Nieuw perspectief voor zorghotel IJsselvliedt

vrijdag 14 juni 2013 18:57

Afgelopen zaterdag verscheen het bericht dat zorghotel IJsselvliedt is overgegaan in andere handen. De PSDV (Protestants Chistelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk) heeft het overgenomen van het Nederlandse Rode Kruis. Juist diezelfde week waren wij, als fractie van de ChristenUnie Oldebroek daarover tijdens een werkbezoek geïnformeerd. Enige tijd geleden hing de dreiging van sluiting in de lucht. De politiek reageerde, burgemeester Hoogendoorn bracht een bezoek. Wij wilden graag de actuele stand weten. Mevrouw Mattie Merkus, manager van zorghotel IJsselvliedt te Wezep was graag bereid ons die te geven.

Zorghotel IJsselvliedt biedt mensen met een zorgvraag de mogelijkheid voor een korte vakantie. Tijdens ons bezoek waren er ongeveer 27 gasten. Het maximum lig op zo’n 35, maar dat  is  afhankelijk van de zorgvraag van de gasten. Die is soms hoog, sommigen hebben zelfs zeer intensieve verpleging nodig. De gasten zijn er alleen in de week. Het uitgangspunt is dat de gast  zelf zijn vakantie betaald, soms met behulp van een zorgverzekering, AWBZ financien of giften van particulieren. Naast persoonlijke aandacht en verzorging die met veel inzet en liefde wordt gegeven, worden er soms uitstapjes verzorgd. Het budget daarvoor is echter beperkt.   
Van een enorm aantal vrijwilligers (op jaarbasis totaal maar liefst 1000) zijn er continu zo’n 20 aanwezig. Daarnaast is er gemiddeld 10 fte (full-time eenheden)  personeel aanwezig. Dit vaste personeel komt voor een groot deel uit  Wezep en de directe omgeving. 

Het Rode Kruis besloot, vnl ingegeven door economische redenen dat het zorghotel minder bij de kernactiviteiten paste. Op dit moment laat zorghotel IJsselvliedt echter een nagenoeg sluitende begroting zien, die mede is te danken door ondernemersvaardigheden van het locale personeel. Maar de door het Rode Kruis ingeslagen weg wordt niet verlaten.

De PSDV heeft een andere formule en werkwijze. Het personeel dat in dienst was van het Rode Kruis komt nu onder de horeca-cao, maar kan gelukkig wel haar mooie taak blijven uitvoeren in een schitterende omgeving.

Ook is Het zorghotel  een prachtige accommodatie zoals wij tijdens de rondleiding konden vaststellen. Niet verwonderlijk dus dat ze steeds vaker als trouwlocatie wordt gebruikt. Er is momenteel overleg met de gemeente om als permanente trouwlocatie te worden aangewezen.  

Wij vroegen naar idealen en wensen. Daarbij kwam de behoefte naar voren aan een goede bebording of bewegwijzering; op de doorgaande wegen is IJsselvliedt namelijk niet goed aangegeven. Onder de formule van het Rode Kruis paste het niet om zelf aan pr te doen of een eigen website in te richten. Men wil dat wel graag veranderen, en zou ook graag een vaste collecte invoeren. 

Door de overname is het zorghotel voorlopig gered. De toekomst zal laten zien wat dit precies gaat betekenen. Mevrouw Merkus heeft ons laten zien dat zij met de daar werkende personen niet bij de pakken gaat neerzitten, maar zich maximaal wil inzetten waardoor mensen met een zorgvraag en hun directe familie kunnen genieten van een zorgeloze vakantie Natuurlijk wil Oldebroek deze mooie voorziening ook graag behouden en zullen wij als fractie van de ChrinstUnie ook ons beste beentje voorzetten en waar mogelijk ( en naar vermogen) ons steentje bijdragen. 

 

Popke Graansma, Ton van Leijen, Liesbeth Vos, Inge de Vries 

Labels

« Terug

Reacties op 'Nieuw perspectief voor zorghotel IJsselvliedt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.