Meer kansen voor woningbouw in Hattemerbroek

woensdag 26 juni 2013 08:59

In de commissievergadering van Ruimte en Grond hebben we gesproken over de woningbouwplannen op locatie Borst (Zuiderz.str.weg 676 Hattemerbroek). De gemeente heeft dit pand en omliggende grond ruim vier jaar geleden aangekocht met de bedoeling hier woningbouw te realiseren. Bij het uitwerken van de plannen bleek de geurcirkel van een verderop gelegen kalvermesterij een belemmering. Door het opstellen van een geurverordening kunnen er alsnog woningen gebouwd worden. Hiertegen waren geen bezwaren van de commissieleden waardoor dit volgende week in de raadsvergadering kan worden vastgesteld.

Al jaren wordt er gesproken en door inwoners van Hattemerbroek gevraagd om woningbouw in deze kern. Steeds is er wel weer iets waardoor er stagnatie ontstaat. Om nu wel een locatie voor woningbouw en dan vooral goedkope woningbouw aan te kunnen bieden is ruim vier jaar geleden locatie Borst aangekocht. Het oude huis zou monument moeten worden. De monumentale waarde werd door menigeen betwijfeld en het college heeft dat ook ingezien. Het voorstel om deze status in te trekken kon rekenen op bijval van alle partijen. 

Bij het uitwerken van de plannen op deze locatie bleek dat de geurcirkel van een kalvermesterij aan de Middeldijk hier overheen te liggen. Doordat dit gebied juridisch binnen de bebouwde kom ligt is de norm hoog, buiten de bebouwde kom zijn de normen minder streng en had het net gekund. De gemeente heeft de bevoegdheid een geurverordening op te stellen en de normen te versoepelen. Het voorstel is om de norm te veranderen van: ”goed” woon- en verblijfsklimaat naar “redelijk goed” woon- en verblijfsklimaat. Je kunt dat vergelijken met het wonen aan een drukke weg daar kan ook een aanpassing van de geluidsnorm worden vastgesteld zodat er ook woningbouw mogelijk is. 

In het voorstel van het college staat verder om in overleg met omwonenden, belanghebbenden en de Klankbordgroep Hattemerbroek de plannen verder uit te werken. Dit kon wederom op bijval rekenen van alle partijen. Het is dan aan de inwoners van Hattemerbroek om aan te geven of er behoefte is aan woningen en welke woningen en dat is zoals we het als fractie van de ChristenUnie graag zien. 

Dat geld ook voor het uitwerken van de plannen die er zijn voor het bedrijventerrein Hattemerbroek. De drie vertegenwoordigende gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek hebben ingestemd met een nieuwe koers. Meer bedrijven van buiten toestaan, meer richten op logistieke bedrijven waardoor het nodig is grotere kavels uit te geven. Daarvoor is het essentieel dat er een betere afslag op de A28 komt. Ook wordt bekeken of het mogelijk is of de milieucategorie voor de te vestigen bedrijven kan worden verhoogd. Dit zijn allemaal randvoorwaarden die onderzocht moeten worden of dit haalbaar is, hier wordt een jaar voor uitgetrokken en daarna geëvalueerd. 

Een goed voorbeeld is de verplaatsing van het bedrijf van ‘van Werven’ aan de Middeldijk. Bestuurlijk is hier overeenstemming bereikt hoe het precies ingevuld gaat worden moet nog uitgewerkt worden. Waarschijnlijk zal het bedrijf naar het Hattemse deel van het bedrijventerrein verhuizen. Wat ook mogelijk is dat het bedrijf op het Hattemerbroekse deel wordt gevestigd maar dan moet het bestemmingsplan en de milieucategorie wel aangepast worden. Ook hierover zal eerst gesproken worden met de inwoners van Hattemerbroek en wel te beginnen op maandag 1 juli. 

Engbert Jan Ruitenberg

 

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Meer kansen voor woningbouw in Hattemerbroek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.