Werken loont!

donderdag 20 juni 2013 22:35

Een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Oldebroek bij het re-integratiebeleid is dat werken moet lonen. Daarnaast zijn onlangs nog 9 punten benoemd die richting geven aan de ondersteuning die een burger van de gemeente kan krijgen bij het vinden van een baan. Het ultieme doel is daarbij om financiële onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te verkrijgen van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Oldebroek. De gemeente Oldebroek wacht dus niet lijdzaam af totdat "Den Haag" de participatiewet klaar heeft, maar kiest zelf een route die past bij haar visie op de samenleving.

Tijdens de commissievergadering samenleving van 18 juni jl. is uitvoerig gesproken over de uitgangspunten die de gemeente Oldebroek wil hanteren bij het re-integratiebeleid. Als een van de belangrijkste punten werd genoemd dat werken moet lonen, bijvoorkeur financieel, maar werken tijdens een stage of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kan er ook toe leiden dat je je weer gewaardeerd voelt en dus je zelfvertrouwen vergroot. Daarmee worden ook de kansen op een betaalde baan groter.

De ChristenUnie staat achter dit uitgangspunt, omdat werken de financiële en/of sociale zelfredzaamheid bevordert en wij zijn ervan overtuigd dat iedereen graag zelfstandig wil functioneren en zomin mogelijk van een ander afhankelijk wil zijn. Daarom zetten we daar ook vol op in, maar is er ondersteuning voor hen die dit (nog) niet hebben bereikt.

 Daarnaast is aangegeven dat iemand bij voorkeur zo kort mogelijk van een zgn. bijstandsuitkering gebruik moet maken en dat de gemeente daar een taak heeft, maar dat het vooral een eigen verantwoordelijkheid is om een (nieuwe ) baan te vinden.

Landelijk is er op dit moment veel te doen over het vragen van een tegenprestatie van iemand die ondersteund wordt door de gemeente bij het vinden van een baan. Woorden als dwangarbeid en uitbuiting worden daarbij niet geschuwd. Ook over dit onderwerp is uitgebreid gesproken in de eerder aangehaalde commissievergadering en unaniem werd aangenomen dat een tegenprestatie een middel mag zijn om een van tevoren bepaald doel te bereiken en dat het een goed te gebruiken instrument is op weg naar een, bij voorkeur baan. Dat daarbij een optimale inzet van de burger verwacht wordt, vindt onze ChristenUniefractie normaal.

Gelukkig zijn er al maatschappelijke organisaties waar mensen terecht kunnen voor een stage; op weg naar (financiële) zelfstandigheid. Maar wij zijn blij dat er ook ondernemers/werkgevers in onze gemeente zijn die mensen willen helpen bij het vinden van een baan.  Zij bieden bijvoorbeeld een stage of werkervaringsplek aan en spreken daarbij soms de intentie uit dat ze de medewerker daarna, bij goed functioneren, een dienstverband willen aanbieden. Dat past ook bij de slogan Oldebroek voor mekaar. Wij vinden dit een mooi voorbeeld van een win-win situatie. Op deze wijze ontstaat er een verbinding tussen de arbeidsmarkt en de werkzoekende, waarbij alle betrokken partijen baat bij hebben. En door die conclusie kunnen we het gezegde, tevens de titel van deze korte notitie, van harte onderschrijven: Werken loont!  

Namens de fractie van de ChristenUnie 

Liesbeth Vos - van de Weg

Labels

« Terug

Reacties op 'Werken loont!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.