Nieuw perspectief voor bedrijventerrein H2O

zaterdag 06 februari 2016 16:33

Deze week heeft de gemeenteraad van Heerde, net als Hattem en Oldebroek in een eerder stadium, ingestemd met de zgn. Packagedeal. Deze overeenkomst is door de drie colleges gesloten om uit de ontstane bestuurlijke impasse te komen. Met de instemming van Heerde kan er verder gewerkt worden aan ‘het vernieuwd Perspectief’.

‘Het Vernieuwd Perspectief’ is een plan waarin voorwaarden zijn genoemd om de aankoop van grond op H2O aantrekkelijker te maken voor bedrijven. De belangrijkste voorwaarden zijn: een nieuw bestemmingsplan met meer mogelijkheden voor logistieke bedrijven en een nieuwe afslag van de A28. We hebben als raad van Oldebroek steeds als voorwaarde gesteld dat bij een nieuw bestemmingsplan rekening gehouden moest worden met de leefbaarheid van Hattemerbroek. Gemeente Heerde had daar geen boodschap aan en vond dat Oldebroek dan ook maar voor de kosten op moest draaien. Hierdoor ontstond er een impasse wat veel tijd heeft gekost en dus vertraging in de uitwerking van de nieuwe randvoorwaarden voor het bedrijventerrein. Uiteindelijk hebben de drie colleges een zgn. Packagedeal gesloten waarin is afgesproken dat de drie gemeenten elk voor 1 miljoen garant staan voor de kosten van de nieuwe afslag en Oldebroek koopt 3,3 ha grond van H2O BV.

Bij het aanvaarden van de Packagedeal wisten we dat deze deal ons geld ging kosten. Als fractie van de ChristenUnie hebben we in de bewuste raadsvergadering gezegd dat de voortgang in het H2O dossier ons veel aangelegen is en dat we niet alle details uit deze deal tegen het licht willen houden. Alle drie de gemeenten hebben zo hun eigen bedenkingen maar als we alleen maar aan ons eigen belang willen denken komen we nooit verder.

Oldebroek betaalt 3,5 miljoen euro voor deze 3,3 ha. Uit de grondexploitatie berekeningen blijkt dat we naar verwachting de eerste 10 jaar 0,9 ha zullen verkopen wat een verlies van € 157.000,= oplevert. De overige 2,4 ha moeten we volgens de regels die daar voor gelden (BBV) afboeken naar de ‘strategische voorraad’ waardoor we hierop een verlies moeten nemen van € 480.000,=. Dan hebben we nog regels die ons verplichten rekening te houden met de mogelijkheid dat alles tegen zit (worst case scenario). Hiervoor moeten we een verliesvoorziening vormen van € 841.000,=. Dit doen we bij alle risicodragende projecten zodat we bij tegenvallers altijd voldoende geld achter de hand hebben. Er is ook een doorrekening gemaakt voor een reëel scenario en daaruit blijkt dat de te verwachten verliezen voor de gemeente Oldebroek 8 ton tot 1 miljoen zullen zijn.

Dat is veel geld maar als fractie van de ChristenUnie zijn we er ons van bewust dat er al veel geld geïnvesteerd is in dit project en als er nog enkele jaren niets gebeurt ons dat nog veel meer zal kosten. Daarom zijn we blij dat we nu eindelijk weer verder kunnen met de uitwerking van het nieuwe bestemmingsplan en de voorbereidingen voor de nieuwe afslag. Uit gesprekken horen we dat er gerede belangstelling is voor grond op H2O en nu er een akkoord is over de afslag zal dat niet minder worden.

De gemeenteraad van Heerde heeft het college van Heerde bij de aanvaarding van de Packagedeal opgedragen om met Hattem en Oldebroek (SOK-partners) in gesprek te gaan en de afspraken die er in het verleden gemaakt zijn over deze samenwerking nog eens te bezien en zo mogelijk aan te passen. Als daar geen overeenstemming over bereikt kan worden wil Heerde in overleg met de SOK-partners bekijken of ze gecontroleerd uit deze samenwerking kunnen treden.

Als fractie van de ChristenUnie vinden we dat een legitieme vraag en goed om de mogelijkheden daarvan te onderzoeken. Als er in een zakelijke relatie geen vertrouwen is, is het meestal beter om afscheid te nemen. We voorzien wel dat dit moeilijke besprekingen zullen worden en vinden de suggestie vanuit Heerde om bij dit proces een onafhankelijke regisseur te betrekken een goed idee. Al met al veel nieuwe ontwikkelingen met goede perspectieven voor het bedrijventerrein H2O.

Namens de fractie van de ChristenUnie

Engbert Jan Ruitenberg 

Labels

« Terug

Reacties op 'Nieuw perspectief voor bedrijventerrein H2O'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.