Daarover vroegen we verantwoording van het college.

De beoogde veranderingen vragen grote zorgvuldigheid naar de mensen in de organisatie. Het is niet fair alleen maar nieuwe en hogere eisen stellen, voortdurend peuteren aan bijstelling van prioriteiten. Het is ook nodig oog te hebben voor het incasseringsvermogen en draagkracht van goede mensen. Daarom hadden we gehoopt dat de effecten van investering redelijk snel merkbaar zouden zijn. Portefeuillehouder burgemeester Adriaan Hoogendoorn legde uit dat het een zaak is van lange adem, waarbij het balanceren is tussen korte en langere termijnzaken. Een cultuuromslag duurt lang, en daar is ook veel voorbereidend werk voor nodig. En daarop wordt dan weer het personeelsplan gebaseerd. Er wordt wel geanticipeerd op organisatieaanpassingen, ook via overleg met de Ondernemingsraad. Het budget wordt overigens wel enigszins benut. Er gebeurt kortom meer dan zichtbar is, ook op weg naar de vorming van een Klant Contact Centrum.

 

Jaarrekening en financieel kader.

Het saldo op de jaarrekening is € 748.000 hoger dan de geraamde uitkomst van het begrotingsjaar na wijziging. Wij kunnen ons vinden in die toelichting daarover. En wij namen er met instemming kennis van dat de organisatie adequaat reageert op aanbevelingen van de accountant. Wethouder Carlo van Dijk gaf aan dat het college hier inderdaad mee bezig is. Er is sprake van een aanzienlijk weerstandsvermogen en dit bedraagt twee keer het bedrag van de theoretisch benaderde risico´s. We complimenteerden het college ermee dat de risico’s ten opzichte van 2011 zijn afgenomen. Tegelijkertijd riepen we met kracht op tot maatregelen om ook de overige risico’s verder terug te dringen, wat de wethouder toezegde.

 

Ton van Leijen en Wim Boer

Labels

« Terug

Reacties op 'Zorg over organisatieontwikkeling'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.